Pengikut

Jumaat, Disember 31, 2010

ATAS nama Islam atau eksploitasi?

AGAMA memang suci. Islam pula bukan sekadar satu hubungan ritual manusia dengan Tuhan, malahan satu pegangan hidup.  Oleh kerana suci dan tingginya harapan muslim terhadap Islam maka apa sahaja diberbau Islam pasti diutamakan.


Orang-orang yang alim agama Islam pula mendapat tempat yang tinggi dan sangat dipercayai.  Biasa seorang yang tidak punya harta tetapi menjadi imam solat kepada orang-orang kaya, si imam tetap diberi hormat yang tinggi oleh para jemaah solatnya.

Maka, ada pula yang mengambil kesempatan menggunakan jalan agama untuk meraih keuntungan peribadi untuk membentuk ketinggian status sosial atau meraih kekayaan.  Tidak berapa lama dahulu dipopularkan mengenai ‘capal nabi’.  Dengan memberi gelar capal nabi yang sebegitu rupa dan tidak berkualiti pun tetap dibeli oleh orang yang memang sangat mencintai junjungan Nabi Muhammad.  Jangan main-main untuk disabitkan dengan nabi sebab wajib dipastikan sanad-sanadnya sah.  Kalau sekadar anggapan, itu lebih menjadi satu dusta atas nama nabi.

Sekarang ini satu kecenderungan untuk melariskan jualan dengan jalan agama juga. Produk makanan yang terhasil daripada buah-buahan sedang dilariskan dengan didakwa sudah dibacakan sekian banyak surah al-quran.  Air biasa satu liter dijual sehingga lima ringgit dengan alasan sudah dibacakan sekian banyak ayat al-Quran oleh para pelajar tahfiz.  Minyak wangi biasa juga dikatakan ada khasiat luar biasa yang konon sudah dibacakan sekian banyak wahyu Allah.  Semuanya hanya dakwaan dan tidak pernah diuji secara saintifik dan klinikal.  Ayat paling mudah oleh penjualnya yang berwatak orang alim agama ialah ‘semua datang daripada Allah’. Ya memang!

Selepas ini apa?  Tunggu sahaja sejenis beras, ikan kering, susu tepung bayi dan beberapa yang boleh dijadikan barang dagangan baru atas nama sudah dibacakan doa khusus dan sekian juzuk ayat al-Quran.  Tunggu pula baju T, jubah atau selimut yang sudah diasapkan dengan seribu bacaan ayat-ayat terpilih dan si pemakai dijanjikan bahawa Tuhan akan lebih memberi kebaikan dengan menggunakan produk tersebut.

Tunggu sahajalah.

Ahad, Disember 19, 2010

USTAZ yang cilik


SEJAK dahulu jika mendengar adanya penceramah agama yang di bawah umur 12 tahun, maka pastilah itu anak dari Indonesia.  Yang terbaru, dia hadir di desa saya juga dari sana, Lampung Sumatera Selatan. Namanya Umar Faruk, dibimbing oleh Ustaz Nur Salam. Nur Salam ini memang sedia dikenali di negara ini pada tahun 80-an dan 90-an.

Adakah dia anugerah istimewa daripada Tuhan? Saya jawab, tidak. Kemampuannya berbicara di hadapan khalayak adalah kerna proses pendidikan yang diterima.  Dia diasuh menyusun ayat yang bombastik, pemilihan diksi dan membuat pengulangan ayat untuk melestarikan terus ceramahnya sambil terus mengamit pandangan khalayak.  Ini semua adalah seni yang masih terabai oleh pendikan anak-anak di Malaysia.

Jumaat, Disember 17, 2010

DEBAT pluralisme agama: salah metodologi

(Saya berkongsi pemikiran dengan Shah al-maududy, si penulis rencana ini)

Akhir-akhir ini, terdapat ahli akademik cenderung melabel tokoh-tokoh tertentu, sebagai cenderung atau menyokong fahaman pluralisme agama.

Ada tokoh dilabelkan sedemikian, kerana menghadiri satu 'majlis rasmi' kuil Buddha di Kelantan. Seorang lagi tokoh dikaitkan dengan pluralisme, antaranya disebabkan sikapnya yang konsisten membenarkan penggunaan nama Allah oleh bukan Islam.

Ada pihak yang menganggap 'kecenderungan melabel' itu sebagai berniat jahat. Tapi, saya tidak beranggapan sedemikian. Saya tidak percaya, ahli akademik yang melabel itu berniat jahat. Saya percaya, ahli akademik tersebut berniat baik dan ikhlas. Iaitu memelihara kesucian agama.

Saya juga tidak mempercayai, 'pelabelan' ini dilakukan dengan niat menggunakan isu akidah, untuk mewujudkan permusuhan di kalangan ahli
 politik.
Sangat serius

Pada pengamatan saya, 'pelabelan' yang 'sangat serius' ini, berpunca daripada kesilapan metodologi yang diguna pakai, dalam mendiskusi isu-isu agama. Ia bukan isu 'niat jahat'. Ia sebaliknya isu 'ketempangan metodologi'.

Sepatutnya, dalam membuat keputusan berhubung isu-isu agama (sebenarnya dalam semua isu), nas-nas al-Quran dan hadis, hendaklah dirujuk terlebih dahulu.

Kesilapan akan berlaku, apabila yang pertama dirujuk, ialah kemaslahatan umum atau kebimbangan terhadap kedudukan agama. Sementara, nas-nas syarak dikemudiankan.

Metodologi yang salah inilah juga antara faktor tercetusnya 'budaya tahrim', iaitu budaya suka mengharam sesuatu secara melulu.

Akibatnya, mendoakan kesejahteraan keduniaan kepada bukan Islam, haram. Mendoakan keburukan kepada orang-orang Islam yang dianggap zalim, haram. Bukan Islam masuk ke dalam masjid, haram. Menyedekahkan hasil judi kepada fakir miskin, haram…

Semuanya diputuskan sebagai haram, kerana rujukan pertama kepada nas-nas syarak, tidak dilakukan terlebih dahulu.

Jika yang pertama dirujuk ialah nas-nas syarak, saya yakin, tokoh yang menghadiri majlis di kuil Buddha, atau membenarkan bukan Islam menggunakan kalimah Allah, tidak akan dilabel sebagai cenderung atau menyokong pluralisme. Bahkan, tidak akan ada yang tergamak melabel sedemikian.

Ini disebabkan, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW lebih 'dahsyat' daripada sekadar 'menghadiri majlis rasmi di rumah ibadat bukan Islam'.

Ibnu Ishaq dalam kitabnya berkenaan sirah nabawiyyah, mencatatkan peristiwa lawatan satu rombongan Kristian dari Najran ke Madinah, untuk bertemu Nabi SAW. Rombongan tersebut disambut Baginda SAW di masjid Baginda, Masjid Nabawi.
Kristian di masjid

Kebetulan, rombongan tersebut tiba di Masjid Nabawi selepas Asar, yang merupakan waktu sembahyang mereka. Lantas, rombongan Kristian itu bangun untuk mengerjakan sembahyang mereka dalam Masjid Nabawi.

Tatkala para sahabat mahu menegah mereka berbuat demikian, Nabi SAW bersabda, “biarkan mereka (mengerjakan sembahyang mereka)”. Lantas mereka mengadap ke arah timur, lalu mengerjakan sembahyang mereka dalam masjid kedua suci dalam Islam itu!

Peristiwa ini turut disentuh oleh Imam Ibnu Qayyim dalam karyanya Zadul Ma'ad, jilid 3.

Sikap lunak Nabi SAW terhadap bukan Islam, diteruskan oleh para sahabat Baginda. Syaidina Umar r.a sebagai contoh, mengarahkan diperuntukkan daripada Baitulmal, bantuan kewangan tetap kepada salah seorang Yahudi dan tanggungannya (al-Kharaj, karangan Abu Yusuf, ms.26 & Fiqh al-Zakat, karangan al-Qaradhawi, jilid 2, ms.705-706).

Beliau juga mengarahkan diperuntukkan dari Baitulmal bantuan kewangan kepada para pesakit kusta beragama Kristian (Ghair al-Muslimin Fi al-Mujtama' al-Islami, karangan al-Qaradhawi, ms.47).

Lebih dari itu, sesetengah para tabi'in yang terkemuka, memberikan sebahagian daripada zakat fitrah kepada paderi-paderi Kristian. Sesetengah daripada mereka, seperti Ikrimah, Ibnu Sirin dan al-Zuhri pula berpendapat, harus memberi zakat kepada mereka (Ghair al-Muslimin Fi al-Mujtama' al-Islami, ms.47)
Zakat kepada bukan Islam

Menyedari Nabi SAW pernah mengizinkan orang-orang Kristian mengerjakan sembahyang mengikut cara mereka dalam Masjid Nabawi, Syaidina Umar r.a memberikan bantuan kewangan kepada bukan Islam bersumberkan wang Baitulmal, dan ada tabi'in yang mengharuskan wang zakat diberikan kepada bukan Islam.

Menyedari semua ini, adalah amat membingungkan, apabila seseorang itu dilabel sebagai condong kepada fahaman pluralisme, semata-mata kerana menghadiri 'majlis rasmi' di kuil Buddha!

Jika dirujuk nas-nas syarak berhubung penggunaan nama Allah oleh bukan Islam pula, saya yakin, tiada pihak yang sanggup melabelkan mana-mana orang Islam yang membenarkannya, sebagai penganut fahaman pluralisme.

Dalam surah al-Zumar ayat 3, Al-Quran merakamkan ucapan orang-orang musyrik yang menjustifikasikan perbuatan mereka menyembah berhala. Mereka berkata “Kami tidak menyembah atau memujanya (yakni berhala) melainkan supaya mereka mendampingkan kami kepada Allah sedamping-dampingnya”(al-Zumar : 3).

Jelasnya, mereka menggunakan kalimah Allah seperti yang dirakam sendiri oleh al-Quran. Dalam ayat di atas, al-Quran tidak menegah mereka menggunakan perkata Allah dalam ucapan mereka itu.

Sebaliknya, al-Quran hanya menyebut dalam sambungan ayat di atas “Sesungguhnya Allah akan menghukum di antara mereka (dengan orang-orang yang tidak melakukan syirik) tentang apa yang mereka berselisihan padanya. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada orang-orang yang tetap berdusta, lagi sentiasa kufur”(al-Zumar :3)

Rujukan kepada nas menemukan kita bahawa, pada zaman Nabi s.a.w, orang-orang bukan Islam bukan sahaja menggunakan kalimah Allah dalam ucapan mereka. Bahkan mereka menggunakan ucapan Bismillahirrahmanirrahim!.
Bismillahirrahmanirrahim

Dalam surat Raja Mesir, Muqauqis yang beragama Kristian kepada Nabi SAW, beliau memulakannya dengan “Bismillahirrahmanirrahim! Kepada Muhammad bin
 Abdullah (SAW) dari Muqauqis, pembesar Qibti…”(Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, jilid 3, ms.61 & Ibnu Hisyam dalam Sirah Ibnu Hisyam, jilid 2, ms.359).

Tidak terdapat pula sebarang kenyataan yang menunjukkan Nabi SAW membantah penggunaan Bismillahirrahmanirrahim oleh Muqauqis itu.

Di samping nas-nas syarak yang dinyatakan, kenyataan para ulama juga sangat jelas berhubung soal ini. Contohnya, jumhur ulama mensyaratkan Ahli Kitab (penganut Yahudi dan Kristian) menyebut nama Allah ketika menyembelih binatang bagi menjadikannya halal dimakan oleh orang Islam (lihat tafsiran ayat 5 Surah al-Maidah dalam Tafsir al-Qurtubi).

Justeru, bagaimana boleh dikatakan, orang bukan Islam terutamanya Ahli Kitab, tidak boleh menggunakan kalimah Allah?

Penggunaan nama Allah oleh bukan Islam begitu luas pada zaman kegemilangan Islam, sehingga mereka menggunakannya dalam nama-nama mereka, tanpa ada bantahan dari ulama Islam.

Sebagai contoh, Hibatullah bin Tilmiz, yang merupakan salah seorang cendiakawan bukan Islam pada zaman Abbasiah (Ghair al-Muslimin Fi al-Mujtama' al-Islami, ms.53). Hibatullah adalah gabungan dua perkataan, iaitu Hibah dan Allah.

Berhadapan dengan nas-nas syarak dan fakta-fakta ini, saya tidak faham, bagaimana orang Islam yang membenarkan bukan Islam menggunakan kalimah Allah, dilabel sebagai menyokong fahaman pluralisme!

Bagi mengelakkan munculnya 'pandangan-pandangan yang menghairankan' ini, kembalilah kepada metodologi penentuan hukum dalam Islam. Rujuklah al-Quran dan Sunah terlebih dahulu, sebelum merujuk kepada sumber-sumber perundangan lain yang diperakui.

Isnin, Disember 13, 2010

ADAKAH petunjuk syaitan?

IBLIS dan syaitan, dua makhluk Allah yang berjanji akan menyesatkan pendidian manusia dan kedua-duanya secara terbuka dan jelas mahu menyeret manusia menyertai mereka sebagai makhluk yang dimurkai Allah.  Kerna itulah banyak ayat Allah dalam al-Quran menyatakan sang iblis dan syaitan adalah musuh yang nyata.  Musuh, pasti tidak akan terhenti memerangi dan membuat khianat kepada manusia.  Sesudah manusia dalam cengkamannya pun, mereka akan memastikan manusia tidak akan terlepas.  Malah iblis dan syaitan akan merekrut manusia pula menyertai misi abadi mereka untuk menarik sebanyak mungkin manusia lain daripada menjadi hamba Allah yang lurus.


Dalam surah al-A’raf terdapat beberapa ayat yang menjelaskan sifat dan cita-cita iblis bersama syaitan.

Ayat 16: (Iblis) menjawab ‘kerna Engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka daripada jalan yang lurus’.

Ayat 21: Dan dia (Syaitan) bersumpah kepada kedua-duanya (Adam dan Hawa), ‘sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu’.

Ayat 30: sebagian diberi-Nya petunjuk dan sebagian lagi sepantasnya menjadi sesat.  Mereka menjadikan syaitan-syaitan sebagai pelindung selain Allah.  Mereka mengira bahawa mereka mendapat petunjuk.

Ayat 21 secara jelas bahawa syaitan akan terus menyamar dan memberikan buah fikiran kepada manusia agar manusia melakukan tindakan-tindakan yang pada akal fikiran manusia adalah baik dan bernar.  Tentulah  syaitan tidak akan mendedahkan peribadinya yang bermuka-muka, malah sebaliknya akan menampakkan sifat baiknya sebagai pemberi nasihat kepada manusia.

Yang lebih membimbangkan ialah seperti dalam ayat 21.  Akan sampai satu peringkat manusia merasakan dirinya benar-benar di jalan Allah, sedang melakukan amal-amal yang sangat disukai Allah, walhal sebenarnya semua itu adalah amal sesat hasil tipu daya syaitan!  Pernahkah antara kita berfikir bahawa amal ibadah yang menjadi rutin harian yang dilakukan dengan penuh khusuk, disangka 100 persen sebagai satu tanda pengabdian kepada Allah, walhal itu adalah amal yang ditunjukkan oleh syaitan.

Mana mungkin? Ya, memang amat mengelirukan kerna untuk menyesatkan orang-orang yang bertekad untuk kembali ke jalan Allah, syaitan tidak akan memujuk mereka ke sarang pelacur atau ke kelab-kelab malam.  Orang-orang yang senantiasa membasahkan bibir dengan zikir mengingat Allah pasti sedar bahawa arak dan zina adalah dosa dan jalan syaitan.  Nah, maka syaitan akan menyesatkan jalan ibadah manusia ini dengan ibadah yang salah, yang tidak ada petunjuk daripada Allah dan rasul-Nya, yang kelihatan satu ibadah  amat suci namun segala-galanya adalah maksiat di sisi Allah.

Lalu, apakah caranya untuk mengelakkan diri daripada tertipu dengan ‘petunjuk syaitan’?  Tidak ada jalan mudah untuk menghindarinya melainkan bertekad bahawa kita hendaklah kembali ke jalan Allah dan rasul-Nya.  Kembali ke jalan Allah dan rasul-Nya memerlukan manusia bersikap menyerah diri dan bukan memikirkan manakah yang sesuai dan sebaliknya.  Di situlah peran ilmu, yang menentukan seseorang melakukan amal ibadah kerna punya ilmu atau hanya menjadi pengikut secara tuli sahaja.  Sesungguhnya syaitan paling mudah menyesatkan manusia yang beramal ibadah secara ikut-ikutan.  Bagi syaitan mudah saja, tangkap si kepalanya dan sesatkan pemikirannya. Maka semua pengikutnya pun akan sesat seperti si kepala yang sudah dalam cengkamannya.  Lalu kebanyakan mereka berfikir sudah berada dalam petunjuk, di atas jalan yang benar. Aduhai….!

Mari periksa amal-amal akidah dan amal ibadah kita agar sesajar dengan perintah Allah dan rasul-Nya.  Dan bersedia pula untuk meninggalkan amal yang tidak ditemui daripada dua sumber utama itu.

Sabtu, Disember 11, 2010

KETUANAN Melayu itu apa?

(saya ambil daripada blog orang yang dihormati)
Apa erti ketuanan Melayu? Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, ‘ketuanan’ bererti hak menguasai dan memerintah sesebuah negeri atau disebut juga ‘kekuasaan’. Bagi penulis, jika ini takrifannya tiada salah untuk kita menyebut ketuanan bangsa apa sekalipun, tetapi dengan syarat! Syaratnya adalah seperti yang disebut dalam surah al-Hajj ayat 41:

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُور

Maksudnya: (Iaitu) orang-orang yang jika Kami (Allah) teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, nescaya mereka mendirikan solat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah kemungkaran; dan kepada Allah jualah akibat daripada segala urusan.

Begitu juga dalam surah al-Nur ayat 55:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Maksudnya: Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal salih dari kalangan kamu (wahai umat Muhammad) bahawa Ia akan menjadikan mereka khalifah-khalifah yang memegang kuasa pemerintahan di bumi, sebagaimana Ia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka: Khalifah-khalifah yang berkuasa dan Ia akan menguatkan dan mengembangkan ugama mereka (ugama Islam) yang telah diredhaiNya untuk mereka dan Ia juga akan menggantikan bagi mereka keamanan setelah mereka mengalami ketakutan (dari ancaman musuh). Mereka terus beribadat kepadaKu dengan tidak mempersekutukan sesuatu yang lain denganKu. Dan (ingatlah) sesiapa yang kufur ingkar sesudah itu, maka mereka itulah orang-orang yang derhaka.

Oleh itu, sebutlah ketuanan bangsa apa sekalipun, jika bangsa itu benar-benar melaksanakan segala titah dan perintah Allah SWT, sememangnya bangsa itu akan dipilih oleh Allah SWT sebagai TUAN di muka bumi ini. Tetapi jika tidak, lihat firman Allah SWT dalam surah Muhammad ayat 38:

وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ

Maksudnya: ..Dan jika kamu berpaling (dari agama Allah)akan Allah gantikan satu kaum yang lain dri kamu, kemudian mereka tidak jadi seperti kamu

Ya, Allah SWT Maha Berkuasa menjadikan bangsa atau kaum apa sekalipun bagi memerintah bumi ini jika mereka benar-benar berpegang kepada agama Allah SWT.

Bagi penulis, ketuanan bangsa hanyalah satu alat untuk menjalankan amanah Allah SWT. Ia bukan matlamat kerana jika ia menjadi matlamat, ketuanan itu menjadi tercela. Iaitu apabila manusia menjadi ta’assub dan fanatik kepada bangsa sendiri secara membuta tuli. Apa pun tidak dinafikan ketuanan bangsa penting bagi menjamin matlamat menjunjung syiar Islam tercapai, bukankah qa’idah fiqh menyebut ‘ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib’. Bererti ‘apa yang tidak menyempurnakan kewajipan kecuali dengannya maka ia adalah wajib’.

Justeru, jika benar tanpa bangsa Melayu maka lenyaplah Islam di bumi Malaysia...tidak syak penulis pasti akan bermati-matian mempertahankannya. Tetapi jika bangsa Melayu itu sendiri pula yang menjadi perosak agamanya...di situlah kekeliruannya, kemusykilannya dan keragu-raguannya...

Wallahu a’lam.

Jumaat, Disember 10, 2010

MASJIDKU panas pula

SUATU pagi yang hening, sebelum mendirikan solat subuh di sebuah masjid di pinggir bandar Kuantan seorang jemaah berbisik kepada saya, “cuba kita fikir mengapa waktu pagi seperti ini kita berasa panas juga. Apa agaknya dosa kita kepada Allah.”  Saya faham maksudnya.  Dia cuba menggambarkan bahawa sewaktu hawa subuh yang sejuk, namun ketika menyembah Allah terasa pula hangatnya sehingga badan berpeluh-peluh.


Saya masih percaya bahawa reka bentuk masjid berkenaan itulah yang menyebabkan hawa di dalamnya menjadi hangat walaupun suhu di luar masih sejuk dilitupi embun pagi.  Saya teringat kata-kata guru Tamadun Islam Prof Dr Mustafa Ishak.  Selaku pengkaji tamadun beliau mengatakan Islam tidak menunjukkan secara khusus seni bina atau reka bentuk bangunan yang boleh dinamakan reka bentuk Islam.  Malahan katanya lagi, bentuk kubah di kebanyakan masjid juga bukanlah daripada wahyu atau sabdaan Rasulullah.

Menurut pprofesor itu lagi prinsip Islam dalam reka bentuk bangunan termasuk masjid ialah ‘mensejahterakan manusia di dalamnya’.  Islam itu membawa kesejahteraan, maka apa sahaja yang dihasilkan dalam hal-hal keduniaan mestilah membawa kesejahteraan.  Kembali kepada masjid yang dikatakan berhawa panas, sebenarnya itu adalah masalah reka bantuknya yang tidak memberi laluan seluas-luasnya udara keluar dan masuk.  

Perhatikan banyak masjid yang kecil mempunyai reka bentuk seperti pyramid yang memerangkap udara panas.  Lubang-lubang udaranya berada di tengah-tengah antara lantai dan hujung  bumbungnya.  Keadaan ini ditambah dengan ruang jendela yang kecil seperti rumah kediaman.  Oleh kerana masjid menampung jumlah manusia yang banyak, maka udara panas dari masjid tidak dapat keluar dengan cepat menyebabkan haba di dalam dewan solat begitu panas.  Ada masjid dan surau terpaksa menggunakan pendingin hawa untuk mengatasinya.  Kaedah menggunakan pendingin hawa hanya menyelesaikan masalah dalam masjid tetapi menyumbang pula kepada kesan rumah hijau iaitu pemanasan suhu bumi.  Inilah akibatnya apabila para pereka bentuk bangunan terutamanya masjid tidak memahami  prinsip kesejahteraan secara fitrah  hasil pembinaan rumah Allah berkenaan.

Banyak orang bercakap Islam itu sejahtera dan menyelamatkan manusia, menyenangkan sesiapa sahaja yang menerima Islam.  Malangnya  rumah Allah sebagai lambang atau contoh tempat yang sejahtera, manusia sudah merasa keresahan dalam hidup! Reka bentuk masjid atau surau yang cantik pada pandangan mata, tetapi menggelisahkan pengunjungnya. 

Jumaat, Disember 03, 2010

ANTARA hiburan, sukan dan politik

ADA tiga bidang yang menjadi tumpuan rakyat, dan semuanya mempunyai pelakon-pelakonnya sendiri di samping konsep ketiga-tiganya hampir sama. 

Saya hendak mulakan dengan bidang hiburan yang sudah menjadi satu industri.  Golongan artis itulah yang menjadi pelakon utamanya, yang bekerja sepenuh masa, manakala golongan banyak akan menjadi penggemar yang membayar dalam industri ini melalui pembelian produk hiburan seperti bayaran tiket persembahan, DVD dan  filemnya.  Penggiat seni yang mencari makan dalam dunia hiburan ini pun punya pegangan bahawa rezeki mereka ini berdasarkan bakat atau anugerah Allah.  Agak malang juga kerana golongan agama kerap menyindir gaya hidup aktivis hiburan ini, malah sering dijadikan bahan contoh menularnya gejala buruk dalam masyarakat.

Yang kedua ialah sukan, yang sudah menjadi satu industri dan mempunyai khalayaknya sendiri.  Orang-orang sukan bermula daripada pengurus, pemain dan jurulatih sudah bekerja sepenuh masa untuk mencari penghidupan.  Seperti hanya segelintir yang menjadi artis dan banyak lain sebagai penggemar, maka bidang sukan pun begitu juga.  Yang merancakkan arena sukan ialah penonton yang membayar nilai sukan melalui perlawanan-perlawanan dalam sukan.  Universiti pun sudah menawarkan kursus sains sukan.  Maknanya orang yang terlibat dalam sukan juga berani mengatakan bahawa kerjaya dalam sukan juga adalah kerana bakat daripada Tuhan.  Dahulu apabila saya menyatakan boleh solat jamak dan qasar untuk orang musafir kerana melihat acara sukan, kawan-kawan yang cenderung agama tersengih tanda tanda tidak setuju.

Yang ketiga ialah politik, yang paling popular dan menjadi topik utama.  Seperti sukan dan hiburan, yang gila bermain politik ini pun bukan semua manusia.  Hanya segelintir manusia yang menjadi pemainnya, dan yang bersepah ialah peminat-peminatnya sahaja.  Penggiat politik ini pun mendapat royalti daripada kegiatannya apabila dirinya disokong banyak rakyat dalam pemilihan parti atau pilihan raya.  Jadi semakin banyak orang menyokongnya, semakin banyaklah duit masuk dalam poketnya.  Untungnya ialah banyak orang berpendidikan agama menjadi ahli politik dan dengan mudah mereka mengeluarkan fatwa politiknya adalah sah di sisi agama. 

Ketiga-tiga bidang ini adalah satu industry, yang menggerakkan ekonomi.  Ketiga-tiganya bergerak mengikut lunas undang-undang. Malah Untuk menarik wang yang banyak daripada khalayak penggemarnya semua watak dalam ketiga-tiga industry ini akan sedaya upaya menonjolkan persempahan terbaik.  Para artis mahu imej yang baik, cantik dan sentiasa memberikan produk hiburan terkini.  Ahli-ahli sukan juga mahu terus hebat di gelanggang untuk menarik sebanyak mungkin orang memasuki stadium.  Dengan banyak orang suka kredibilitinya sebagai ahli sukan wang poketnya tebal melalui ganjaran kontrak iklan dan majikannya.  Ahli politik pun sama, semakin mendapat perhatian orang maka semakin kukuhlah di persada politik. Maka, sebagaimana artis yang membuat banyak gimik supaya namanya terus di bibir peminat, ahli politik juga tidak ketinggalan membuat aksi berani matinya.  Ucapan-ucapan yang ‘gila babi’ dan perangai ‘budak hingusan’ pun dipaparkan. Ya, orang suka sebab semua ini aksi pelik.  Orang sanggup membayar persembahan mereka melalui cukai, kutipan ceramah dan sumbangan dana pilihan raya.

Menarik hidup ini…., Cuma janganlah mudah taksub dengan mendakwa pihaknya sahaja yang betul dan pihak lain salah.

Ahad, November 28, 2010

SALAHKAH Nabi itu tidak tahu membaca dan menulis?

APABILA belajar sejarah Rasulullah, semua wajib tahu yang baginda seorang yang ummi. Ummi ini ialah tidak tahu membaca dan menulis.  Seorang nabi yang ummi sedangkan ayat yang diterimanya di Gua Hira ialah mengenai seruan membaca (surah al-alaq).  Rupa-rupanya tidak banyak mengerti hikmah atau  strategi Allah memelihara supaya Muhammmad bin Abdullah itu seorang yang ummi sejak kecil sehingga kewafatannya.


Perihal nabi yang ummi telah dirakamkan dalam al-Quran surah al-Araf ayat 157 bermaksud: Orang-orang yang mengikuti rasul, nabi yang ummi, yang mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka…….

Setelah Allah menjaga kedudukan peribadi Nabi Muhammad yang tidak pernah berdusta sejak kecil sehingga masyarakatnya memberi gelaran al-Amin, sifat nabi akhir zaman yang ummi juga merupakan strategi Allah untuk membina kemuliaannya sebagai Rasulullah.  Dengan keperibadian nabi yang ummi inilah manusia membenarkan dirinya sebagai nabi dan utusan Allah, yang membacakan wahyu-wahyu Allah.

Untuk mengetahui kehebatan nabi yang ummi, terpaksalah membuat andaian nabi yang tidak ummi untuk mudah difahami mengapa seorang nabi yang agung itu ummi.  Umum tahu bahawa sebelum nabi yang ummi ini mendapat wahyu (al-Quran) sudah wujud beberapa tamadun dunia seperti di Mesopotamia, Mesir, Yunani, India, Parsi dan China. 

Tokoh-tokoh ilmu telah lahir dari zaman Firaun di Mesir. Di Yunani telah lahir ahli-ahli falsafah seperti Socrates, Plato dan Aristotle.  Malah bangsa yang pertama mencipta kertas untuk dicatat tulisan adalah bangsa Cina. Sebelum kerasulan Muhammad nabi akhir ini juga telah banyak rasul dan nabi diutus oleh Allah kepada bangsa-bangsa tertentu demi memberi panduan hidup dalam beragama dan bermasyarakat.

Sejarah tamadun manusia yang panjang itu sebenarnya merupakan khazanah pengetahuan yang tersebar dan diwarisi oleh sesiapa juga.  Maka tidak hairan jika orang-orang Arab juga boleh mewarisi apa juga pengetahuan dari tamadun-tamadun tersebut.

Oleh yang demikian, jika nabi akhir zaman yang membawa risalah Allah ini mempunyai kemahiran membaca dan menulis, maka dengan mudah manusia menuduh baginda sendiri mengarang al-Quran.  Jika Muhammad Rasulullah ini pernah berguru dengan tokoh-tokoh dari mana-mana tamadun, tentulah manusia akan menolak dakwaan al-Quran adalah wahyu dari langit.  Manusia akan mengatakan al-Quran hasil pemikiran Muhammad yang setaraf profesor zaman kini! Tidak begitu sama sekali.

Demikianlah dengan status nabi yang ummi dan al-amin, menjadi hujah tersembunyi yang membungkamkan mulut manusia untuk mengatakan nabi akhir zaman ini seorang intelektual yang mengambil kesempatan daripada kemahirannya yang hebat berguru, menulis dan membaca. 

Sifat nabi yang ummi ini istimewa sebagai strategi Allah untuk menjawab segala kritikan manusia. Sifat ini adalah khas untuk baginda dan tidak untuk mana-mana muslim meniru peribadi nabi yang ummi atas hujah sunah nabi.  Ayat-ayat daripada surah al-Alaq yang menyuruh manusia membaca sudah kuat menjadi dalil wajibnya muslim meneroka ilmu sepanjang zaman.

Sabtu, November 20, 2010

MANIPULASI sejarah untuk jaga kepentingan

SEJARAH, suatu peristiwa yang telah berlaku.  Dalam al Quran pun banyak cerita sejarah zaman-zaman sebelum Nabi Muhammad s.a.w.  Semua cerita mengenai nabi yang ada dalam kitab Allah itu adalah peristiwa sejarah.  Tidak diragukan lagi bahawa Allah memaparkan sejarah nabi-nabi dan manusia zaman dahulu sebagai peringatan untuk manusia zaman nabi dan kita pada akhir zaman.

Orang zaman sekarang pun akan mengenang sejarah, tetapi jika ada kepentingannya.  Namun jika persitiwa sejarah itu berguna untuk kepentingannya, selalunya berlaku eksploitasi dan tafsiran yang berat sebelah untuk menyokong kepentingannya.


Perhatikan bagaimana Peristiwa Majlis Tahkim (tahun 37 Hijrah) yang dikatakan sebagai majlis pemutus pertikaian antara Khalifah Ali bin Abi Talib dengan Gabenor Syam, Muawiyah bin Abu Sufyan.  Kepada puak Syiah Ali, dilakukan tokok tambah dan tafsiran yang memburukkan peribadi Muawiyah dan sebagiannya diterimapakai oleh generasi muslim hari ini.

Kemudian peristiwa di Karbala yang menimpa cucu Rasulullah, iaitu Hussein bin Ali.  Memang telah berlaku penyerangan terhadap cucu Rasulullah dan baginda terbunuh, dan puak Syiah telah menggunakan peristiwa sejarah ini dengan sebaik-baiknya untuk menggambarkan kezaliman khalifah Yazid bin Muawiyah.  Tidak lain, bermula dengan penyelewengan fakta, tokok tambah dan tafsiran yang memang memihak kepada puak Syiah.

Di negara kita, Peristiwa 13 Mei yang merakamkan rusuhan kaum dan mengorbankan banyak jiwa berlaku akibat semangat perkauman dan kemenangan parti pembangkang (perkauman Cina) dalam pilihan raya tahun 1969.  Pihak yang terancam dengan kekalahan politik akan menggunakan peristiwa ini sebagai ancaman jika para pengundi memilih parti pembangkang dalam pilihan raya. 

Di pihak Pas, peristiwa Memali yang berlaku pada November 1985 memang dirasakan satu kezaliman terhadap ahli-ahlinya.  Dengan terbunuhnya 14 jiwa, maka setiap penceramah Pas pasti akan menggambarkan yang pihak polis telah melakukan kezaliman terhadap ahli-ahli Pas.  Eksploitasi dan manipulasi peristiwa Memali pasti berlaku untuk membakar semangat membenci politik Umno yang memerintah.  Ini sama sahaja dengan eksploitasi peristiwa karbala untuk melahirkan kebencian muslim kepada kerajaan Umayyah.  Selagi politik Umno dan Pas masih bermusuhan, peristiwa Memali akan terus dijadikan wirid politik Pas.

Apabila dalam Perhimpunan Agung umno tahun 2010 diputuskan bahawa pelajaran Sejarah akan diwajibkan lulus untuk calon SPM pada masa akan datang, pasti ada muslihat politiknya.  Bukan sahaja hal ini diumumkan dalam perhimpunan politik, malah jelas ada kepentingan politik parti untuk mata pelajaran sejarah.  Bolehkah tafsiran peristiwa sejarah bebas negara bebas daripada membawa kepentingan parti politik Melayu itu?

Saya kasihan kepada anak-anak muda yang gagal memahami eksploitasi peristiwa sejarah yang dijuruskan kepada kepentingan sesuatu pihak.  Bagaimana agaknya mereka diasuh berfikir sebelum ini?

Khamis, November 18, 2010

KITA gagal utamakan yang utama

CATATAN ini pada hari kedua Iduladha, semoga orang kian faham falsafah menyembelih haiwan sebagai ibadah kurban yang hukumnya sunat. Di mana-mana kelihatan orang menyembelih lembu.  Semalam sahaja saya menyertai komuniti surau di desa saya, ada lapan ekor lembu disembelih.  Semuanya disumbangkan oleh anak-anak kelahiran desa yang telah lama berhijrah ke kota dan punya banyak ongkos.  Kepada mereka, seekor lembu RM3000.00 atau lebih atas nama ibadah bukan masalah.  Tahun hadapan pasti ada lagi daripada mereka, itulah rutin sejarah iduladha.


Menyembelih, melapah daging dan kemudian membungkusnya bukan satu kerja ringan sekalipun sudah disediakan krewnya.  Sehingga azan zuhur dilaungkan, masih belum beres kerja-kerja pembungkusan dan pengedaran.  Lihatlah khusuk dan tamaqninahnya mereka menguruskan kerja-kerja ibadah kurban haiwan, namun laungan azan zuhur hanya disahut dengan doa.  Mengapa tidak sampai 10 orang berjamaah zuhur di surau sedangkan di sekeliling surau ada hampir 100 orang hamba Allah?

Kemudian saya ingin mengulas pandangan yang memalukan peribadi muslim saya setiap kali menggunakan jalan antara pekan Sabak ke Sungai Besar, Selangor.  Saya memang rasa malu, tidak tahulah bagaimana rasanya orang lain.  Ada sebuah pusat pendidikan Islam alapondok di sana.  Bukan soal uzur, susunan yang tidak teratur dan usangnya pondok-pondok berkenaan. Semua faham keupayaan kewangan pondok mengaji.  Yang saya rasa malu ialah system pengurusan sampah daripada pondok-pondok berkenaan.  Mereka membuangkan segala sampah atau sisa keperluan harian dalam parit yang memisahkan antara tanah sekolah pondok dengan jalan raya utama.  Demikianlah orang yang belajar agama, tetapi tidak peduli apa-apa mengenai kebersihan.  Jangan salahkan saya jika saya terus beranggapan manusia yang terhasil daripada pendidikan pondok itu tidak layak mengajar Islam kepada masyarakat kerana mereka sendiri tidak faham apa itu Islam!

Mesej saya untuk dua perkara itu ialah, orang-orang kita masih gagal meletakkan keutamaan dalam beragama.  Orang Melayu sangat sensitif bab agama sehingga seanggup ‘berani mati’ kerana isu agama. 

Lihat mereka yang mengabaikan solat berjamaah, sekalipun sudah berada dalam kawasan surau hanya kerana masih bekerja.  Apa masalahnya untuk meninggalkan kerja-kerja pengurusan haiwan sembelihan untuk ke saf solat?

Lihat mereka yang tidak melepaskan serban dan jubahnya ketika belajar agama di pondok, tetapi malas untuk membersihkan persekitaran.  Apa masalah mereka yang belajar agama dengan kebersihan?

Selasa, November 09, 2010

BILAKAH Puasa Arafah jika ru’yah hilalnya berbeda dengan Makkah?

Fadhilatus Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya,

“Apabila hari Arafah berbeda karena perbedaan masing-masing wilayah di dalam mathla’ (tempat terbit) hilal, maka apakah kita berpuasa mengikuti ru’yah negeri tempat kita berada ataukah kita berpuasa mengikuti ru’yah Al-Haramain (Makkah dan Madinah –pent)?

Maka beliau menjawab,

Perkara ini dibangun di atas ikhtilaf para ulama, apakah hilal itu satu saja untuk seluruh dunia atau berbeda sesuai mathla’nya (tempat terbit bulan). Dan yang benar bahwa penampakan hilal berbeda sesuai dengan perbedaan mathla’.

Sebagai contoh: Apabila hilal telah nampak di Kota Makkah, dan sekarang adalah hari ke sembilan (di Makkah), hilal juga terlihat di negeri yang lain satu hari lebih cepat daripada Makkah sehingga hari Arafah (di Makkah) adalah hari kesepuluh bagi mereka. Maka mereka tidak boleh berpuasa karena hari tersebut adalah hari raya.

Demikian pula sebaliknya, jika di suatu negeri ru’yahnya lebih lambat daripada Makkah maka tanggal sembilan di Makkah merupakan tanggal delapan bagi mereka. Maka mereka berpuasa pada hari ke sembilan (menurut negeri mereka) bersamaan dengan tanggal sepuluh di Makkah. Ini merupakan pendapat yang kuat. Karena Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

اذا رايتموه فصوموا و اذا رايتموه فافطروا

“Jika kalian melihatnya (hilal) maka berpuasalah, dan apabila kalian melihatnya maka berbukalah” (Dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari Kitab Ash-Shaum, Bab Hal Yuqal Ramadhan (1900) dan Muslim di Kitab Ash-Shiyam, Bab Wujubus Shaum (20)(1081)).

Orang-orang yang hilal itu tidak nampak dari arah (daerah) mereka berarti mereka tidaklah melihat hilal tersebut. Begitu juga manusia telah sepakat bahwa mereka menganggap terbitnya fajar dan terbenamnya matahari pada setiap wilayah disesuaikan dengan wilayah masing-masing. Maka demikian pulalah penetapan waktu bulan seperti penetapan waktu harian.

(Fatawa Ahkamis Shiam no. 405. Diterjemahkan oleh Abu Umar Al-Bankawy, muraja'ah Al-Ustadz Abdul Mu'thi Al-Maidani)

Ahad, November 07, 2010

MENUNGGU para hujaj yang tua-tua

TIDAK lama lagi suasana kemuncak musim haji akan berlaku apabila semua yang berada di tanah haram Makkah berhimpun di padang Arafah.  Berhaji hukumnya wajib, tetapi ada syarat-syarat tertentu yang menjadikan kewajiban haji menjadi subjektif. Perihal seruan Allah untuk umat manusia menunaikan haji ada dalam surah al-Haj, boleh dilihat pada ayat 27 maksudnya: Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, nescaya mereka akan datang kepadanya dengan berjalan kaki dan mengenderai unta yang kurus, yang datang dari segenap penjuru yang jauh.

Bukanlah rahsia lagi perbandingan usia dan fizikal antara para jemaah haji dari Malaysia dengan jemaah negara lain.  Bandingkan sahaja jemaah haji Malaysia dengan Indonesia.  Kebanyakan jemaah haji Malaysia yang sudah tua dan dari Indonesia yang masih muda-muda merupakan pemahaman Islam antara kedua-dua tempat.

Secara umum, terutama generasi yang lahir sebelum tahun 1960 memahami ibadah haji merupakan ibadah yang paling akhir sebelum mati, yang tersisa daripada segala-galanya.  Tenaga yang tersisa menjadi sudah lemah, wang yang tersisa setelah selesai urusan sosial dan ekonomi dan usia yang tersisa setelah tua kerepot serta menyimpan beberapa penyakit.  Pemahaman mereka yang tentunya diajar oleh guru-guru agama atas ayat biasa: Wajib haji apabila mampu.  Huraiannya ialah setelah segala urusan kehidupan seperti anak-anak habis belajar dan kenduri kahwin semuanya selesai.  Setelah sempurna rumah yang agam, kerana sudah dipesankan oleh guru bahawa jangan tinggalkan waris di tanah air dalam susah payah. Nah, rumah agam kukuh untuk 100 tahun, sedangan dia pergi berhaji selama 30-40 hari sahaja. 

 foto hiasan sahaja

Selama ini kita kurang diajar untuk memahami bahawa haji wajib bersama manusia yang berakal.  Tidak mengira berapa usia orang Malaysia, wajib haji itu boleh datang pada usia muda  dan mungkin hilang wajib apabila usia tua.  Tidak banyak yang percaya bahawa pasangan muda yang masih punya dua atau tiga anak telah wajib haji kerana dengan kesihatan, keberanian, kewangan serta bebanan hidup yang sangat minimum.  Kelak, apabila usia sudah melebihi 50 tahun, anak-anak kian banyak perlukan wang belajar di kolej dan universiti, penyakit mula datang dan kerana sudah banyak kesan ekonomi serta sosial makin takut pula untuk meninggalkan kebun, perniagaan  dan anak cucu!

Alasan kotor paling mudah ialah: Belum sampai seru untuk menunaikan haji.

Ada yang belum sanggup mendaftar untuk menunaikan haji kerana memikirkan dirinya yang belum mencapai taraf malaikat.  Maksud jiwa malaikat ini ialah tahu budaya hidup yang tidak cocok dengan Islam, jauh daripada anjuran al Quran dan Sunnah, kerana itu merasa kalau berhaji pada usia muda tidak seikhlas setelah usia tua bangka.  Anggapannya apabila sudah tua kerepot ialah usia yang paling ikhlas beramal, sudah tidak memberi dan menerima rasuah dan lain-lain.  Tidak ada kepastian langsung untuk itu sebab syaitan sangat kreatif untuk menyesatkan manusia sama ada untuk usia kanak-kanak, muda, dewasa atau tua ganyut!

Mendaftarlah di pejabat Tabung Haji, dan sisihkanlah sebagian wang pendapatan setiap bulan untuk berhaji.  Ada orang muda usia 26 tahun mendaftar untuk berhaji dan diberitahu koutanya untuk ke Makkah ialah pada tahun 2030! Jika yang berusia 50 baru mendaftar haji, percayakah bahawa dia akan diberi tempat ke Makkah pada usia 70 tahun? Janganlah menangis, kerna itu kefahaman kita kan!

Tahniah orang muda yang bukan lepasan agama yang bebas daripada pengaruh pendidikan konservatif, yang banyak mendaftar haji pada usia muda.  Secara peribadi, mantan murid-murid saya yang dikatakan bukan lepasan sekolah agama mudah menerima anjakan paradigma mengenai kawajiban haji pada usia muda.

Rabu, November 03, 2010

PINTU Merapi tak berkunci lagi?

GUNUNG Merapi meledak, dan yang menambah kuat ledakan Merapi ialah kejayaannya menutup mulut Sang Jurukuncinya Mbah Marijan.  Merapi berkunci dan anak kuncinya di tangan Mbah Marijan? Ah, iseng-iseng saja, kerana Merapi bukan Kaabah yang berpintu dan punya penutupnya.  Kaabah, secara tradisinya memang ada jurukuncinya, dan orang boleh menyaksikan Sang Jurukunci Kaabah membuka dan menutup pintu Kaabah.


Pernah sesiapa sebelum ini melihat arwah Mbah Marijan menutup dan membuka pintu Merapi.  Kalau dia membuka pintu Merapi, masuk ke dalamkah dia dan apa yang dicarinya?  Oh, agaknya kerana arwah Mbah Marijan tersalah pusing kunci, maka pintu Merapi terbuka dan sekarang melepaskan ledakan: debu, api dan segala macam ancaman maut kepada warga Jawa.

Oleh itu apa fungsi Sang Jurukunci? Sekadar meramal meledak atau tidak.  Misalnya pernah berlaku lawan ramalan antara para saintis dan Sang Jurukunci itu.  Para saintis meramalkan Merapi akan meledak, tetapi Sang Jurukunci mengatakan sebaliknya.  Untuk sementara waktu, ramalan para saintis tidak tepat. Maka megahlah nama Mbah Marijan Sang Jurukunci.

Sekarang Anak Krakatao di selat Sundah mula meledak.  Tidak adakah Sang Jurukuncinya untuk merapatkan pintu muara Anak Krakatao agar tidak meledak sepuas-puasnya seperti ibunya dahulu. Saintis lebih tahu mengenai gunung berapi berbanding para dukun.  Para saintis lebih mendekati ilmu Islam yang sangat memihak kepada rasional dan ketepatan fakta, sedangkan ramal sang dukun hanya keseronokan sendiri.  Maaflah keturunan pak dukun dan para pengikut setianya!

Satu huraian dalam Tafsir Al Azhar oleh Buya Hamka, beliau mengatakan yang orang Jawa kerap berbangga sebagai daerah awalnya menerima Islam berbanding tempat lain seperti Minangkabau.  Kata Hamka lagi: Namun Minangkabau lebih bersih daripada noda dan pengaruh syrik yang diwarisi daripada agama Hindu.

Ya, lihat saja mitos Nyi Roro Kidul di Laut selatan atau Laut Jawa.  Adakah akal yang dididik oleh al Quran masih dapat menerima bertakhtanya Sang Ratu di Laut Selatan dan akan pulang dengan segerombolan kuda semberani di permukaan lautan?  Kerna itu para pembesar Jawa masih meladeni sandang pangan Sang Ratu?

Saya masih ingat indahnya lukisan khayal pelukis Basuki Abdullah mengenai Nyi Roro Kidul dengan bala kudanya!  Basuki sudah meninggal, tetapi kepercayaan dirinya diabadi terus pada kanvas.

Jumaat, Oktober 29, 2010

PEMIKIRAN kita sama orang Afrika?

SEWAKTU menjadi Perdana Menteri Tun Abdullah mengatakan kemudahan hidup di negara adalah menyamai status dunia pertama, iaitu negara-negara maju tetapi pemikiran rakyat masih berada dalam kepompong dunia ketiga.  Mudahnya, apa juga kemajuan yang ada di Eropah, Amerika, Korea dan Jepun hampir semuanya sudah berada di  Malaysia, tetapi rakyat sebagai pengguna terlalu lambat untuk mengikuti arus kelajuan kemajuan.


Apabila negara-negara maju membina jalan raya yang tahan dan selamat penggunaannya, jurutera Malaysia pun menirunya agar negara kecil kita setaraf negara maju. Ya, kan Malaysia mahu dikenali sebagai negara maju pada tahun 2020. Tahan, lurus, dan enaknya jalan raya rupa-rupanya antara tempat mati utama.  Bayangkan kajian daripada International transport Forum di Perancis mendapati 24 orang daripada 100 ribu penduduk Malaysia mati kerana kemalangan di jalan raya! Bandingkan pula dengan di Britain iaitu 4 kematian bagi 100 ribu penduduknya.  Oh, jauh banget bedanya.  Oh ya, jangan lupa bahawa majoriti penduduk Malaysia beragama Islam yang dikatakan agama sempurna untuk menyelamatkan manusia dunia dan akhirat.  Kebanyakan penduduk Britain adalah beragama Kristian.  Ini bukan menuduh Islam salah, tetapi mahu penganutnya di Malaysia berfikir dengan betul dan jujur, kemudian membuktkan dakwaannya mengenai jaminan Islam itu!

Dalam politik pun kita berbangga dengan amalan demokrasi yang diimport dari Barat.  Kebanyakan orang melandaskan pemikiran dan kerjanya berdasarkan politik atau parti politik.  Di Amerika misalnya, menjadi perkara utama demokrasi berpolitik sebagai menguji kemampuan seseorang untuk menyerlahkan idea, dasar, pemikiran  dan tindakannya.  Apabila berlaku pilihanraya calon-calon bersedia untuk berdebat secara terbuka mengenai prinsip-prinsip yang diperjuangkannya.  Di Malaysia apa? Demokrasi politik adalah medan untuk melondehkan peribadi lawan masing-masing.  Lihat kempen politik di DUN Galas sekarang, sehingga calon Pas mencabar lawannya untuk berlumba lari dan lawan tarik tali!  Kah, kah, kah!  Ini sahajakah pendidikan politik yang diterima sejak negara merdeka?

Usaha kerajaan untuk mengembangkan pemikiran positif terhadap alam sekitar sangat bagus.  Melalui Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, kerajaan berkempen supaya rakyat melakukan kitar semula.  Entah berapa juta ringgit dibelanjakan untuk membeli tong-tong sampah sebagai pusat pengumpulan kertas, plastik dan besi.  Apakah hasilnya kini? Hampas saja yang ada.  Kegagalan program kitar semula (yang sangat berjaya di negara-negara maju) merupakan terjemahan pemikiran bertaraf dunia ketiga seperti banyak negara di benua Afrika.  Sekali lagi disebut kebanyakan rakyat Malaysia adalah Islam yang mempunyai al Quran.  Banyak kali dibacakan ayat Allah menerangkan pembaziran adalah amalan syaitan. Dan semua orang Islam setuju dengan ayat ‘syaitan adalah musuh yang nyata’.

Orang Barat apabila berdebat ilmu, ilmu itulah yang didebatkan.  Kerana itu ilmuan mereka diberi geran kajian yang besar untuk meneroka apa saja disiplin ilmu.  Apa yang tidak dikaji oleh manusia dari Barat? Selain atas permukaan bumi, seolah-olah segala ceruk rantau dalam dasar laut pun sudah dikaji habis-habisan.  Di negara kita, kalau orang bercakap mengenai ilmu atau yang ilmiah sikit dan berbeda pendapat dengan kebiasaan, akan diserang peribadinya, bukan diserang idea dan pemikirannya.  Sama seperti dalam dunia politik, main serang peribadi. Sekurang-kurangnya seseorang akan ditanya: Awak siapa dan berani bercakap begitu?

Kita banyak retorik, cakap di kedai kopi saja…..