Pengikut

Rabu, Ogos 13, 2008

ISLAM: Tafsir Perjanjian Pangkor

SEKALI lagi penulis menyatakan kerana buta sejarah maka ada pemahaman yang salah mengenai Islam. Sebagai muslim mungkin ada mempelajari sejarah Rasulullah di Makkah dan Madinah. Kemudian secara umum tahu Khalifah Abu Bakr menggantikan Rasulullah sebagai ketua umah. Ada zaman Bani Umayyah dan Abassiyah.

Sekalipun jumlah umat Islam di Asia Tenggara besar, sekurang-kurangnya 230 juta orang dan Indonesia merupakan negara Islam terbesar di dunia, tidak ada pelajaran sejarah khusus mengenai sejarah Islam di Nusantara yang dijadikan subjek khas. Umat Islam di negara kita lebih tahu sejarah Islam zaman Rasulullah dan Empat Sahabat, tetapi sedikit sangat tahu sejarah kemasukan Islam di Alam Melayu ini.

Jangankan sejarah Islam yang berlaku di Terengganu, Melaka, Acheh dan Jawa, malah sejarah Islam zaman pra-Perjanjian Pangkor pun tidak tahu. Perjanjian Pangkor dan isinya pun tidak tahu, walhal cukup besar kesannya terhadap pemahaman Islam hari ini. Kebanyakan orang tidak tahu bahawa Islam yang diamalkan dalam Malaysia hari ini adalah versi Perjanjian Pangkor, bukan tulen dalam alquran dan sunah. Islam versi Perjanjian Pangkor bererti Islam yang ditafsir oleh British. Tapi kerana buta sejarah dan malas berfikir, sampai pegawai yang menjalankan tadbir urus agama di pejabat-pejabat agama terus berada atas jalan lurus Perjanjian Pangkor!

Apa Tafsir Perjanjian Pangkor 1874 mengenai Islam? Perjanjian antara Raja Abdullah yang mahukan jawatan Sultan Perak dengan Sir Andrew Clarke ialah Sultan Perak hanya diberi kuasa dalam hal ehwal agama Islam dan adat resam Melayu, sementara semua urusan pentadbiran di bawah kuasa Residen British. Ertinya Islam versi Perjanjian Pangkor tidak ada kaitan dengan keduniaan. Islam versi ini sejak tahun 1874 ialah ibadah khusus manusia terhadap Allah. Manakala adat resam Melayu disama taraf dengan ibadah khusus tadi. Untuk memudahkan urus tadbir Islam dan adat ditubuhkan Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu.

Adat-adat diraja Melayu, adat kebiasaan orang Melayu seperti pakaian, makanan, pengubatan, adat semasa perkahwinan dan kematian telah diurus tadbir sama dengan ibadah khusus. Setelah merdeka para pentadbirnya ialah mereka yang berkelulusan agama. Agamawan ini juga merupakan penjaga dan pentadbir adat-adat resam Melayu. Oleh kerana itu semakin tidak dibedakan antara pengertian ibadah khusus dalam Islam dengan adat Melayu yang asalnya tidak ada kena mengena dengan ibadah.

Antara contoh percampuran antara ibadah kususu dan adat seperti perubatan oleh bomoh yang mencampurkan bacaan ayat alquran dengan mentera klasik. Pemujaan roh merupakan sebagian teras animisme Melayu sejak zaman sebelum Srivijaya dan Majapahit. Pemujaan roh dikuatkan dengan budaya Buddha-Hindu. Kemudian pemujaan roh orang mati diserapi bacaan ayat-ayat alquran terpilih dan kelihatan cantik ditadbir urus oleh institusi Islam. Bawalah ayat alquran untuk menjelaskan garis pemisah antara ibadah Islam dan adat bangsa, hanya dijuih bibir oleh masyarakat!

Kemudian, ulil amri atau pemerintahan tidak ada dalam kamus Islam Perjanjian Pangkor. Islam hanya ibadah khusus, urusan orang mati, perkahwinan dan harta pusaka. Pendidikan kemahiran, ekonomi, percukaian, kemasyarakatan dan politik pentadbiran tidak ada dalam Islam Perjanjian Pangkor. Itu semua hak British, bukan hak Islam, bukan hak raja-raja Melayu.

Mengapa ulama-ulama tidak menentang Tafsir Perjanjian Pangkor? Jawabnya tasawur Islam dalam kalangan ulama waktu itu ialah Islam yang tidak banyak bedanya dengan Islam tafsiran British. Pemikiran ulama ini hasil tafsiran ahli-ahli sufi yang hanya mengambil Islam dari sudut ibadah khusus sahaja. Sebab itu sejak dahulu lagi, apabila memberi contoh hamba Allah yang baik di sisi Allah ialah yang berjubah berserban, yang lama duduk wiridnya di surau dan masjid dan miskin. Tidak ada tafsiran mereka yang tekun dalam pekerjaan, yang menjaga kebersihan, yang kaya, yang tinggi ilmu kemahiran, yang tidak membazir masa dan wang di samping tidak meninggalkan ibadah khsusus dijadikan sebagai contoh hamba Allah yang baik.

Kemudian para ulama zaman itu membuka sekolah pondok yang menjadi teras pendidikan. Maksud pendidikan ini ialah penurunan ilmu ibadah khusus, pelajaran bahasa Arab, tafsir alquran dan hadis. Sekolah pondok tidak mengajarkan Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, ilmu pertukangan, ilmu pemakanan, matematik, sains, geografi, sejarah Islam di alam Melayu malah tidak juga ilmu jahit-menjahit. Kerana apa? Ulama pondok tidak ada kemahiran dalam bab itu dan tidak menganggap ilmu itu sebagai ibadah. Inilah sebagian punca kemunduran bangsa Melayu zaman British, tiada kemahiran keduniaan. Hanya mahir beribadah khusus yang bercampur dengan adat ritual Melayu silam.

Sebab itulah apabila sekumpulan anak muda yang belajar di luar negara seperti Syed Syeikh al Hadi, Syeikh Tahir Jalaludin, Salim Kalali dan beberapa nama pulang ke tanah air (1900-an), mereka memulakan gerakan tajdid. Gerakan tajdid atau Islah ini untuk memberi kefahaman Islam yang sebenar kepada bangsa Melayu supaya bangsa menjadi maju sebagaimana bangsa Arab maju dengan beramal dengan ajaran alquran dan sunah yang sebenar. Untuk itu aktivis Islam mendirikan madrasah di Singapura, Melaka dan Pulau Pinang yang menawarkan pendidikan ibadah khusus dan kemahiran keduniaan yang ditiru dari Eropah.

Adakah gerakan Islah disokong semua ulama? Tidak, malah ulama tradisional yang berkubu di institusi pondok menentang gerakan Islah ini. Ulama tradisional memberi gelaran buruk kepada ulama tajdid/islah. Mereka bimbang kefahaman dan kedudukan mereka akan jatuh. Masyarakat yang memang beku tiada ilmu, tidak mampu menilai antara Islah dan tradisional, hanya menerima borong gelaran buruk terhadap tokoh Islah.

Itu antara punca gerakan Islah kurang berkembang, walhal kalaulah konsep madrasah itu disebar luaskan sejak 1910 di seluruh Tanah Melayu, bangsa Melayu tidaklah ketinggalan berbanding bangsa-bangsa lain yang mempunyai banyak ilmu kemahiran.

Inilah sejarahnya. Merdekanya sudah 51 tahun. Sekalipun hari ini sekolah, institusi kemahiran dan universiti ala-Barat (Eropah) banyak ditubuhkan dan berkembang, sebagian lagi masih dengan tafsiran Islam melalui Perjanjian Pangkor: Islam hanya dalam ibadah khusus dan beradat Melayu. Ibadah dan adat Melayu masih tidak dipisahkan sepenuhnya, malah ada pembelanya yang keras. Tajdid pemahaman Islam dalam keduniaan wajib terus diperkukuh di samping memurnikan akidah dan ibadah khsusus supaya memenuhi sunah Rasulullah.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan