Pengikut

Isnin, Mac 30, 2009

APAKAH keraguan itu Islah (Bahagian 3)

Oleh: Saiful Islam

SEJARAH MENGAJAR TENTANG MANUSIA

“Itulah tugas pelajar sejarah. Sejarah bukan untuk dihafal nama dan tarikhnya. Sejarah adalah belajar tentang manusia. Jika psikologi menganalisa manusia secara individu, Sejarah pula menganalisa manusia secara kolektif, skala makro yang lebih besar”, kata Prof.

Ya. Memang benar kata Prof. Setelah satu semester menghadam perilaku manusia di dalam sejarah Eropah Moden, saya semakin yakin bahawa manusia tetap manusia. Tidak kira apa agamanya, penyakit-penyakit yang berpunca dari sikap, akan menimpa sesiapa sahaja. Manusialah yang menghidup serta mematikan watak dan idea Eropah. Manusia juga yang mendukung Islam. Walaupun menganut fakta yang berbeza, sikap mereka sama dan hasil sikap itu juga sama.

PENCERAHAN, POSITIF ATAU NEGATIF?

“Habis, kesan era Pencerahan itu positif atau negatif?”, tanya Prof kepada kelas.

Jawapan yang berlegar di fikiran saya, tidak sesuai untuk saya lontarkan di hujung kuliah hari itu kerana kesuntukan masa. Kami sudah sampai ke penghujung semester dan Prof. perlu segera menghabiskan silibus subjek ini. Saya hanya diam... walaupun kepala ligat berfikir.

“Memang benar era Pencerahan itu telah menghasilkan pelbagai kesan yang positif. Paling dibanggakan oleh Eropah, adalah Revolusi Industri yang telah memberikan Eropah kewibawaan untuk memimpin dunia”, kata Prof.

Saya juga bersetuju dengan Prof. Era Pencerahan Eropah yang berasaskan kepada kekuatan idea dan pemikiran itu, memang banyak kesan positifnya. Tetapi Prof sendiri mahu kami semua menilai, sejauh manakah kebaikan Revolusi Industri? Sejauh manakah kehidupan hakiki seorang insan menjadi lebih baik di era moden ini? Tuntutan komersil untuk menghasilkan apa yang menguntungkan manusia ramai, telah membinasakan alam ini dan semua terpaksa percaya bahawa kemusnahan alam dan keracunan persekitaran ini sebagai sesuatu yang terpaksa diadakan. Demi kemodenan.

Itu sudah cukup menjelekkan.

Tetapi, ada satu petikan kata yang membingungkan saya. Petikan yang menyebabkan saya gementar dengan realiti hari ini.

“REASON PROMOTES DOUBT, ENFEEBLES THE WILL, AND HINDERS INSTINCTIVE, AGRESSIVE ACTION”

Ini adalah kesimpulan Eropah terhadap kehancuran dan kebinasaan dunia selepas Perang Dunia Pertama. Kesimpulan ini sudah pun disebut oleh Nietsche jauh lebih awal dari itu tetapi selepas Perang Dunia Pertama, kebijaksanaan Eropah rupa-rupanya berakhir dengan kehancuran. Eropah sangkakan, dengan reason dan rationalism, mereka sudah cukup bertamadun. Tetapi 'kepandaian' orang Eropah itu telah menjadi sebab mereka berlaga semasa mereka. Tidak pernah Eropah menyangka, bahawa bangsa mereka berupaya berkelakuan ganas dan kejam, menjelangnya Perang Dunia Pertama. Mereka sangat kecewa dengan diri sendiri dan akhirnya, mereka menyalahkan reasons, di samping punca-punca yang lain.

Segalanya bermula begini...

Eropah menyangkakan bahawa dengan tradisi pencerahan yang berdalil itu, mereka sudah maju lagi bertamadun. Tetapi apabila tradisi Pencerahan itu disalahgunakan, ia telah mengundang bencana. Charles Darwin (1809 – 1882) telah mengimplimentasikan teori geologi datuknya kepada biologi kehaiwanan.

Tidak lama selepas itu, teori haiwan itu diaplikasikan pula oleh ahli kaji sosial kepada manusia. Jika spesis binatang bersaing untuk hidup, dan yang lemah akan pupus, maka ada pula manusia yang percaya bahawa spesis dan keturunannya lebih berhak untuk hidup berbanding dengan keturunan yang lain. "Penjajahan adalah fenomena biologi yang semulajadi", kata mereka.

Akhirnya, golongan Social Darwinist telah menyuntik kesombongan ke dalam diri bangsa Eropah. Renung sahaja kata-kata Karl Pearson, seorang profesor matematik British,

“Sejarah hanya menunjukkan kepada saya satu jalan. Iaitu satu-satunya jalan yang telah membawa kepada bangunnya tamadun yang tinggi. Jalan itu adalah jalan persaingan bangsa dengan bangsa, dan berakhir dengan kemenangan bangsa yang lebih baik mengatasi yang bangsa yang rendah” (National Life from the Standpoint of Science – 1900)

Nilaikan pula kata-kata seorang senator Amerika Syarikat bernama Albert J. Beveridge:

“Kita mesti patuh terhadap ketentuan kualiti darah (kemuliaan bangsa) kita, lantas perlulah dikuasai pasaran-pasaran yang baru. Dan jika perlu, tanah air yang baru”

Daripada tradisi Pencerahan yang mencerdikkan Eropah, ia telah melahirkan manusia seperti golongan itu tadi. Fahaman Social Darwinism inilah yang mempromosikan kesombongan Anglo-Saxon (British dan Amerika) serta Teutonic (Jerman).

Lanjutan daripada itu, bermulalah gerakan-gerakan yang memporak-perandakan Eropah. Fahaman Nasionalisma berleluasa dan masing-masing mula percaya kepada teori Volkish bahawa setiap satu bangsa ada rohnya sendiri, yang lebih mulia dari roh bangsa lain.

Malang sekali, kesemua golongan ini masih merasakan bahawa mereka sedang menghidupkan tradisi Enlightenment yang dibanggakan walaupun rasional mereka sedang membinasakan masyarakat.

Khamis, Mac 26, 2009

IJTIHAD dan taklid

Apa yang dimaksud Ijtihad? Syarat-syarat sebagai mujtahid. Lalu apa yang tidak memenuhi syarat sebagai mujtahid harus taklid? Berikut ulasan singkat tentang ijtihad dan taklid yang dikutip dari Syarh Ushul Sittah, Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin


Ijtihad Ijtihad secara bahasa berarti mengerahkan kesungguhan untuk memecahkan sesuatu perkara. Secara istilah artinya mengerahkan kesungguhan untuk menemukan hukum syar'i. Orang yang melakukan iitihad dipersyaratkan beberapa hal, di antaranya:
1. Mengetahui dalil-dalil syar'i yang dibutuhkan dalam berijtihad seperti ayat-ayat hukum dan hadits-haditsnya.
2. Mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan keshahihan hadits dan kedhaifannya, seperti mengetahui sanad dan para periwayat hadits dan lain-lain.
3. Mengetahui nasikh-mansukh dan perkara-perkara yang telah menjadi ijma' (kesepakatan ulama), sehingga dia tidak berhukum dengan apa yang telah mansukh (dihapus nya) atau menyelisihi ijma'.
4. Mengetahui dalil-dalil yang sifatnya takhsis, taqyid atau yang semisalnya, lalu bisa menyelaraskannya dengan ketentuan asal yang menjadi pokok permasalahan.
5. Mengetahui ilmu bahasa, ushul fikih, dalil-dalil yang mempunyai hubungan umum-khusus, mutlak-muqayyad, mujmal-mubayyan, dan yang semisalnya sehingga akurat dalam menetapkan hukum.
6. Mempunyai kemampuan beristimbat (mengambil kesimpulan) hukum-hukum dari dalil-dalilnya.
Ijtihad terus berlaku sampai kapan pun dan keberadaannya termasuk dalam bagian ilmu atau pembahasan masalah ilmiah. Perlu dicatat bahwa seorang mujtahid harus berusaha mengerahkan kesungguhannya dalam mencari kebenaran untuk kemudian berhukum dengannya.
Seseorang yang berijtihad kalau benar mendapatkan dua pahala; pahala karena dia telah berijtihad dan pahala atas kebenaran ijtihadnya, karena ketika dia benar ijtihadnya berarti telah memperlihatkan kebenaran itu dan memungkinkan orang mengamalkannya, dan kalau dia salah, maka dia mendapat satu pahala dan kesalahan ijtihadnya itu diampuni, karena sabda Nabi: Apabila seorang hakim menetapkan hukum dengan cara berijitihad dan temyata benar, maka dia mendapat dua pahala dan apabila dia ternyata salah, maka dia mendapat satu pahala. (HR. Bukhari dan Muslim) Taklid Apabila ada satu perkara tidak jelas hukumnya bagi seseorang, wajib baginya tawaquf (mendiamkannya) dan dia boleh taklid karena mau tidak mau dia harus begitu. Allahazza wa jalla berfirman, Bertanyalah kalian kepada orang yang memiliki i1mu, jika kalian tidak mengetahui. (An Nahl: 43)
Oleh karena itu, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, Sikap taklid kedudukannya sama seperti makan bangkai. Oleh karena itu, apabila seseorang mampu menetapkan hukum dari dalil-dalil yang ada, tidak halal baginya bertaklid. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata dalam Nuniyah: Ilmu itu mengetahui petunjuk dengan dalil Tidaklah sama antara ilmu dan taklid Taklid boleh dilakukan pada dua tempat
1. Orang awam yang tidak mampu menetapkan hukum sendiri dibolehkan untuk taklid. Dasarnya firman Allah: Bertanyalah kalian kepada orang yang memiliki ilmu pengetahuan, jika kalian tidak mengetahui. (QS. An Nahl: 43) Diutamakan bertaklid kepada orang yang berilmu dan wara' (bisa menjaga diri dari perkara-perkara yang akan menjurus kepada hal-hal yang diharamkan. Ed.). Apabila didapati ada dua orang yang sama dalam keilmuannya, maka yang dipilih yang paling baik akhlaknya.
2. Seorang mujtahid yang menemukan perkara baru yang harus segera diputuskan, yang tidak mungkin dia menelitinya, maka pada saat itu dia boleh taklid. Jenis-Jenis Taklid Taklid itu ada dua macam, yaitu taklid umum clan taklid khusus. A. Taklid Umum Taklid umum ialah berpegang dengan madzhab tertentu dalam semua perkara agamanya, karena ketidakmampuannya menetapkan hukum sendiri. Dalam masalah tersebut ulama berselisih pendapat. Di antara mereka ada yang berpendapat wajib taklid seperti itu, karena merupakan kesulitan besar bagi kalangan mutaakhirin bila mereka dituntut untuk berijtihad. Di antara mereka ada yang berpendapat haram taklid seperti itu, karena hal itu sama saja dengan berhukum secara tetap kepada seseorang selain Nabi .
Syaikhul Islam Ibnu Taimiya rahimahullah berkata, “Pendapat yang mewajibkan taat kepada selain Nabi dalam setiap perintah dan larangannya menyelisihi ijma' ulama. Adapun kalau sekadar membolehkan, dalam hal ini para ulama berbeda perndapat” B. Taklid Khusus Taklid khusus ialah mengambil pendapat tertentu dalam perkara-perkara tertentu. Hal ini diperbolehkan apabila seseorang tidak mampu menetapkan kebenaran dengan cara berijtihad sendiri, baik karena tidak mampu sama sekali atau dia mampu tetapi dalam keadaan tertentu mengalami kesulitan besar.

Rabu, Mac 25, 2009

MELAYU pun ada holly water

MASIH lagi ceramah sempena Maulidur Rasul di mana-mana. Malam tadi saya datang ke sebuah masjid yang menampilkan penceramah yang hebat. Suaranya, gaya ucapannya cukup memukau khalayak. Maudhuk yang disampaikan oleh ustaz ini saya agak mudah difahami terutama yang remaja dan dewasa. Yang kanak-kanak, agak susah sebab arasnya tidak sesuai dengan mereka, namun banyak anak-anak berada dalam masjid.

Akhirnya ustaz memberitahu dia datang dengan beberapa orang untuk menjual air yang sudah dibacakan 30 juzuk alquran. Katanya air ini dianggap ada manfaat. Ertinya, meminum air suci ini tidak seperti minum air masak saja. Kismis yang telah dibacakan alquran pun dijual sama. Namun katanya lagi yang utama ialah pembelian air suci yang sudah dibotolkan bermakna satu sumbangan derma kepada pusat hafalan alquran yang diterajuinya.

Dengan sabda ustaz bahawa air suci (holly water) ini sudah dibacakan alquran oleh para hufaz, orang pun membeli air itu. Begitulah caranya orang agama mencari dana. Hendak mulakan bisnes barangan kilang, modalnya besar dan persainganya hebat. Oleh itu, pilihan yang ada ialah buat cara ritual ibadah dan kaitkan dengan bacaan ayat-ayat alquran. Seperti biasa cara ini dengan mudah dipercayai orang. Maka pasarannya seperti terjamin kerana budaya taklid orang beragama, yang hanya anggukkan kepala terhadap apa sahaja yang dihidangkan di depan atas nama agama.

Maka, jangan mengatakan holly water itu ada dalam kalangan penganut kristian sahaja, tetapi orang Melayu juga ada. Kalau tidak yang dibotolkan ini pun, pada setiap malam Jumaat ada orang buat holly water di masjid. Seri, di gereja ada holly water, di masjid pun ada holly water.

Benarkah Rasulullah dan para sahabat melakukan seperti itu sebagaimana yang dilakukan oleh pemimpin agama sekarang?

Selasa, Mac 24, 2009

APAKAH keraguan itu Islah? (Bahagian 2)


Oleh: Saiful Islam


PEMIKIRAN SAINTIFIK DAN SALAFI

Orientasi begini bersesuaian dengan seruan Salafi. Tiada urusan agama yang wajar diwarisi tanpa kefahaman. Agama tidak ditanam melalui doktrinisasi atau penguatkuasaan. Ia perlu dibahas, ia perlu dimatangkan. Masing-masing mengemukakan hujah dan dalil. Hujah tersebut juga dianalisa dan perlu sahih. Hasilnya, kita memilih yang paling tepat.

Perbahasan ini, bagi dunia sains kemanusiaan, adalah lanjutan latihan Dialektik oleh Socrates. Mungkin inilah punca, mengapa keterbukaan untuk menerima manhaj Salafi ini lebih mudah berlaku di kalangan orang sains berbanding dengan orang agama. Malah orang agama pula yang bertindak menjadi penghalang kepada gerakan pemurnian ini.

GOLONGAN AGAMA

Saya terdiam.

Tidakkah di era Pencerahan Eropah dahulu, golongan agama juga bertindak sama? Mereka menyindir golongan saintis yang menjadi pesaing. Malah di masa-masa yang golongan agama ini mempunyai kuasa pemerintah, mereka menghukum sahaja saintis yang menyeru ala Descartes itu.

“Raguilah segala tentang agamamu. Tanyakan semuanya semula. Jangan takut dengan keraguan itu kerana kita manusia yang ada upaya fikir. Fikir, mana-mana yang terbukti oleh logik fikir, ia benar. Mana-mana yang tahyul, doktrin buta dan misteri, tinggalkan sahaja”

Golongan agama tidak menyetujuinya. Ada saintis dihukum, golongan yang menuntut pembebasan dari kekeliruan agama ini dilabel sebagai anti keamanan dan pencetus kacau bilau. Istana segera mengguna kuasa. Pemerintah dan rakyat bertempur, golongan agama tersenyum di gereja.

PERBANDINGAN YANG PAHIT

“Prof., saya amat terganggu dengan hal ini. Tidakkah ini jawapannya kepada masalah umat Islam kebelakangan ini?”, saya bertanya kepada Profesor Abdullah al-Ahsan.

“Masalah yang mana?”, Prof meminta kepastian dari saya.

“Masyarakat Malaysia semakin sinis kepada golongan agama. Kumpulan Islam Liberal lebih-lebih lagi. Mereka sedang memerhati golongan agama, seperti masyarakat Eropah melihat kerenah paderi-paderi mereka dahulu”, saya meluahkan apa yang terpendam.

“Ia boleh jadi begitu, jika masyarakat Malaysia hari ini mendukung sistem nilai Eropah. Mereka menilai agama dan orang agama seperti Eropah menilainya”, kata Prof kepada saya.

Patutlah terlalu sukar untuk menyuruh suara-suara liberal ini tunduk menghormati ulama dan mufti. Apatah lagi para ustaz. Mungkin di mata golongan ini (saya pun sukar hendak menamakan mereka), para ustaz ini adalah pencacai agama! Mereka menilai para ustaz seperti ‘ustaz Kristian’ di Eropah. Kaki makan duit, ajar agama yang memundurkan, dan terlebih penting, terlalu rendah pemikiran ustaz ini sehingga mustahil untuk mereka faham tentang ketinggian nilai Moden a.k.a. Eropah ini.

Menjadi satu kekuatan kepada golongan liberal ini, dengan ramainya golongan ustaz yang tidak faham tentang Eropah, tidak tahu nilai Eropah dan tidak sekufu untuk bertanding menentang puak liberal ini. Kecerdikan golongan ini, ialah pada kejahilan seterunya.
(sambung ke bahagian 3)

Ahad, Mac 22, 2009

APAKAH keraguan itu Islah? (bahagian 1)

Oleh: Saiful Islam

Perjalanan saya di dalam siri kuliah Modern History of Europe pada semester ini, menyebabkan saya banyak berfikir semula. Pengembaraan membongkar tingkah laku manusia semenjak di era pasca kejatuhan Constantinople pada tahun 1453, hinggalah kepada Eropah hari ini, menyebabkan saya jatuh kasihan kepada Eropah. Kasihan melihat suatu kumpulan manusia di bawah idea ‘Barat’, mencari jalan untuk cuba bertuhan dengan betul, tetapi asyik mengulangi pusingan kesilapan yang sama.

Saya tidak lagi boleh bersetuju jika ada yang menegaskan kepada saya bahawa Eropah itu membuang tuhan, seperti yang saya percaya selama ini. Di sepanjang zaman Eropah yang dapat dikesan dari sejarah bertulis, hanya dua kurun terakhir ini sahaja yang menyaksikan penguasaan trend membuang Tuhan dari kehidupan. Dan semenjak itulah, penyakit Eropah semakin tenat dan hilang kekuatan.

Ajaran Kristian yang diwarisi secara tradisi telah membentangkan syariat yang caca merba. Sikap gereja yang sombong, enggan menerima pendapat orang lain, dan mengambil langkah mudah dengan menghukum sesiapa sahaja yang bertentang pendapat, telah memakan diri mereka sendiri. Sekurun demi sekurun, gereja dan sesiapa sahaja yang bergantung pengaruh dengannya, termasuk golongan istana dan bangsawan, hilang kewibawaan, dominasi dan seterusnya renyuk dipijak kemarahan rakyat.

ZAMAN EROPAH JUMUD

Sesungguhnya agama yang diselubungi ketaksuban telah membunuh watak manusia yang berfikir. Mereka bertaqlid sama ada kerana kemalasan berfikir, atau bimbangkan tindakan pemuka agama yang berkuasa. Inilah kecelaan Kristian yang mengheret dunia Eropah ke zaman Gelap, kurun demi kurun.

Mendung itu akhirnya disapu pergi oleh kebangkitan golongan pembaharuan. Mereka mempersoalkan benda yang tidak pernah dipersoalkan, mereka menyemai benih keraguan di kalangan masyarakat agar kepercayaan masyarakat kepada kebodohan agama di Eropah itu tercabar dan terbongkar. Di atas keraguan itulah, akhirnya masyarakat Eropah berjaya memanfaatkan otak mereka untuk kembali menjadi manusia pemikir, dan berpemikiran sebagai jati diri.

Gelap pergi, era Pencerahan menyinar lagi.

MERANGKAK MENCARI CAHAYA

Eropah cuba bangun kepada Pencerahan (Enlightenment) dan mereka bangun dengan pelbagai cara. Saya tertarik dengan jalan yang dipilih oleh seorang ahli falsafah Perancis iaitu René Descartes (31 Mac, 1596 – 11 Februari, 1650), atau juga dikenali sebagai Cartesius. Antara kata-kata Descartes yang masyhur sebagai asas era Pencerahan ialah:

“Cogito, ergo sum"
“I think, therefore I am”

Punca Descartes menimbulkan pencariannya itu adalah kerana beliau hidup di dalam dunia yang mengelirukan dan penuh keraguan. Agama yang mendominasi kehidupan masa itu, sungguh bertentangan dengan naluri kemanusiaan. Paderi yang manusia, boleh pula menjadi pegawai menghapus dosa manusia. Penjelasan mengenai Tuhan oleh gereja hanya mengundang kecelaruan pemikiran. Descartes ditimpa keraguan lantas akhirnya mengesyaki segala-galanya. Kerana itulah, kata-kata Descartes itu selengkapnya berbunyi:

“I doubt, I think. I think, therefore I am”

Apabila Descartes meragui semua benda termasuk hakikat dirinya, akhirnya beliau bertemu dengan ‘fikir’. Keupayaannya untuk berfikirlah yang menjadi satu-satunya ‘bekal yang ada yakin’ untuk beliau mencari kebenaran. Falsafah Descartes ini akhirnya menjadi pendorong besar kepada masyarakat Eropah untuk merangsang diri mereka agar mempersoalkan semua benda dan idea yang wujud selama ini, dan memikirkan persoalan itu dengan ‘sebab musabbab’ supaya akhirnya bertemu dengan apa yang diyakini sebagai kebenaran.

Tradisi berfikir itu telah menyebabkan gereja mudah kelihatan bodoh di hadapan masyarakat. Jangan bercakap jika tidak logik. Tidak mungkin logik jika tidak bersebab lagi berdalil. Di era inilah ilmu Sains Kemanusiaan berkembang. Kesahihan sesuatu mesti ditentukan dengan disiplin Sains. Kaedah empirical studies yang dipopularkan oleh tokoh seperti John Locke (29 Ogos 1632 – 28 Oktober 1704) menjadi teras penentuan di mana sesuatu fakta yang mahu diterima, hendaklah ditentukan menerusi eksperimen dan pemerhatian. Ada sandaran.

Sedikit demi sedikit, pemikiran saintifik menguasai masyarakat, menggantikan pemikiran agama yang dilihat sebagai dogmatik dan anti logik.

MENGAGUMI PENCERAHAN EROPAH

Sungguh hebat era Pencerahan di Eropah. Sesiapa sahaja yang berjiwa Islah dan Tajdid akan mengaguminya. Sesiapa sahaja yang sudah bosan dengan keangkuhan tradisionalisma akan mengambil inspirasi dari era Pencerahan Eropah. Bukan sahaja pengkaji barat, malah tokoh-tokoh Islam juga mendapat suntikan semangat untuk menjalankan perubahan di kalangan umat Islam sendiri hasil pembacaan dan kajian mereka terhadap era Pencerahan Eropah.

Di situlah munculnya nama-nama seperti Jamal al-Din al-Afghani, Muhammad Abduh dan Rashid Ridha. Keinsafan yang terbit dari memahami era Pencerahan Eropah juga mengundang Muhammad Shakib Arslan untuk melontarkan idea pembaharuan yang segar.

Dari Timur Tengah, kesedaran itu berkembang ke seluruh dunia. Ia terus berlangsung hingga ke hari ini. Tidak menghairankan, khususnya golongan profesional yang berpendidikan Barat tetapi berjiwa Islam, menyeru masyarakat kita hari ini agar mencontohi era Pencerahan Eropah. Tulisan-tulisan dan siri ucapan dari Forum Muslim Profesional misalnya, berulang kali mengajak generasi pembaharuan hari ini agar mencontohi strategi Martin Luther (10 November 1483 – 18 February 1546) yang mencabar tradisionalisma Katholik hingga berjaya mencetuskan reformasi agama bergelar gerakan Protestant.

MELIHAT DIRI SENDIRI DI CERMIN SEJARAH

Saya sering termenung di dalam kelas. Pada masa yang sama Prof. Abdullah al-Ahsan yang mengajar subjek ini juga seperti memahami apa yang saya fikirkan. Beliau selalu menjawab persoalan, sebelum saya menyoalnya.

Apa yang menjadi persoalan saya ialah mengapakah tindak tanduk orang Eropah di era Pencerahan ini semacam banyak persamaan dengan kita umat Islam? Semacam ada banyak pengulangan. Walhal, Eropah mewarisi masalah dan mengusahakan penyelesaian, kedua-duanya di dalam kerangka agama Kristian. Bagaimana kita yang Islam dan Muslim ini boleh ditimpa atau mengalami pengalaman yang sama?

Masakan tidak, kekadang saya merasakan bahawa, perubahan masyarakat hari ini banyak menyerupai era Pencerahan Eropah itu. Sebahagiannya sudah saya jelaskan di dalam artikel
KEJUTAN BUDAYA DALAM BERAGAMA di Saifulislam.Com.

DUA PENYOKONG ALIRAN SALAFI

Hari ini saya melihat, perkembangan aliran Salafi yang berlangsung di dalam masyarakat telah menarik sokongan dua pihak.

Golongan pertama, adalah golongan yang cintakan al-Quran dan al-Sunnah. Mereka tidak sanggup melihat al-Quran dicemar oleh tafsiran-tafsiran yang menghilangkan keindahan dan ketulenan al-Quran. Kumpulan ini juga tidak sanggup melihat Muhammad s.a.w. dikhianati, apabila pelbagai hadith palsu disebar dan dinisbahkan kepada baginda. Menonton pendakwah popular bercakap songsang dan menisbahkan kesongsangan itu kepada Rasulullah s.a.w adalah seperti melihat kaum Quraish menyimbah perut unta ke tubuh baginda. Suatu penghinaan.

Golongan ini mendukung aliran Salafi kerana mahu memurnikan komitmen ummah kepada al-Quran dan al-Sunnah. Mereka sayangkan al-Quran dan al-Sunnah, dan mereka juga sayangkan Ummah. Al-Quran dan al-Sunnah hanya terzahir tinggi apabila dijunjung Ummah. Dan Ummah pula akan tinggi apabila menjunjung al-Quran dan al-Sunnah.

Manakala golongan kedua pula, adalah golongan ahli sains dan profesional. Mereka ini mudah untuk menerima seruan manhaj Salafi kerana ia bersesuaian dengan kerangka pemikiran saintifik. Mereka dididik dengan ilmu Sains, sama ada ilmu kejuruteraan, perubatan, sains politik, sejarah atau antropologi, di mana kesahihan sesuatu teori mestilah dengan justifikasi dalil dan sebab.

Tiada doktor yang bertaqlid dalam kedoktorannya kerana ia mengundang bencana. Tiada jurutera yang menerima teori kejuruteraan pensyarahnya semata-mata atas ketaksubannya terhadap pensyarah itu. Ia tidak mungkin berlaku kerana fakta perubatan yang ditaqlid dan teori kejuruteraan yang diterima atas ketaksuban, akan segera mempamerkan kesan negatifnya pada hasil kerja mereka di dunia, sebelum mati. Kaedah saintifik ini begitu meyakinkan. Menganalisa agama dengan pendekatan yang saintifik juga, menghasilkan keyakinan yang sama.

(bersambung ke bahagian 2)

Jumaat, Mac 20, 2009

APABILA tajdid menerobos masuk

PERLEMBAGAAN Perkara 161 tercatat bahawa yang dinamakan orang Melayu mestilah bertutur bahasa Melayu, mengamalkan adat resam Melayu dan beragama Islam. Maka Islam sebagai pegangan atau sekurang-kurangnya sistem kepercayaan merupakan warisan keluarga nenek moyang. Tidak ada salahnya di sisi Islam, cuma membawa kesan lain seperti budaya taklid yang kuat dalam beragama. Sebagian orang sudah merasa selamat dengan jaminan undang-undang bahawa dirinya Islam, sedangkan ilmu Islamnya tidak cukup.

Budaya bertaklid atau ‘mengikut tanpa soal jawab’ ini membawa kesan lain pula seperti malas belajar dan hanya mengharap panduan para tok guru agama. Tanpa tok guru, seakan-akan hilanglah panduan beragama. Tok guru pula dianggap sempurna pengetahuan agamanya sehingga orang yang bertaklid patuh 100 peratus apa saja yang dikata tok guru atas nama agama. Dalam kalangan pentaklid, kalau tok guru mengajar supaya lepas solat berzikir sehingga 20 minit pun orang patuh. Jika tok guru minta buat kenduri arwah siap dengan hidangan selama 7 hari pun setuju. Kalau semasa kenduri arwah tidak boleh buat sayur yang berkuah kerana dikatakan kubur arwahnya nanti dimasuki air pun ahli keluarga si mati macam lembu dicucuk hidung. Ada keluarga si mati mahu membacakan alquran di atas kubur siang malam selama tujuh hari, maka tok guru pun menyokongnya tanpa memberikan dalil sunah. Ini berlaku, bukan dongeng!

Budaya bertaklid ini sangat berlawanan dengan maksud firman Allah dalam surah al-Isra ayat 36 bahawa Allah melarang sesiapa melakukan amal tanpa pengetahuan atau ilmu. Maka difahami bahawa mempelajari Islam dengan pemikiran kreatif dan kritis itu wajib. Tanpa pemikiran saintifik memahami kandungan alquran dan sunah, hasilnya seperti pemahaman lembam juga. Islam ditegakkan dengan hujah, dalil alquran dan sunah, bukan dengan sangkaan dan sandaran peribadi seseorang tok guru.

Memang dalam budaya Melayu antara orang yang dianggap penting ialah Tok guru dan bilal. Ada tok guru mengambil kesempatan daripada kebodohan bertaklid ini untuk membina status sosial dalam masyarakat. Sebagai manusia biasa imam pun mahu penghormatan sosial, maka seronoklah apabila cakapnya dipatuhi dan dia sentiasa diraikan oleh semua orang dalam komunitinya. Antara sebab munculnya ajaran pelbagai tarekat yang memuja tinggi tok gurunya dengan ajaran agama rekaan (tersasar daripada alquran dan sunah) adalah kerana kebodohan bertaklid ini.

Apa yang berlaku sekarang? Dengan perkembangan ilmu dan kaedah pemikiran saintifik, budaya bertaklid kepada tok guru sudah tercabar. Semakin banyak orang berpendidikan berteraskan pemikiran saintifik, maka semakin banyak mereka menjauhi budaya taklid dalam agama. Semakin banyak yang meninggalkan budaya taklid, semakin luntur pemujaan peribadi tok guru atas nama agama. Biasa kedapatan orang berpendidikan begitu kritis dengan amalan agama. Mereka mahu melihat dalil.

Maka kini sedang timbul keresahan dalam kalangan elit ahlul taklid. Mereka mendakwa munculnya gerakan baru dalam agama yang dikatakan tersasar daripada ajaran Islam. Gelombang aliran tajdid ini banyak dalam kalangan golongan berpendidikan tinggi dan professional seperti tidak dapat dibendung dengan ledakan kaedah penyebaran maklumat melalui internet.

Pandangan-pandangan tajdid yang berteraskan alquran dan sunah sebagiannya berlawanan dengan pemikiran berkurun aliran tradisional. Di sanalah berlaku pertembungan aliran pemikiran. Namun kebanyakan tokoh agama masih ragu kemampuan orang Islam (Melayu) menerima ledakan maklumat dalam beragama. Inilah padahnya apabila mereka menyuburkan budaya taklid berkurun-kurun, dan apabila diuji dengan ledakan maklumat, terkapai-kapai mencari perlindungan kuasa dan undang-undang.

Pelajarilah sejarah Eropah, Asalnya dengan penciptaan mesin cetak tahun 1447, elit Kristian enggan percaya budaya bertaklid dalam Kristian dalam bahaya. Nah, apabila maklumat diedarkan sebanyak mungkin melalui mesin cetak, berlakukan penyoalan kepada elit-elit Kristian. Di Malaysia pun sedang berlaku gelombang pemikiran saintifik yang mencabar aliran taklid. Dalam sidang Parlimen baru-baru ini sudah terserlah aliran pemikiran saintifik mencabar pemikiran lama dalam Pas. Untuk rekod, Pas asalnya parti politik yang hanya dikuasai oleh mereka yang berfikiran tradisional lepasan institusi pondok.

Rabu, Mac 18, 2009

HUKUM asal bagi ibadah

Oleh: Ustaz Abdul Rasyid Idris

Tulisan ini adalah himpunan perkataan para ulama berhubung konsep ibadat di dalam Islam. Ia merupakan jawaban terhadap kekeliruan segelintir manusia yang tidak dapat membezakan antara kaedah syarak dalam mu’amalat dengan kaedah syarak dalam ibadah. Kesan daripada kekeliruan ini sungguh besar kerana ia antara faktor penyebab berlakunya rekaan dan tokok tambah di dalam amalan agama. Ia menyebabkan sering kedengaran ungkapan-ungkapan seperti : « apa salahnya ? », « tak ada dalil pun yang melarang ! », « tak apa kalau kita buat ibadat banyak-banyak, nanti di akhirat Allah pilihlah ! Mana yang betul Allah terima dan mana yang salah Allah tolak» dan sebagainya.

Jika yang melaungkan atau memperjuangkan perkara ini terdiri daripada golongan juhhal (jahil agama), mungkin mudah untuk diatasi. Tetapi malangnya, golongan yang mencanangkan perkara ini terdiri dari individu-individu yang bertitlekan lulusan agama atau menjawat jawatan yang dipandang tinggi oleh masyarakat di sudut agama. Hasilnya, masyarakat yang jahil ini akan menyandarkan bulat-bulat amalan dan kepercayaan mereka kepada apa yang dinyatakan oleh ulama mereka. Mereka menyangka dengan menyandarkan amalan kepada para ulama sudah menjamin kesahihannya tanpa perlu lagi mengetahui dalil dan sandarannya. Mereka seakan-akan menyangka bahawa para ulama boleh sewenang-wenangnya menyatakan apa sahaja tentang agama. Mereka ini tidak mengetahui betapa para ulama muktabar membenci tokok tambah agama.

Justeru melalui kaedah yang disebutkan ini jelas menegaskan pendirian para ulama berhubung tindakan segelintir manusia yang sesuka hati menokok tambah dalam ibadat. Ternyata mereka tegas menolak rekaan dan inovasi dalam perkara yang telah ditetapkan oleh syariat.


Perkataan Ulama

Berikut adalah nukilan perkataan para ulama tentang kaedah melaksanakan ibadah di dalam Islam.

1- Perkataan al-Imam as-Subki seperti yang dinukilkan oleh Ibn Hajar al-‘Asqalani as-Syafi’ie:
اَلْأَصْلَ فِي اَلْعِبَادَةِ اَلتَّوَقُّف
Terjemahan: “Asal hukum di dalam ibadat adalah tawaqquf (berhenti hingga ada dalil)”.
(Fath al-Bari: 4/174)

2- Kata pengarang Nihayah al-Muhtaj dalam mazhab As-Syafi’ie:
الْأَصْلُ فِي الْعِبَادَةِ أَنَّهَا إذَا لَمْ تُطْلَبْ لَا تَنْعَقِدُ
Terjemahan: “Asal hukum di dalam ibadat adalah jika ia tidak dituntut, ia tidak berlaku”.
(Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj:3/109)

3- Kata al-Bujairami as-Syafi‘ie menukilkan perkataan as-Syaubari:
الْأَصْلَ فِي الْعِبَادَةِ إذَا لَمْ تَطْلُبْ بُطْلَانَهَا
Terjemahan: “Asal hukum di dalam ibadat adalah jika tidak dituntut, adalah terbatal”.
(Hasyiah al-Bujairami ‘ala al-Khatib: 3/497)

4- Kata Muhammad Bin Yusuf Bin Isa Atfisy al-Ibadi:
وَأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْعِبَادَةِ أَنْ لَا تُحْمَلَ عَلَى الْوُجُوبِ إلَّا لِدَلِيلٍ
Terjemahan: “ Bahawasanya asal hukum di dalam ibadat adalah tidak membawa kepada wajib melainkan dengan adanya dalil”.
(Syarh al-Nayl wa Syifa’ al-‘Alil: 7/211)

5- Kata as-Syeikh Muhammad Bin Muhammad:
الْأَصْلُ فِي الْمَنَافِعِ الْإِبَاحَةُ وَفِي الْمَضَارِّ التَّحْرِيمُ فَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ الْإِسْنَوِيُّ وَهَذَا إنَّمَا هُوَ بَعْدَ وُرُودِ الشَّرْعِ بِمُقْتَضَى الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ وَأَمَّا قَبْلَ وُرُودِهِ فَالْمُخْتَارُ الْوَقْفُ
Terjemahan: “Asal hukum dalam perkara bermanafaat ialah mubah (harus) manakala dalam perkara mudarat ialah haram. Maka berkata ramai ulama antaranya al-Imam al-Isnawi: dan ini hanya berlaku selepas disyariatkan dengan dalil-dalil syar‘ie, sedangkan sebelum warid (ada dalil), maka pilihan para ulama ialah waqf (berhenti pada dalil)”.
(Al-Taqrir wa al-Tahbir: 3/198)

6- Kata pengarang kitab Syarah al-Bahjah al-Wardiyyah dalam Fiqh Syafi‘ie:
الْأَصْلَ فِي الْعِبَادَاتِ التَّوْقِيفُ
Terjemahan: “Asal hukum di dalam ibadat adalah tawqif (bersandarkan kepada dalil)”.
(Syarh al-Bahjah al-Wardiyyah: 4/150)

7- Kata as-Syeikh Abd. Rahman as-Sa‘di:
الأصل في العبادات الحظر ؛ فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله ، والأصل في المعاملات والاستعمالات كلها الإباحة ; فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله…
Terjemahan: “Asal hukum dalam ibadat adalah dilarang; maka tidak disyariatkan daripadanya melainkan apa yang disyariatkan oleh Allah dan rasul-Nya, manakala asal hukum di dalam muamalat dan kepenggunaan seluruhnya adalah harus; maka tidak diharamkan melainkan apa yang diharamkan oleh Allah dan rasul-Nya”.
(Taisir al-Latif al-Mannan fi Khulasah Tafsir al-Ahkam : 1/299)
8- Kata as-Syeikh Abd. Rahman Bin Muhammad al-Hanbali:
الأصل في العبادات التشريع . وكل بدعة ضلالة ، هذا معنى شهادة أن محمدا رسول الله
Terjemahan: “Asal hukum di dalam ibadat adalah apa yang disyariatkan. Dan setiap bid‘ah adalah kesesatan, inilah makna penyaksian bahwasanya Muhammad adalah rasul Allah”.
(Hasyiah al-Usul al-Thalathah: 1/91)

9- Kata as-Syeikh Said Bin Ali al-Qahtani:
الأصل في الأشياء الإباحة؛ لأن الله خلق لعباده جميع ما على الأرض لينتفعوا به، إلا ما حرمه سبحانه وتعالى .الأصل في العبادات الحظر والتوقيف إلا ما ثبت في الشرع تشريعه عن الله عز وجل، أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم
Terjemahan: “Asal hukum di dalam semua perkara adalah harus; kerana Allah telah mencipta bagi hamba-Nya semua benda di atas muka bumi untuk mereka manfaatkannya, melainkan apa yang diharamkan oleh-Nya S.W.T. Asal hukum di dalam ibadat adalah dilarang dan bersandarkan dalil melainkan apa yang thabit di dalam syarak ia disyariatkan oleh Allah ‘azza wa jalla atau dari rasulullah S.A.W”
(Fiqh al-Da‘wah fi Sahih al-Imam al-Bukhari: 4/195)

10- Perkataan Ibn Qayyim al-Jawziyyah:
الأصل في العبادات البطلان إلا ما شرعه اللّه ورسوله
Terjemahan: ““Asal hukum di dalam ibadat adalah batal melainkan apa yang disyariatkan oleh Allah dan rasul-Nya”.
(Ahkam Ahli al-Dhimmah: 1/121)

11- Perkataan Syeikh al-Islam Ibn Taymiyyah:
فَبِاسْتِقْرَاءِ أُصُولِ الشَّرِيعَةِ نَعْلَمُ أَنَّ الْعِبَادَاتِ الَّتِي أَوْجَبَهَا اللَّهُ أَوْ أَحَبَّهَا لَا يَثْبُتُ الْأَمْرُ بِهَا إلَّا بِالشَّرْعِ . وَأَمَّا الْعَادَاتُ فَهِيَ مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ فِي دُنْيَاهُمْ مِمَّا يَحْتَاجُونَ إلَيْهِ وَالْأَصْلُ فِيهِ عَدَمُ الْحَظْرِ فَلَا يَحْظُرُ مِنْهُ إلَّا مَا حَظَرَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى . وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأَمْرَ وَالنَّهْيَ هُمَا شَرْعُ اللَّهِ وَالْعِبَادَةُ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ مَأْمُورًا بِهَا ، فَمَا لَمْ يَثْبُتْ أَنَّهُ مَأْمُورٌ بِهِ كَيْفَ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ عِبَادَةٌ وَمَا لَمْ يَثْبُتْ مِنْ الْعِبَادَاتِ أَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ كَيْفَ يُحْكَمُ عَلَى أَنَّهُ مَحْظُورٌ وَلِهَذَا كَانَ أَحْمَد وَغَيْرُهُ مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ الْحَدِيثِ يَقُولُونَ : إنَّ الْأَصْلَ فِي الْعِبَادَاتِ التَّوْقِيفُ فَلَا يُشْرَعُ مِنْهَا إلَّا مَا شَرَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى .
Terjemahan: “Maka dengan membanci usul syariah, kita mengetahui bahawa ibadat-ibadat yang diwajibkan oleh Allah atau yang disukai oleh Allah tidak thabit (kewujudannya) melainkan dengan dalil syarak. Adapun adat, adalah kebiasaan manusia tentang dunia mereka daripada apa yang diperlukan oleh mereka, dan asal hukum di dalam hal ini adalah tidak dilarang, oleh itu tidak dilarang melainkan apa yang dilarang oleh Allah S.W.T. Demikian itu kerana perintah dan larangan adalah syariat Allah dan ibadat tidak boleh tidak mestilah sesuatu yang diperintahkan, maka apa-apa yang tidak thabit bahawa ia diperintahkan bagaimana hendak dihukum bahawa ia adalah ibadah? Begitu juga sesuatu yang tidak thabit di dalam ibadat bahawa ia dilarang, bagaimana boleh dihukum bahawa ia dilarang? Oleh demikian, Ahmad (Bin Hanbal) dan selain beliau dari kalangan Fuqaha’ ahli hadith berkata: Sesungguhnya asal hukum di dalam ibadat adalah tawqif (berdasarkan dalil), maka tidak disyariatkan daripadanya melainkan apa yang disyariatkan oleh Allah Taala”.
(Majmu‘ Fatawi Ibn Taymiyyah: 6/452)

Sebenarnya banyak lagi perkataan yang boleh dinukilkan di sini, tetapi cukuplah dengan beberapa nama yang tertera bagi membuktikan bahawa kaedah yang sebenar dalam pengabdian sebenar kepada Allah ialah berdasarkan kepada dalil, bukan akal fikiran jauh sekali hawa nafsu atau agak-agak. Asas bagi kaedah yang dikemukakan ialah firman Allah S.W.T di dalam ayat 21 Surah as-Syura:
Terjemahan: “Patutkah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang menentukan - mana-mana bahagian dari agama mereka - sebarang undang-undang yang tidak diizinkan oleh Allah? Dan kalaulah tidak kerana kalimah ketetapan yang menjadi pemutus (dari Allah, untuk menangguhkan hukuman hingga ke suatu masa yang tertentu), tentulah dijatuhkan azab dengan serta-merta kepada mereka (yang berbuat demikian). Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya”.

Berkata al-Hafiz Ibn Kathir dalam menghuraikan ayat tersebut:

وقوله: { أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ } أي: هم لا يتبعون ما شرع الله لك من الدين القويم، بل يتبعون ما شرع لهم شياطينهم من الجن والإنس، …… من الضلالات والجهالة (5) الباطلة، التي كانوا قد اخترعوها في جاهليتهم، من التحليل والتحريم، والعبادات الباطلة، والأقوال الفاسدة.
Terjemahan: “…mereka tidak mengikut apa yang disyariatkan oleh Allah kepadamu (Muhammad) daripada agama yang lurus. Sebaliknya mereka mengikut apa yang disyariatkan untuk mereka oleh para syaitan mereka dari kalangan jin dan manusia,….. daripada kesesatan dan kejahilan yang batil yang mereka ada-adakan dalam Jahiliyyah mereka, dalam bentuk menghalal dan mengharam, ibadat-ibadat yang batil (palsu) dan perkataan-perkataan yang rosak”.
(Tafsir Ibn Kathir: 7/198)

Berkata pula Ibn Rajab al-Hanbali:
والأعمال قسمان : عبادات ، ومعاملات . فأما العبادات ، فما كان منها خارجاً عن حكم((4)) الله ورسوله بالكلية ، فهو مردود على عامله ، وعامله يدخل تحت قوله : { أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ الله } ((5)) ، فمن تقرَّب إلى الله بعمل ، لم يجعله الله ورسولُه قربة إلى الله ، فعمله باطلٌ مردودٌ عليه ، وهو شبيهٌ بحالِ الذين كانت صلاتُهم عندَ البيت مُكاء وتصدية ، ….. فقد رأى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - رجلاً قائماً في الشمس ، فسأل عنه ، فقيل : إنَّه نذر أنْ يقوم ولا يقعدَ ولا يستظلَّ وأنْ يصومَ ، فأمره النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أنْ يَقعُدَ ويستظلَّ ، وأنْ يُتمَّ صومه((6)) فلم يجعل قيامه وبروزه للشمس قربةً يُوفى بنذرهما .
Terjemahan:
Amalan terbahagi kepada dua: ibadat dan muamalat. Adapun ibadat, apa-apa sahaja daripadanya yang keluar dari arahan Allah dan rasul-Nya secara seluruhnya, maka ia tertolak kepada pelakunya. Pelakunya termasuk di dalam maksud ayat : { أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ الله }
Oleh itu barangsiapa mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu amalan yang tidak dijadikan oleh Allah dan rasul-Nya sebagai ibadat, maka amalan itu adalah batil dan tertolak kembali kepadanya. Ini sama seperti orang-orang yang solat di al-Bait (Masjidil Haram) secara bersiul-siul dan bertepuk tangan……sesungguhnya Nabi S.A.W telah melihat seorang lelaki yang berdiri di bawah panas mentari, lalu baginda bertanya tentangnya, dijawab kepada baginda: sesungguhnya dia (lelaki itu) bernazar untuk berdiri dan tidak duduk, tidak berteduh dan berpuasa. Nabi S.A.W mengarahkan dia supaya duduk dan berteduh, juga mengarahkannya meneruskan puasanya (H.R al-Bukhari, Abu Daud dan lain-lain). Maka Rasul tidak menjadikan perbuatan berdiri dan berpanas di bawah matahari itu sebagai suatu qurbah (perbuatan mendekatkan diri kepada Allah) yang perlu dipenuhi lantaran nazarnya.
(Jami‘ al-‘Ulum wa al-Hikam: 7/3)

Perhatikan pengajaran daripada perkataan Ibn Kathir dan Ibn Rajab:
<>Allah mencela orang-orang yang mengikut kesesatan dan kejahilan yang batil yang dianjurkan oleh para syaitan dari kalangan jin dan manusia.
<>Bukankah rasulullah telah menyatakan bahawa bid‘ah adalah kesesatan?
<>Bukankah sesuatu itu patut digelar kejahilan yang merosakkan apabila suatu kepercayaan atau pendapat atau amalan dipegang tanpa bersandar kepada dalil dan hujah?
<>Suatu amalan itu hanya diketahui ia adalah ibadat dengan nas daripada syarak, lalu apabila ia bukan daripadanya seakan-akan bermaksud membuat syariat sendiri? Siapa yang akan memberi pahala?
<>Rasulullah mengiktiraf puasa yang dilakukan oleh sahabat tersebut tetapi baginda menolak cara ibadat itu dilakukan. Ini sama seperti amalan berdoa, berzikir dan sebagainya, ia diterima syarak apabila menepati ajaran nabi, tetapi ditolak apabila caranya tidak diajarkan oleh baginda.

Isnin, Mac 16, 2009

HADIS-hadis yang tidak disukai

Hadis-hadis yang tidak disukai oleh penganut demokrasi pilihan raya

Betullah hidup ini cubaan daripada Allah. Maka Allah akan mencuba untuk mengetahui status hamba-hamba-Nya menyatakan iman kepada Allah. Adakah dirinya bersedia taat kepada Allah dan rasul-Nya tanpa banyak soal atau hanya taat dalam hal yang membawa keuntungan kepadanya. Berikut adalah beberapa hadis nabi yang tidak disukai oleh penganut demokrasi pilihan raya kerana jika hadis-hadis itu diterima maka tindakannya bertempur dalam politik adalah menyalahi sunah nabi. Golongan ini tidak memulas dan membuang hadis nabi tetapi menuduh golongan yang membawakan hadis ini sebagai sesat atau menyeleweng.

Katakanlah yang benar walaupun pahit!

Dari Anas radliyallahu 'anhu berkata, berkata Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam:
"Mendengar dan taatlah kalian walaupun yang memimpin kalian adalah bekas budak dari Habasyah yang kepalanya seperti kismis, selama dia menegakkan Kitabullah di antara kalian."
(HR. Bukhari)

Dari Abu Hurairah radliyallahu 'anhu berkata, berkata Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam:
"Barangsiapa yang mentaati aku maka dia telah mentaati Allah, barangsiapa yang bermaksiat kepadaku maka ia telah bermaksiat kepada Allah. Barangsiapa yang mentaati amir/pemimpin maka ia telah mentaatiku, barangsiapa yang bermaksiat kepada amir/pemimpin maka ia telah bermaksiat kepadaku."
(HR. Bukhari dan Muslim)

Dari Ibnu Umar radliyallahu 'anhu berkata, berkata Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam:
"Wajib bagi seorang Muslim untuk taat dalam hal-hal yang dia sukai ataupun yang ia benci kecuali kalau diperintah untuk berbuat maksiat maka tidak boleh mendengar dan taat."
(HR. Bukhari dan Muslim)

Dari Auf bin Malik radliyallahu 'anhu berkata, berkata Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam:
"Ketahuilah, barangsiapa yang di bawah seorang wali/pemimpin dan ia melihat padanya ada kemaksiatan kepada Allah maka hendaklah ia membenci kemaksiatannya. Akan tetapi janganlah (hal ini menyebabkan) melepaskan ketaatan kepadanya."
(HR. Muslim)

Dari Hudzaifah Ibnul Yaman radliyallahu 'anhu berkata, bersabda Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam :
"Akan datang sesudahku para pemimpin, mereka tidak mengambil petunjukku dan juga tidak melaksanakan sunnahku. Dan kelak akan ada para pemimpin yang hatinya seperti hati syaithan dalam jasad manusia." Maka aku berkata: "Ya Rasulullah, apa yang aku perbuat jika aku mendapati hal ini?" Berkata beliau: "Hendaklah engkau mendengar dan taat pada amirmu walaupun dia memukul punggungmu dan merampas hartamu."
(HR. Muslim)

Dari Ibnu Umar radliyallahu 'anhu berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam :
"Barangsiapa yang mengacungkan senjata kepada kami maka dia bukan golongan kami."
(HR. Bukhari dan Muslim)

Dari Irbadh bin Sariyah radliyallahu 'anhu berkata, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam pernah berkhutbah kepada kami, beliau berkata:
"Bertakwalah kalian kepada Allah, wajib bagi kalian untuk mendengar dan taat walaupun pemimpin kalian adalah budak dari Habasyah. Dan sesungguhnya barangsiapa yang hidup panjang di antara kalian akan melihat perselisihan yang sangat banyak maka wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khalifah yang lurus dan terbimbing sesudahku."
(HR. Abu Dawud, At Tirmidzi, dan Ad Darimi)

Dari Ubadah bin Shamit radliyallahu 'anhu berkata, bersabda Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam :
"Barangsiapa yang beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu pun, menegakkan shalat, menunaikan zakat, mendengar dan taat (kepada amirnya, pent.) maka akan masuk Surga dari pintu mana saja yang ia inginkan dari delapan pintu Syurga."
(HR. Ahmad dan Ibnu Abi Ashim dan At Tabrani)

Dari Adi bin Hatim radliyallahu 'anhu berkata, kami berkata:
"Ya Rasulullah, kami tidak bertanya padamu tentang sikap terhadap penguasa-penguasa yang bertakwa/baik. Akan tetapi penguasa yang melakukan ini dan itu (disebutkan kejelekan­kejelekan)." Maka Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam bersabda: "Bertakwalah kalian kepada Allah, mendengar dan taatlah kalian."
(HR. Ibnu Abi Ashim, disahihkan Al Albani dalam Az Zilal)
Dari Ibnu Umar radliyallahu 'anhu berkata, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam dan berkata:
"Berilah aku nasihat!" Maka beliau bersabda: "Mendengar dan taatlah kalian. Hendaklah kalian terang-terangan dan jauhilah oleh kalian mengatur urusan umat secara sirr (kerana ini adalah tugas penguasa, ­pent.)."
(HR. Ibnu Abi Ashim, disahihkan Al Albani dalam Az Zilal)

Dari Ubadah bin Shamit radliyallahu 'anhu berkata:
"Kami membaiat Rasul untuk mendengar dan taat dalam sirr maupun terang-terangan, untuk menunaikan hak penguasa, baik dalam keadaan sulit maupun lapang serta ketika mereka mementingkan pribadi mereka. Dan tidak memberontak kepada penguasa. Kecuali ketika kita melihat kekufuran yang nyata dan ada bukti di sisi Allah."
(HR. Bukhari dan Muslim)

Dari Ubadah bin Shamit radliyallahu 'anhu berkata:
"Kami membaiat Rasul untuk mendengar dan taat dalam sirr maupun terang-terangan, untuk menunaikan hak penguasa, baik dalam keadaan sulit maupun lapang serta ketika mereka mementingkan pribadi mereka. Dan tidak memberontak kepada penguasa. Kecuali ketika kita melihat kekufuran yang nyata dan ada bukti di sisi Allah."
(HR. Bukhari dan Muslim)

Dari Ubadah bin Shamit radliyallahu 'anhu berkata:
"Kami membaiat Rasul untuk mendengar dan taat dalam sirr maupun terang-terangan, untuk menunaikan hak penguasa, baik dalam keadaan sulit maupun lapang serta ketika mereka mementingkan pribadi mereka. Dan tidak memberontak kepada penguasa. Kecuali ketika kita melihat kekufuran yang nyata dan ada bukti di sisi Allah."
(HR. Bukhari dan Muslim)


Dari Ummu Salamah radliyallahu 'anha berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam:
"Akan terjadi sesudahku para penguasa yang kalian mengenalinya dan kalian mengingkarinya. Barangsiapa yang mengingkarinya maka sungguh ia telah berlepas diri. Akan tetapi siapa saja yang ridha dan terus mengikutinya (dialah yang berdosa, pent.)." Maka para shahabat berkata: "Apakah tidak kita perangi saja mereka dengan pedang?" Beliau menjawab: "Jangan, selama mereka menegakkan shalat bersama kalian."
(HR. Muslim)

Ahad, Mac 15, 2009

BACA blog pun kena saman!

NAH, undang-undang akan mengadili pengunjung blog yang memberikan komen, dan catatan dalam komentarnya didakwa menghina raja. Dikatakan lima orang akan didakwa dan berdepan dengan hukuman penjara setahun atau denda bayar RM50,000.00. Seorang daripadanya sudah mengaku salah dan dikenakan denda RM10,000.00. Ya sekadar melepaskan sebaris ayat dalam komentar blog, dia diarah membayar RM10 ribu!

Moral yang utama ialah melepaskan ayat menghina dan mencerca seseorang. Sebenarnya, bukan hanya menghina raja saja yang menjadi kesalahan, malah sesama jiran tetangga dan adik-beradik juga tidak boleh berbuat begitu. Dua tahun dahulu seorang pembantu makmal di UKM didapati bersalah kerana membuat penghinaan dalam salah satu forum di laman sesawang. Ertinya seseorang tidak dapat melepaskan diri daripada undang-undang sekalipun menggunakan nama samaran di sesawang.

Blog ini juga tidak terkecuali daripada menerima kata ceraan oleh seseorang dengan menggunakan pelbagai nama dalam ruangan ‘bicara pojok’. Walaupun saya tidak menggunakan kaedah ICT yang canggih untuk mengesan pengirimnya, bantuan Allah memudahkan saya mengesan orangnya. Dan saya kenal dia, yang sentiasa mengejar tulisan saya yang tidak disukainya. Maka di sana dia menyerang, kononnya dia pejuang.

Pada saya inilah ‘ghazawatul-fikr’ dan saya sedia dikalahkan dengan dalil dan hujah. Tulisan-tulisan mencerca dan mencarut sekalipun memang benar ditulis oleh seorang bergelar ustaz di sebuah negeri langsung tidak berguna, malah menjadikan minda dan akhlaknya bertambah busuk kerana perbuatannya.

Demikian, jangan menganggap dunia internet sebagai jalan bebas melepaskan kata-kata. Memang ada yang terlepas daripada tindakan undang-undang, namun jangan lupa pengadilan Allah kelak. Kerana ingatkan Allah dan tanggung jawablah, maka saya tidak menyembunyikan fakta peribadi di sini.

Sabtu, Mac 14, 2009

MASALAHKAH jadi orang Melayu?

DAHULU sewaktu di Tingkatan Enam saya berdebat dengan guru saya bahawa orang Melayu malas. Hujahan saya disanggah oleh guru saya. Selepas itu saya membaca buku 'Mitos Pribumi Malas' oleh Prof Syed Hussein Alattas. Sekarang saya sudah lama bekerja, bertukar daripada organisasi sepenuhnya Melayu kemudian organaisasi yang dikuasai orang Cina. Hari ini saya kembali dalam organisasi Melayu lagi. Mahu tidak mahu pemikiran saya sedang membuat pengukuran.

Pegawai-pegawai senior saya sekalipun Melayu tampak tidak silu juga mengatakan orang Melayu memang mempunyai masalah kemantapan. Ada saja yang longgar dalam minda dan pergerakannya. Dalam forum di al-Fikrah net juga ada penyokong bahawa orang Melayu seakan hilang kewibawaan. Yalah, tentu kerna dibandingkan dengan kumpulan lain.

Setakat ini pemikiran saya ialah masalah ketiadaan pemimpin yang berkaliber dalam organisasi Melayu menyebabkan ada ruang kelembapan. Memang bukan semua sempurna, namun jika yang tidak sempurna itu sudah dikongsi bersama bertahun-tahun dan digalas dalam hidup, maka jadilah satu budaya yang sukar pula diatasi.

Masalah utama ialah apabila pemikiran yang menerima budaya salah itu sebagai sah. Bertambah masalah pula apabila budaya yang salah dan dikatakan sah itu sudah menginstitusi dan diterima pakai dalam pekerjaan. Bayangkan apabila semua orang dalam organisasi telah setuju bekerja ala kadar itu satu yang sah dan sebaik-baik pekerjaan!

Apabila didatangkan satu pemimpin yang dikatakan berkaliber, akan berlaku dua kemungkinan: Pertama, sang pemimpin akan berjaya mengubah budaya bersahaja bangsanya sekalipun menempuh jalan panjang. Atau yang kedua, sang pemimpin akan menjadi sabagian lagi jentera yang diserap dalam budaya lemah ini.

Khamis, Mac 12, 2009

MANA kasih anakku?

DALAM tempoh tiga hari ini ada jiran dan saudara yang wafat. Salah satunya perempuan berusia 60-an yang selama ini tinggal sendirian setelah kematian suaminya lima tahun lalu. Menarik untuk diperhatikan sketsa kehidupannya kerana selain iktibar kepada yang masih tinggal, tetapi juga sebagai pengajaran hidup.

Mereka keluarga kecil dengan tiga orang anak, yang sudah besar-besar. Semua tidak tinggal di desa, meninggalkan ibu sendirian setelah ayahnya wafat dahulu. Kemudian si ibu ini ditimpa sakit yang menyebabkan berulang-alik antara hospital dan rumah. Si Ibu tidak dapat mengikut anak-anak ke kota lalu dengan kesihatan memburuk tinggal di desa. Mujur anak ketiga yang lelaki setelah tamat diploma balik tinggal dengannya. Namun apalah sangat anak lelaki muda hendak meladeni ibu yang sakitnya teruk dan payah kehidupannya. Tambahan pula dia bekerja yang tuntutannya pergi pagi dan pulang lewat malam. Lalu si ibu?

Mujur sekali lagi ada jiran tetangga dan kaum keluarga yang setiap jam menjenguknya. Begitulah sampai masanya dipanggil Allah.

Di samping cerita ini, banyak lagi orang tua yang berjaya membesarkan dan memberi pendidikan kepada anak-anak. Hampir semua anaknya bekerja di kota dengan gaji lumayan. Orang tua kian renta dan uzur tidak sama sekali akan menjadi seperti burung dalam sangkar di kota. Biarlah setua dan seuzur mana, desa juga habitatnya. Lalu anak-anak bagaimana tanggung jawabnya kepada orang tua?

Aneh sekali, daripada tujuh atau sepuluh adik-beradik, tidak satunya sanggup mengalah untuk kembali ke desa atau tinggal berdekatan dengan orang tua. Sukar untuk anak-anak menerima hakikat setelah berpendapatan besar di kota, membina sosial alakota akan kembali ke lumpur dan rumput di desa. Yang menambah beban untuk kembali kepada orang tua adalah keluarga yang dibina: Isteri dan anak-anak! Ya, banyak yang dilemanya sebegini, dan membiar orang tua sepi sendiri di desa.

Pengajarannya kepada anak-anak yang baru hendak membina kehidupan setelah menerima pendidikan, masukkan penjagaan ibu bapa dalam perjalanan hidup. Hal ini termasuk kerja apa yang akan dipilih untuk memudahkan dekat dengan orang tua. Dan seperkara lagi, ketika hendak memilih pasangan (misalnya isteri) pastikan bakal isteri adalah orang yang bersedia untuk menerima ibu bapa mentua bersama suaminya sekali. Jika bakal isteri masih ragu-ragu atau tidak bersedia, janganlah teruskan perhubungan itu. Tentu Allah akan memberi pasangan yang mengerti tanggung jawab anak lelaki kepada ibu bapanya.

Rabu, Mac 11, 2009

KRISTIAN minta guna nama Allah

Oleh Ustaz Nasaruddin Tantawi

Akhir-akhir ini isu penggunaan kalimah Allah semakin sensasi dan mencetus kontraversi malah turut mendapat ruang perbahasan di dalam parlimen . Bagi saya dan sesiapa sahaja yang pernah tinggal di negara arab seperti Mesir , Syria dan Jordan tentunya menjadi perkara biasa mendengar penganut agama kristian menyebut kalimah Allah swt.

Bahkan mereka turut bersumpah dengan menggunakan kalimah Allah swt. Maksud saya penggunaan istilah atau kalimah Allah tidaklah menjadi polemik dikalangan ummat Islam di sana .

Mungkin kelihatan ganjil apabila ada beberapa pihak nonmuslim di negara ini mahu menggunakan kalimah Allah swt dalam penerbitan mereka, katalog mahupun signboard .

Saya pernah memasuki sebuah restoran di Tanta Mesir yang tertulis di dinding kedainya perkataan Allahu Yarhamuk atau maknanya Semoga Allah merahmatimu . Pada mulanya mati-mati saya sangka itu kedai muslim sehinggalah saya dimaklumkan oleh seorang sahabat arab yang belajar sekelas dengan saya bahawa kedai tempat saya makan itu adalah kedai milik seorang nasrani [ kristian ].

Sepanjang masa saya berada di Mesir, tidak pula saya perasan wujud perbahasan mengenai penggunaan kalimah Allah di kalangan kristian meskipun Mesir adalah antara negara yang mempunyai ramai ulama' yang hebat dan tersohor .

Hukum Menggunakan Kalimah Allah oleh Non Muslim

Bagi menjelaskan perkara ini , saya melihat isu ini dari 2 sudut. Pertama dari sudut hukumnya secara tekstual sementara sudut kedua ialah dari aspek kemaslahatan yang perlu dilihat dari implikasi kepenggunaan kalimah Allah oleh Non Muslim dalam negara kita Malaysia .

Sudut pertama: Prinsip Hukum

Allah swt adalah Tuhan sekelian alam. Tuhan kepada semua makhluk malah dialah Tuhan yang Mencipta segala suatu. Tuhan yang Maha Esa dan Memelihara makhluknya. Saya percaya perkara ini turut diyakini oleh mereka nonmuslim dalam negara ini terutama bekas agama samawi seperti kristian.

Malah hal ini diakui oleh al Quran apabila Allah swt berfirman dengan maksudnya :

“Dan sesungguhnya jika engkau (Wahai Muhammad) bertanya kepada mereka (yang musyrik) itu: “siapakah yang menurunkan hujan dari langit, lalu dia hidupkan dengannya tumbuh-tumbuhan di bumi sesudah matinya?” sudah tentu mereka akan menjawab: “Allah”. Ucapkanlah (Wahai Muhammad): “Alhamdulillah” (sebagai bersyukur disebabkan pengakuan mereka yang demikian), bahkan kebanyakan mereka tidak menggunakan akal (untuk memahami tauhid)

(Surah al-Ankabut ayat 63).

Dilihat daripada ayat di atas , jelas mereka juga mengaku bahawa Allah swt adalah Tuhan yang mencipta dan memelihara alam ini dengan segala isinya . Bahkan Allah swt tidak melarang atau membantah golongan non muslim ini menggunakan kalimah Allah swt sebaliknya menyuruh Nabi Muhammad saw bersyukur ekoran pengakuan tersebut .

Lalu saya berpendapat bahawa menggunakan Kalimah Allah swt sebagai tuhan yang mencipta oleh golongan non muslim tidaklah menjadi kesalahan .

Sebenarnya yang menjadi perbahasan sejak dulu oleh para ulamak bukan terhenti di atas penggunaan kalimah Allah swt tetapi bagaimana mereka menanggapi Allah swt . Ertinya yang dilarang ialah perbuatan mereka mensyirikkan Allah swt .

Menyebut dan menggunakan nama Allah swt pada tempat dan perkara yang tidak wajar dan tidak layak bagi Allah seperti mensyirikkannya maka ianya diharamkan . Sebagai contoh , Firman Allah swt yang bermaksud :

“Sesungguhnya telah kafirlah mereka yang berkata: “Bahawasanya Allah ialah salah satu dari yang tiga (triniti)”. padahal tiada tuhan (yang berhak disembah) melainkan Tuhan Yang Maha Esa..

(Surah al-Maidah ayat 73).

Perkara yang terlarang berkait penggunaan kalimah Allah swt ialah perbuatan atau perkataan yang mensyirikkan Allah swt . Jika mereka menggunakan nama atau kalimah Allah dengan mengakui bahawa Allah adalah Tuhan yang berkuasa maka tiada salahnya meskipun dia seorang nonmuslim .

Samalah isunya seperti Gobala Krishnan dan beberapa pemimpin cina DAP yang membaca ayat al Quran dalam ucapan mereka . Jika mereka membacanya dengan niat ingin memetik kebenaran yang terkandung di dalam ayat tersebut , kenapa kita mesti melarang atau menolak? kecualilah dibaca dengan maksud menghina atau mempersenda . Jelas hukumnya haram dan kita wajib menegah siapa sahaja yang berbuat demikian meskipun ia seorang muslim, justeru menghina itu adalah salah [ dosa ] dan ditegah [ haram ] .

Sudut Kedua: Maslahah

Perkara yang berkait dengan kemaslahatan adalah suatu yang perlu disiasat oleh pihak berkuasa agama seperti Majlis Agama Islam , JAKIM , IKIM , Majlis Fatwa dan lain-lain badan berauthoriti. Sejauh mana penggunaan kalimah Allah itu mencetus keresahan dan mengundang polemik dikalangan rakyat yang berbilang kaum agar tidak tercetus perang yang tidak diingini .

Juga perlu dilihat kepada kesesuaian dan keperluan menggunakan kalimah Allah tersebut sebelum kita menjatuhkan hukum, apakah ia membawa maksud yang berbeza dari prinsip tauhid sehingga membawa maksud atau nilai yang salah terhadap KeEsaan Allah swt dan segala kesuciaannya.

Jika hasil siasatan memperlihatkan bahawa kepenggunaan nama Allah swt adalah kerana mahu turut sama menyebut bahawa Allah swt adalah tuhan yang sebenar dan Tuhan yang layak disembah maka tidak mengapa mereka menggunakannya. Namun jika hasil kajian dan siasatannya menunjukkan sikap yang jelas ingin mencetuskan kegelisahan atau keresahan di kalangan umat Islam maka saya kira ianya wajar dihentikan . Apatah lagi membawa maksud mahu menghina agama Islam.

Kesimpulan

Hukum penggunaan kalimah Allah dilihat kepada bagaimana ia digunakan. Jika penggunaannya hanya bertujuan untuk merendah dan mempersenda agama Islam, maka ianya haram dan wajib ditentang habis-habisan sekalipun dilakukan oleh seorang muslim .

Sementara penggunaan yang positif untuk memberi pengiktirafan bahawa Allah adalah tuhan yang mencipta sebagaimana yang disebut oleh Allah swt di dalam al Quran maka ia dibenarkan oleh syara' sekalipun digunakan oleh nonmuslim .

MENGAJAK orang menjadi kaya

TIDAK banyak ulama atau ustaz membicarakan ekonomi atau bagaimana membangun ekonomi diri, keluarga atau Negara. Asal namanya ustaz dan ulama, dan membuat ceramah di masjid, maka kitaran bicaranya soal ibadah dan akidah. Kemudian urusan akhirat diperjelas untuk hadirin. Akhirnya agama itu lebih dilihat urusan ibadah khusus, soal dosa dan pahala, serta nasib-nasib di akhirat sana.

Tidak pasti mengapa topik ekonomi tidak menjadi pilihan untuk dibentang kepada khalayak sebagai kuliah Maghrib dan Subuh. Adakah penceramah menganggap ekonomi jauh daripada ajaran asas Islam atau mereka tidak menguasainya.

Kalau ada orang mengatakan ekonomi bukan isu dalam Islam, silap besar. Perhatikan saja dalam Rukun Islam, ada pembayaran zakat dan mengerjakan haji. Pembayaran Zakat ini adalah ekonomi, kerja-kerja mendapatkan wang untuk keperluan peribadi dan masyarakat. Zakat hanya diwajibkan kepada yang mempunyai harta-harta yang cukup untuk dinilai, 2.5 peratus daripadanya akan dibayarkan zakatnya.

Kadang-kadang orang memanipulasi frasa ayat ‘hanya diwajibkan’ jika mempunyai harta yang cukup haul. Ahaa, kalau hartanya tidak cukup haul maka tidak wajib berzakat. Ahaa, maka tidak apalah tidak cukup haul hartanya untuk dizakat! Pemikiran sesat dalam menafsir kehendak ajaran Islam melalui Rukun Islam. Mereka dirasuk untuk mengatakan ‘tidak apa kerana tidak cukup haul’.

Jika Zakat itu salah satu Rukun Islam, maka wajiblah muslim membayar Zakat setiap tahun untuk sempurna menjadi muslim. Ertinya Islam sangat menggalakkan muslim bekerja kuat untuk menambah kekayaan supaya dapat membayar Zakat yang menjadi rukun itu. Kerja keras sehingga dapat membayar Zakat itu wajib. Wajib!

Prinsip membelanjakan harta di jalan Allah seperti Zakat ini ialah semakin banyak berzakat maka semakin bagus dan kian hampir kepada taqwa. Kalau kian malas bekerja dan kian ‘bolos’ daripada kewajiban zakat maka kiat jauh daripada taqwa. Maka minda membangun ekonomi umah patut digerakkan dari mimbar masjid, bukan hanya dari dewan perniagaan dan balai raya saja.

Pada saya kebanyakan ulama, ustaz dan ustazah yang mendominasi penyebaran ilmu Islam bukan daripada yang kaki niaga atau faham budaya ekonomi. Kebanyakan mereka bekerja makan gaji dengan majlis agama, jabatan agama dan menjadi guru di sekolah-sekolah kerajaan dan swasta. Pendidikan utama menjadi pendakwah rupanya bukan termasuk dalam membangun ekonomi perniagaan.

Akhirnya berpuluh-puluh tahun golongan agama boleh dikatakan buta ekonomi, tetapi pandai mengatakan hukum-hukum riba dan balasan dosa neraka. Kalaulah mereka ada aktiviti perniagaan, tentu mereka akan mendorong khalayak di masjid untuk sama-sama berdagang dan mencari kekayaan kerana memang muslim diwajibkan membayar sebanyak mungkin Zakat atau bersedekah. Tidak cukup sekadar mengatakan Rasulullah dahulu tidak makan gaji, tetapi berdagang. Itu retorik berpuluh-puluh tahun, buat sedap telinga mendengarnya. Pemikiran dan gerak kerja ke arah dunia dagang, nahee…

Sila baca pakej rangsangan RM60 billion kerajaan untuk menjana ekonomi dalam zaman paceklik ini.
http://malaysiakini.com/news/99885

Isnin, Mac 09, 2009

MEREKA hanya mahu 'mansuh PPSMI'


BUNYINYA Perdana Menteri seperti mengarahkan Kementerian Pelajaran menimbang desakan orang Melayu agar PPSMI dihapuskan. Kemudian semua menunggu Menteri Pelajaran membuat pengumuman mengenainya. Orang Melayu tidak menunggu berita PPSMI diteruskan, tetapi sanggup bersengkang mata untuk mendengar berita kerajaan mengumumkan PPSMI dihapuskan daripada system pendidikan negara.

Malangnya orang Melayu masih tercungap-cungap mencari berita itu. Sekalipun Menteri Pelajaran ada bercakap mengenai PPSMI, tetapi melencong ke sudut-sudut lain. Orang Melayu tidak mahu mendengar apa-apa selain ‘PPSMI akan dimansuhkan secepat mungkin’.

Hal ini bermakna orang Melayu tiada pilihan kecuali mahu PPSMI dihapuskan. Kehendak dan pendirian ini tidak salah kerana tidak menyalahi undang-undang. Malah sewaktu PPSMI mahu dipaksakan pada tahun 2003 dahulu, orang-orang Cina membantah. Orang-orang Cina banyak bersyukur bahawa bantahan mereka hanya dengan air liur saja, guna mulut dan kemudian dicatat dalam media. Dengan bantahan yang tidak berpeluh itu kerajaan menerima bantahannya dan tidak menggunakan sepenuhnya PPSMI di sekolah-sekolah jenis kebangsaan Cina.

Untuk orang Melayu menyuarakan bantahannya telah memakan kos yang tinggi. Malah kini sudah memasuki fasa kritikal apabila sudah terpaksa berdemontrasi di jalan raya, berdepan dengan gas pemedih mata dan tangkapan polis. Jelaslah orang Melayu sebenarnya tidak mahu memasuki frasa lebih dahsyat iaitu kehilangan nyawa hanya untuk mendapatkan hak pendididikan dalam bahasa Melayu. Sebab itulah orang Melayu kini tiada pilihan lain: PPSMI dimansuhkan.

Berdasarkan iklim dan respon kerajaan, nampaknya seperti belum bersedia memansuhkan PPSMI. Kementerian Pelajaran nampaknya lebih cenderung untuk meneruskan PPSMI. Oleh itu apa akan apabila kerajaan mengambil keputusan mengekalkan PPSMI. Apa akan jadi kepada kaedah penentangan PPSMI?

Apa yang akan dilakukan oleh warga emas Sasterawan Negara A Samad Said ketika itu?

Ahad, Mac 08, 2009

SEJARAH maulidur Rasul

oleh: Suara Ulama (PUM)
Perayaan Maulidur rasul telah diasaskan oleh kerajaan Fatimiah di Mesir. Kerajaan Fatimah telah merayakan perayaan ini secara besar-besaran. Bukan hanya hari jadi Rasulullah saw sahaja yang dirayakan, tetapi juga ahli keluarga Nabi saw seperti Zainab, Hassan, Hussain (r.a.). juga dirayakan. Bahkan mereka juga merayakan kelahiran Nabi Isa as. Walau bagaimanapun, semua perayaan ini telah dihentikan pada tahun 488H atas perintah Perdana Menteri al-Afdal Shahindah pada ketika itu yang berpegang kuat pada sunnah seperti tercatat di dalam buku Al-Kamel, karangan Ibnu Al-Atheer.
Masyarakat berhenti merayakannya sehingga Al-Mamoon Al-Bataani memegang kuasa kerajaan. Beliau telah yang memulakan kembali perayaan yang telah dihentikan sebelum itu. Apabila Kerajaan al-Ayubiyah merampas kuasa, semua perayaan telah dihentikan. Namun begitu, masyarakat tetap merayakannya di kalangan keluarga mereka di dalam rumah.
Pada Abad ke 7H, Putera Muzafar Al-Deen Abi Sad Kawakbri Ibn Zein Ed-Deen `Ali- Ibn Tabakatikin telah mewartakan perayaan Maulid Nabi di Bandar Irbil Iraq. Beliau merupakan seorang sunni. Muzafar mengambil berat akan perayaan ini sehingga memerintahkan agar persediaan seperti mendirikan khemah, menghias khemah dan pelbagai lagi dilaksanakan seawal dan sebaik mungkin. Setiap kali selepas solat Asar, Muzafar akan menyaksikan perayaan ini di dalam khemah yang telah didirikan itu.
Perayaan diadakan pada 8 Rabiulawal dan kadang-kadang 12 Rabiulawal. Sambutannya diisikan dengan pelbagai acara antaranya membaca sejarah Nabi (s.a.w.) sehinggalah kepada menghias binatang ternakan untuk disembelih kemudian diadakan jamuan besar-besaran.
Berkata Ibnu Haajj Abu Abdullah Al-Abdari, perayaan tersebut tersebar luas di seluruh Mesir pada zaman pemerintahan Putera Muzafar ini. Beliau menentang akan perayaan yang diadakan. Banyak buku telah ditulis mengenai perayan Maulidur Rasul ini antara penulisnya ialah Ibn Dahya (wafat 633H), Muhy Ed-Deen Ibn Al-`Arabi (wafat di Damsyik 683H), Ibn Taghrabik, (wafat di Mesir 670H), dan Ahmad Al-`Azli dan anaknya Muhammad (wafat di Sebata 670H).

Oleh kerana amalan bid’ah yang banyak ketika perayaan itu, ulama’ telah berbeza pendapat akan kebolehan merayakan Maulid Nabi ini. Pendapat pertama membolehkan perayaan ini manakala pendapat yang kedua mengatakan sebaliknya. Antara yang membolehkan ialah As-Siyooti, Ibn Hajar Al-`Asqalaani dan Ibn Hajar Al-Haythmi. Walaupun mereka bersetuju dengan perayaan ini, mereka tetap membangkang aturcara ketika Maulid itu (pada zamannya).

Sabtu, Mac 07, 2009

DEMI bahasa bundaku!

152 daripada Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan Malaysia yang menjamin Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan.

Ohh..., akhirnya Sasterawan Negara A Samad Said mendapat anugerah gas pemedih mata kerana mahu menjaga Bahasa Melayu, bahasa berbuyutan Nusantara.


Yang menembak gas pemedih mata adalah Melayu yang bertutur Bahasa Melayu dengan keluarganya di rumah. Mereka sedang mengegaspedihmatakan orang-orang yang berjuang untuk anak-anak mereka.Rabu, Mac 04, 2009

SAKSI kata tidak sah

INI kisah cinta di Ipoh Perak. Semua manusia normal ada rasa cinta, sayang kepada orang yang hatinya telah terpaut. Adakah salah kalau Salman jatuh cinta kepada Sabariah? Salman lelaki dan Sabariah itu perempuan, dan mereka belum berkahwin.

Tapi Sabariah tidak ada perasaan cinta kepada Salman! Hati Sabariah tawar saja dengan Salman pun bukan salah. Entah, dah dicubanya untuk menerima pelawaan cinta Salman, tetapi gagal. Hatinya lebih condong kepada pemuda lain iaitu Zain. Zain pun ada perasaan kepada Sabariah. Ah, mudahkan cerita keluarga Zain dan Sabariah pun bersetuju menikahkan mereka berdua.

Sewaktu majlis pernikahan entah atas idea siapa dicadangkan Salman sebagai saksi pernikahan Zain dan Sabariah. Tak mengapa, orang kata ini kerja professional. Setelah Zain melafazkan “aku terima dinikahkan dengan Sabariah” Imam nikah bertanya kepada Salman sebagai salah seorang saksi.

Salman kata “Tak sah!”

Pernikahan diulang untuk kali kedua, dan Salman masih mengatakan tidak sah. Buat kali ketiga juga Salman mengatakan tidak sah. Habis, bila hendak sah?

Zain marah, lalu meminta Salman saja bernikah dengan Sabariah. Salman tersenyum dan setuju. Imam nikah tidak kisah sebab yang penting setelah nikahkan orang dapat duit upah nikah.

Setelah Salman melafazkan nikah ‘aku terima dinikahkan dengan Sabariah’ Imam bertanya saksi nikah, sah atau tidak. Zain yang menjadi saksi nikah ini mengatakan tidak sah. Maka nikah diulang semula. Zain masih mengatakan tidak sah.

Hah, semua jadi bingung dan pening kepala. Sejak Islam zaman Sultan Melaka sampai sekarang baru inilah berlaku bolak-balik nikah sah tidak sah. Orang-orang yang hadir pula menjadi saksi kepada saksi yang mengatakan nikah Sabariah sentiasa tidak sah.

Apabila ada orang luar datang bertanya, “betulkah saksi nikah sini sentiasa mengatakan tidak sah?”

Orang ramai menjawab, “sah…, kami mengesahkan saksi yang suka cakap tidak sah.”

Imam dah berpeluh, kalau tidak selesai nikah ini upah tak dapat.

Selasa, Mac 03, 2009

MENANTI Darul Hadis

GERAN satu juta ringgit telah diluluskan untuk penubuhan sebuah institusi hadis yang dinamakan Darul Hadis. Melihat informasi dalam media tampak satu gagasan baik. Ertinya kelak, Darul Hadis bakal menjadi satu pusat pengumpulan semua hadis dari seluruh dunia.

Jika terjadi kelak, maka masyarakat Islam di Negara ini dianggap sudaah bersedia menerima apa juga informasi berkaitan hadis. Hal ini penting kerana hadis-hadis ini merupakan sumber hukum kedua selepas alquran. Satu lagi, hadis merupakan sumber sunah nabi. Sukar diterima akal suatu amalan sunah jika tidak disandarkan kepada dalil alquran dan hadis.

Memiliki Darul Hadis mesti disertai pemilikan ahlul hadis. Mungkin kelak akan muncul para penilai hadis yang hebat seperti albani dan Yahya bin Main. Oleh itu tidaklah setiap kali pakar hadis, maka kiblatnya dunia Arab. Tambahan pula Islam sudah berusia lebih 700 tahun di Nusantara dan Indonesia sendiri merupakan negara yang penduduk Islamnya paling banyak di dunia. Maka wajar Islam yang terasnya alquran dan sunah fokusnya dialih sedikit ke Nusantara.

Tentulah dengan tertubuhnya Darul Hadis maka ilmu penilaian hadis turut berkembang. Tidaklah seperti zaman sekarang ini yang takut sangat hendak membicarakan mana hadis yang sahih dan daif atau palsu. Apabila ada ulama yang prihatin dan cuba membicarakan salahnya mengamalkan hadis palsu, disindir-sindir pula.

Pada masa depan nanti tentunya apabila sudah dihadapkan timbunan kitab hadis, tidak lagi ada orang yang yang membuat tuduhan pelampau hadis. Sekarang ini ada golongan yang menuduh orang beramal dengan hadis sahih sebagai pelampau hadis, dahsyat betul. Kehendaknya ialah jangan ikut sangat hadis dalam ibadah, asalkan ada falsafahnya sudahlah…

Begitulah harapan besar umah terhadap kemunculan institusi ulung hadis dalam negara ini.

Isnin, Mac 02, 2009

DI balik tabir Ir NIzar

Oleh: Misbahul Munir
Hubungan antara pimpinan Pakatan Rakyat Perak cukup intim, saling memahami, tidak pernah menimbulkan isu yang sensitif samada agama atau yang menyentuh hak orang Melayu. Hj Nizar pula setiap kali memulakan ucapan dalam apa sahaja majlis samada majlis itu dihadiri ramai orang bukan Islam atau tidak, pasti muqaddimah ucapannya dimulakan dengan petikan ayat-ayat al Quran, diterjemah dan diberi kupasan untuk tujuan dakwah kepada mereka. Kadang-kadang diterjemah dalam bahasa Inggeris supaya mereka lebih memahaminya.

Nga, salah seorang EXCO DAP sentiasa mengikuti ayat-ayat Quran yang dibaca oleh Hj Nizar dan bertanya saya dari ayat mana dan surah apa. Saya beritahu ayat dan surah yang dibaca. Katanya dia mahu study di rumah ayat yang dibaca oleh Hj Nizar. Di mini perpustakaan Nga ada terjemah al quran dalam bahasa Inggeris, dia cari ayat tersebut dan dikajinya. Akhirnya beliau kagum dengan Hj Nizar, menurut Nga ayat-ayat Quran yang dibaca Hj Nizar mesti ada kaitan dengan majlis yang diadakan. Malahan, beliau turut mencari mana-mana ayat al Quran yang berkaitan dengan prinsip keadilan, kebajikan, integriti, ketelusan dan amanah, beliau bertanya saya dan meminta saya mengajarnya bagaimana cara menyebut dalam bahasa Arab, saya menulis dalam huruf rumi ayat-ayat tersebut dan ternyata dibacanya dalam ucapan dan ceramah walaupun pelat, diterjemah dan dihurai dengan begitu baik prinsip-prinsip tersebut mengikut ajaran al Quran.

http://misbah.blogspot.com