Pengikut

Sabtu, Januari 31, 2009

ISLAM itu mudah kerana fitrah

Oleh: Prof Datuk Dr. Mahmood Zuhdi b .Abdul Majid
(Tokoh Maal Hijrah Wilayah Persekutuan tahun 1430H)

Pada suatu masa beberapa orang sahabat Rasulullah s.a.w. datang kepada baginda menegaskan komitmen mereka yang tinggi terhadap Islam. Salah seorang daripada mereka menyatakan dia akan solat di sepanjang malam pada tiap-tiap malam. Seorang lagi menegaskan dia akan berpuasa seumur hidup. Seorang yang lain pula menegaskan dia tidak akan berkahwin selama-lamanya kerana mahu menumpukan kepada ibadat.

Kepada semua mereka ini, Rasulullah s.a.w. menegaskan, komitmen yang ditunjukkan itu jelas keterlaluan. Sebaliknya baginda menegaskan mereka berhak untuk hidup seperti orang biasa tanpa menyebabkan taraf keislaman mereka menjadi kurang. Mereka boleh berpuasa dan boleh berbuka. Mereka boleh solat malam dan boleh tidur. Mereka juga boleh beristeri tanpa rasa bersalah.

Dalam peristiwa lain, seorang sahabat baginda datang menyatakan untuk bersedekah dengan semua hartanya. Rasulullah s.a.w. bersabda, jangan. Itu terlampau banyak. Apabila jumlah itu dikurangkan kepada separuh oleh sahabat berkenaan Rasulullah tetap melarangnya daripada berbuat demikian. Apabila kemudiannya diubah kepada satu pertiga barulah baginda Rasulullah membenarkannya . Begitu pun baginda menjelaskan jumlah berkenaan juga banyak. Selain itu baginda juga menyatakan adalah lebih baik bagi sahabat berkenaan mewariskan hartanya itu kepada para warisnya agar mereka tidak hidup miskin.

Fitrah Manusia

Moral kepada riwayat-riwayat di atas ialah Islam sentiasa menghormati fitrah atau tabiat semula jadi manusia. Antara sifat semula jadi tersebut yang biasa disebut juga sebagai naluri ialah makan, tidur dan berkahwin. Kerana itulah dalam riwayat di atas baginda Rasulullah melarang ia diabaikan begitu sahaja. Sebaliknya kata baginda, naluri-naluri itu berhak dilayani sebaik-baiknya.

Tentunya suatu hasrat yang murni untuk banyak solat, banyak berpuasa atau melakukan apa saja ibadat secara umum. Namun kalau ibadat-ibadat itu sampai ke peringkat menafikan perasaan semula jadi atau naluri manusia sendiri ia bertukar menjadi sesuatu yang tidak dialu-alukan.

Riwayat kedua di atas menyentuh tentang pemilikan dan pelupusan harta. Tentunya suatu perkara baik untuk bersedekah dengan sebanyak mungkin harta. Tetapi kalau jumlah berkenaan melibatkan penafian terhadap naluri ingin memiliki dan mendapat faedah daripada harta maka ia bertukar menjadi sesuatu yang tidak baik.

Bagaimana pun kenyataan-kenyataan di atas jangan disalah ertikan. Jangan pula ada yang mengatakan setiap perasaan itu perlu dilayan. Sehubungan dengan ini Islam menamakan perasaan itu sebagai “nafsu” dan membahagikannya kepada dua. Pertamanya, “nafsu mutma`innah” yang perlu dilayani. Sementara keduanya pula, “nafsu lauwamah” yang perlu diperangi.

Kembali kepada persoalan fitrah yang menjadi tumpuan kepada makalah ini. Secara ringkasnya hal itu adalah sifat murni manusia yang belum dikotori oleh hawa nafsu. Maksudnya Islam sentiasa menghormati sifat berkenaan, iaitu yang menjadikan manusia sebagai manusia dan bukan malaikat atau binatang. Dengan kata lain, segala nilai dan peraturan yang terdapat dalam Islam itu sendiri selaras dengan fitrah atau sifat semula jadi manusia yang murni dalam segala seginya, baik fizikal, emosi, intelektual dan sebagainya.

Agama Fitrah

Dalam satu hadis Rasulullah sendiri menamakan Islam sebagai agama fitrah. Sabda baginda s.a.w. maksudnya, setiap orang dilahirkan ke dunia ini dalam sifatnya yang asal, iaitu fitrah. Kemudian kedua ibu bapanyalah yang mencorakkannya sampai menjadi Yahudi atau Kristian atau Majusi. Kata para ulama, maksudnya secara semula jadi atau fitrah manusia itu dilahirkan sebagai seorang muslim. Maka kalau kemudiannya dia menganut agama lain, sama ada secara warisan atau pilihan sendiri dia dianggap telah lari daripada fitrahnya yang asal.

Maksudnya, sekali lagi Islam dan fitrah manusia itu seolah-olah sinonim. Dengan kata lain, segala apa yang terdapat dalam Islam sama ada berupa suruhan atau tegahan tujuannya ialah untuk mengekalkan kemurnian fitrah manusia itu sendiri supaya tidak tercemar. Sebaliknya pula fitrah manusia yang murni dan tidak dicemari oleh apa-apa kekotoran akan tetap menerima Islam dan tidak sekali-kali akan menolaknya.

Berasaskan kepada idea inilah lahirnya apa yang disebut sebagai universalisme Islam. Maksudnya, penerimaan Islam terhadap nilai hidup sejagat. Dengan kata lain, penerimaan Islam terhadap manusia sebagai manusia dalam sifatnya yang murni, dan penerimaan manusia yang masih murni sifatnya terhadap Islam sebagai satu anutan dan amalan hidup.

Sehubungan dengan ini para ulama banyak berbincang tentang kemampuan akal manusia untuk menentukan baik buruk. Rata-rata mereka menerima peranan akal dalam menentukan sistem nilai seperti itu asalkan saja tidak pernah dijelaskan secara khusus oleh nas al-Quran atau al-Sunnah. Kerana antara akal manusia yang murni dan kehendak agama Islam yang sebenar tidak akan berbeza.

Atas dasar inilah ijtihad diharuskan dan diamalkan dengan begitu meluas sekali. Malah Rasulullah s.a.w. sendiri menyifatkan ijtihad itu sebagai suatu usaha menemui kebenaran yang semula jadi atau dalam makalah ini disebut fitrah. Kerana itulah usaha ijtihad yang jujur tetap akan mendapat pahala meski bagaimana sekalipun hasil pada hakikatnya.

Kembali Kepada Fitrah

Sebenarnya istilah “fitrah” itu sendiri sentiasa disebut dalam Islam. Selain daripada apa yang telah disebut di atas ada banyak ungkapan lain lagi, antaranya iftar, iaitu berbuka puasa, ‘Eid al-Fitr, iaitu hari raya puasa, zakat al-fitr, iaitu zakat fitrah, sunan al-fitrah, iaitu kebiasaan semula jadi, dan sebagainya. Semuanya ini merujuk kepada keaslian manusia sendiri.

Iftar bermaksud kembali kepada kedudukan asal, iaitu dengan berbuka setelah seharian berpuasa. Dengan berbuka orang berkenaan kembali kepada tabiatnya yang asal iaitu makan. ‘Eid al-fitr pun sama, iaitu kembali kepada kedudukan atau sifat yang asal, iaitu makan selepas berpuasa sebulan. Malah ada orang mengatakan ‘Eid al-Fitr melambangkan perkembalian kepada sifat asal yang bersih dan murni selepas proses pembersihan dan pemurnian itu berjaya dilakukan sepanjang bulan Ramadhan sebelum itu.

Zakat al-fitr, iaitu zakat fitrah bermaksud menyucikan diri daripada segala kesalahan remeh-temeh yang berlaku pada sepanjang bulan Ramadhan sebelum itu agar ia tidak menjejaskan mutu puasa yang dilakukan sepanjang bulan berkenaan. Sementara sunan al-fitrah, iaitu kebiasaan semula jadi manusia, misalnya kebersihan badan pula merupakan usaha mengekalkan kedudukan yang asal bagi seseorang secara fizikal.

Semuanya ini menunjukkan bahawa Islam sentiasa mendokong idea kembali kepada fitrah, iaitu keaslian manusia yang belum dicemari oleh apa-apa pencemaran baik dari segi akidah, ibadat, muamalat atau urusan hidup seharian dan sebagainya. Serentak dengan itu juga ia menunjukkan bahawa Islam itu sendiri agama fitrah, iaitu yang selaras dengan sifat semula jadi manusia. Maka untuk mengamalkan atau memenuhi kehendaknya sangat mudah sekali kerana ia merupakan realisasi kepada fitrah manusia sendiri yang murni.

Pencemaran Fitrah

Berasaskan kepada teori di atas dapatlah dengan secara jelas difahami bahawa Islam itu sangat mudah untuk dihayati atau diamalkan. Caranya ialah dengan mengekalkan sifat semula jadi atau fitrah manusia sebagai manusia. Adalah menjadi fitrah manusia untuk mencari Tuhan di sebalik rahsia alam ini, dan untuk tunduk serta patuh kepada-Nya. Adalah menjadi fitrah manusia untuk bersikap baik sesama manusia dan tidak melakukan kejahatan antara satu sama lain.

Namun secara praktiknya tidak semudah itu. Salah satu daripada sebabnya ialah kerana fitrah manusia itu sendiri sentiasa terdedah kepada pencemaran. Dalam diri manusia ada nafsu yang boleh mendorong dia melupakan fitrahnya. Sementara di luar diri pula ada persekitaran yang merangsang supaya dia lupa terhadap fitrah dirinya itu. Namun pencemaran fitrah tidak semestinya dalam bentuk yang secara tabi’inya buruk.

Perasaan rakus sampai menceroboh hak dan kepentingan orang lain sememangnya buruk secara tabi’i. Tetapi perasaan loba untuk berbuat baik sampai melanggar batas fitrah tidak secara tabi’inya buruk. Meskipun kedua sikap itu secara tabi’inya tidak sama, namun dari perspektif pelanggaran terhadap fitrah kedua-duanya berada pada kedudukan yang sama, iaitu bersikap di luar daripada kewajaran yang asal. Kerana itu ekstremisme atau sifat keterlaluan, walaupun dalam usaha memperjuangkan kebaikan Islam dianggap sebagai melanggar kewajaran dalam Islam sendiri.

Antara contohnya ialah menolak keburukan dengan melakukan keburukan yang lebih besar, melakukan kebaikan tanpa menghiraukan implikasi keburukan yang lebih besar, dan sebagainya. Malah contoh dalam hadis-hadis yang disebut di atas juga jelas. Ia sekadar menggambarkan apa saja sifat keterlaluan dan bertentangan dengan amalan biasa manusia yang normal. Malah termasuk juga dalam kumpulan ini sifat atau sikap menyusah-nyusahkan Islam yang mudah sampai dilihat sebagai sukar untuk direalisasikan dalam kehidupan biasa. Ini termasuk dalam semua bidang, baik cara berfikir, cara bersikap, cara membentuk dan menunjukkan imej, cara berurus dan banyak lagi.

Rabu, Januari 28, 2009

NIAT baik dalam amal ibadah?

KERAP didengar orang melakukan penambahan amal (kerana tidak ada contoh daripada sunah) dengan mengatakan niat yang baik. Hal-hal yang dibuat adalah hal ibadah yang baik dan tujuannnya juga baik. Di bawah ini saya sertakan hujah seorang ulama mengenai niat baik para penambah urusan agama. Suntingan dilakukan untuk kemudahan pembaca blog ini. Moga bermanfaat.


BID’AH DAN NIAT BAIK
Oleh: Syaikh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Atsari
Ketika sebagian orang melakukan bid’ah, mereka beralasan bahwa amal mereka dilakukan dengan niat yang baik, tidak bertujuan melawan syari’at, tidak mempunyai fikiran untuk membaikpulih agama, dan tidak terbersit dalam hati untuk melakukan bid’ah. Bahkan sebagian mereka berdalil dengan hadits Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Artinya: “Sesungguhnya segala amal tergantung pada niat.” [Muttafaq Alaihi]

Untuk membentangkan sejauh mana kebenaran cara mereka berdalil dan beberapa alasan yang mereka kemukakan, kami kemukakan bahwa kewajiban seorang muslim yang ingin mengetahui kebenaran yang sampai kepadanya serta hendak mengamalkannya adalah tidak boleh menggunakan sebagian dalil hadits dengan meninggalkan sebagian yang lain. Tetapi yang wajib dia lakukan adalah memperhatikan semua dalil secara umum hingga hukumnya lebih dekat kepada kebenaran dan jauh dari kesalahan. Demikianlah yang harus dilakukan apabila dia termasuk orang yang mempunyai keahlian dalam menyimpulkan dalil.

Tetapi apabila orang awam atau pandai dalam keilmuan kontemporari yang bukan ilmu-ilmu syari’at, maka dia tidak boleh cuba-cuba memasuki kepadanya, seperti kata pepatah: “Ini bukan sarangmu maka berjalanlah kamu.”

Adapun yang benar dalam masalah yang penting ini, bahwa sabda nabi s.a.w. “Sesunnguhnya segala amal tergantung pada niat,” adalah sebagai penjelasan tentang salah satu dari dua dasar setiap amal, iaitu ikhlas dalam beramal dan jujur dalam batinnya sehingga yang selain Allah tidak merentas ke dalamnya.

Adapun dasar kedua adalah, bahwa setiap amal harus sesuai sunnah nabi s.a.w., seperti dijelaskan dalam hadits, “Barangsiapa yang mengerjakan suatu amal yang tidak ada keterangannya daripada kami, maka amal itu tertolak”. Dan demikian itulah kebenaran yang dituntut setiap orang untuk merealisasikan dalam setiap pekerjaan dan ucapannya.

Atas dasar ini, maka kedua hadits yang agung tersebut adalah sebagai pedoman agama, baik yang pokok mahu pun cabang, juga yang lahir dan batin. Bahawa hadits: “Sesungguhnya segala amal tergantung pada niat” sebagai timbangan amal secara umum, sedangkan hadits “Barangsiapa yang mengerjakan suatu amal yang tidak ada keterangannya dari kami maka dia tertolak” sebagai panduan khusus setiap amal.

Dengan demikian, maka kedua hadits tersebut memberikan pengertian, bahwa setiap amal yang benar apabila dilakukan dengan ikhlas karena Allah dan mengikuti Rasulullah s.a.w., yang kedua-duanya merupakan syarat setiap ucapan dan amal yang lahir mahu pun batin.

Oleh karena itu, sesiapa yang ikhlas dalam setiap amalnya karena Allah dan sesuai sunnah Rasulullah s.a.w., maka amalnya diterima dan sesiapa yang tidak memenuhi dua hal tersebut atau salah satunya maka amalnya tertolak. [1]

Dan demikian itulah yang dinyatakan oleh Fudhail bin Iyadh ketika menafsirkan firman Allah: “Supaya Dia menguji kamu, siapa antara kamu yang lebih baik amalnya.”[2] Beliau berkata, ‘maksudnya dia ikhlas dan benar dalam melakukannya sebab amal yang dilakukan dengan ikhlas tetapi tidak benar maka tidak akan diterima. Dan jika dia benar, tetapi tidak ikhlas maka amalnya juga tidak diterima. Justeru amal yang ikhlas adalah amal yang dilakukan karena Allah, sedang amal yang benar adalah bila dia sesuai dengan sunnah Rasulullah.” [3]

Al-Imam Ibnul Qayyim berkata [4], “Sebagian ulama salaf berkata: Tidaklah suatu pekerjaan meskipun kecil melainkan dibentangkan kepadanya dua catatan: Mengapa dan bagaimana? Hal ini bermaksud: mengapa kamu melakukan dan bagaimana kamu melakukannya?

Arti lain, pertanyaan pertama adalah: apakah kamu mengerjakan amal karena Allah, ataukah karena kepentingan hawa nafsu sendiri? Manakala pertanyaan kedua tentang mengikuti Rasulullah s.a.w. dalam pengabdian itu. Arti lain: apakah amal yang dikerjakan sesuai syari’at Allah yang disampaikan Rasul-Nya? Ataukah pekerjaan itu tidak disyari’atkan Allah dan tidak diredhai-Nya?

Pertanyaan pertama berkaitan dengan ikhlas ketika beramal, sedangkan yang kedua tentang mengikuti sunnah. Hal ini kerana Allah tidak akan menerima amal kecuali memenuhi kedua syarat tersebut. Oleh itu agar selamat daripada pertanyaan pertama hendaklah memurnikan keikhlasan. Sebaliknya agar selamat daripada pertanyaan kedua hendaklah mengikuti Rasulullah s.a.w. dalam mengerjakan setiap amal. Jadi amal yang diterima apabila hatinya selamat daripada keinginan yang berlawanan dengan ikhlas dan juga selamat daripada hawa nafsu yang kontradiksi dengan sunnah nabi.”

Ibnu Katsir dalam tafsirnya (I/231) berkata, “Sesungguhnya amal yang diterima harus memenuhi dua syarat. Pertama, ikhlas karena Allah dan kedua benar serta sesuai syari’at. Jika dilakukan dengan ikhlas, tetapi tidak benar, maka tidak akan diterima.”

Pernyataan itu dijelaskan oleh Ibnu Ajlan yang beliau berkata, “Amal tidak dikatakan baik kecuali dengan tiga kriteria: takwa kepada Allah, niat baik dan tepat (sesuai sunnah).” [5]
Kesimpulannya bahawa sabda nabi s.a.w., “Sesungguhnya segala amal tergantung pada niat” bermaksud bahwa segala amal dapat berhasil tergantung pada niatnya. Ini merupakan perintah untuk ikhlas dan mendatangkan niat dalam segala amal yang akan dilakukan oleh seseorang dengan sengaja, itulah yang menjadi sebab adanya amal dan pelaksanaannya. [6]

Atas dasar ini, maka seseorang tidak dibenarkan sama sekali menggunakan hadits tersebut sebagai dalil pembenaran amal yang batil dan bid’ah karena semata-mata niat baik orang yang melakukannya.

Dan penjelasan yang lain adalah, bahwa hadits tersebut sebagai dalil atas kebenaran amal dan keikhlasan ketika melakukannya, iaitu dengan pengertian “Sesungguhnya segala amal yang salih adalah dengan niat yang salih”. Pemahaman seperti ini sepenuhnya tepat dengan kaedah ilmiah dalam hal mengetahui ibadah dan hal-hal yang membatalkannya.

[Disalin dari kitab Ilmu Ushul Al-Fiqh Al-Bida’ Dirasah Taklimiyah Muhimmah Fi Ilmi Ushul Fiqh, edisi Indonesia Membedah Akar Bid’ah, penulis Syaikh Ali Hasan Ali Abdul Hamid Al-Halabi Al-Atsari. Penerjemah Asmuni Solihan Zamakhsyari, Penerbit Pustaka Al-Kautsar]

Foote Note :
[1]. Bahjah Qulub Al-Abrar : 10 Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di
[2]. Al-Mulk : 2
[3]. Hilyatu Auliya : VIII/95, Abu Nu’aim. Dan lihat Tafsir Al-Baghawi V/419, Jami’ul Al-Ulum wal Hikam : 10 dan Madarij As-Salikin I/83
[4]. Mawarid Al-Aman Al-Muntaqa min Ighatshah Al-Lahfan : 35
[5]. Jami Al-Ulum wal Hikam : 10
[6]. Lihat Fathul bari : I/13 dan Umdah Al-Qari : I/25

Isnin, Januari 26, 2009

MENCARI wira sunah

AKHBAR tabloid Siasah siri 133 memberi merit kepada Ahmad Nasir Darus seorang pelajar sekolah pondok sebagai wira sunah! Wah hebat sungguh gelaran ini terutama pada akhir zaman yang penuh pancaroba dan fitnah. Saya sudah mengagak akan ada yang dinamakan wira kerana budak berserban ini masuk penjara. Saya juga yakin kalau Ahmad Nasir membayar denda RM90, nama Ahmad Nasir tidak akan semeriah ini, apatah lagi hendak dinobatkan sebagai wira.

Gelaran wira ini nampak tergendala dan tidak dapat dipacu ke puncak apabila orang tua paling berpengaruh dan berserban tidak menyokong tindakan Ahmad Nasir. Menteri Besar Kelantan YAB TG Nik Abdul Aziz berkata orang berserban yang mahu menunggang motorsikal kena memakai topi keledar. Tak faham? Tuan Guru mahu budak-budak sekolah pondok atau orang yang suka berserban apabila hendak ke mana-mana dengan menunggang motorsikal wajib buka serban, lipat serban itu dan pakai pula topi keledar. Tuan Guru yang berpuluh tahun memperjuangkan Islam dan memahami sunah tetap mengatakan ‘pakai topi keledar untuk keselamatan’.

Sebenarnya banyak orang hanya memahami sunah sekadar persepsi terhadap satu atau dua contoh. Serban dan janggut sering dijadikan modal untuk dijadikan contoh amalan sunah. Begitu juga mereka yang mahu berpoligami, lancar saja mengatakan berpoligami itu sunah nabi. Selain serban dan poligami, apa lagi yang sunah? Sunah itu ajaran Islam yang dicatat dalam alquran dan hadis-hadis sahih nabi. Hal-hal akidah dan ibadah khusus yang dibuat, diucapkan dan disahkan oleh nabi diertikan sunah.

Ada yang berserban itu, hendak bercakap lawan kepada sunah pun kelu atau mencari helah. Beranikah mereka yang tidak henti-henti mendakwa serban itu sunah juga hebat huraiannya mengenai bid’ah? Allah menjadikan sesuatu itu ada lawannya supaya manusia memilih yang betul. Bersih lawannya kotor, syurga lawannya neraka, baik lawannya jahat, berilmu lawannya bodoh maka sunah lawannya bid’ah!

Kalau sunah itu ialah amalan contoh daripada nabi khasnya urusan akidah dan ibadah, maka apa juga akidah dan ibadah yang bukan daripada nabi adalah bid’ah. Kita kaum muslim cepat menilai perkara tokok tambah dalam akidah dan ibadah agama Kristian, lalu kita menolak bid’ah-bid’ah berkenaan kerana menyalahi kehendak Allah dan ajaran Nabi Isa alaihi salam. Namun apabila ada ucapan dan amalan tokok tambah (bid’ah) dalam Islam, sebagian orang yang sepatutnya menjelaskan bid’ah telah mencari helah baru dengan mengatakan bid’ah hasanah semata-mata untuk menghalalkan tokok tambah, kemudian syok sendiri mengatakan Allah suka kerja-kerja penambahan atau ‘baik pulih’ ini.

Serban bukan akidah dan ibadah khusus, tetapi hal pakaian keduniaan seperti kerja-kerja mencari nafkah yang berbeda-beda berdasarkan tempat dari satu zaman ke zaman lain. Pakaian juga termasuklah kain pelikat, seluar, seluar dalam, sampin, lampin, ikat kepala, bengkung, topi, kasut, stokin, sapu tangan, tali leher, baju kemeja, baju Melayu, juga blangkon Jawa adalah hal adat budaya sesuatu bangsa. Pakaian akan senantiasa berubah kerana alam hidup manusia yang dipengaruhi cara hidup, pekerjaan, iklim dan sebagainya.

Memang Rasulullah berserban sebab itu pakaian tradisi bangsa Arab. Siapa kata Abu Jahal dan Abu Lahab tidak berserban? Mereka orang Arab, sama seperti Rasulullah maka sekalipun memusuhi Rasulullah namun mereka berserban juga. Siapa boleh beri bukti semua pasukan musuh Islam yang berbangsa Arab dalam Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandak, Perang Hunain dan Perang Khaibar itu tidak berserban, sebaliknya semua tentera Islam dan orang Islam saja pada zaman Rasulullah itu yang berserban. Maka sama juga dengan bangsa Melayu bersongkok sama ada mereka Islam atau bukan Islam. Berapa banyak orang Melayu di Indonesia yang bersongkok atau memakai peci. Malah berdasarkan Kebudayaan Kebangsaan yang dilazimkan sejak tahun 1971, songkok dan pakaian sut Melayu diterima sebagai pakaian kebangsaan Malaysia. Songkok telah dipakai oleh bukan Islam termasuk para hakim, atlit dan mereka bukan Islam yang menghadiri majlis diraja.

Tidak ketinggalan orang berhujah bahawa membela kambing adalah sunah sebab Rasulullah juga membela kambing. Apa hal dengan pekerjaan di Malaysia seperti membela ikan keli, menorah getah, menjala ikan, menjadi pengawal keselamatan, pengaturcara computer dan lain-lain yang tidak dilakukan oleh nabi? Adakah semua kerja itu bukan sunah dan tidak ada pahala? Kelak saya akan ketawa apabila ada orang tinggal di apartmen tapi membela kambing atas alasan sunah nabi. Kemudian apabila dihukum penjara dia digelar hero sunah akhir zaman!

Sunah dalam akidah dan ibadah khusus tidak boleh diubah. Solat lima waktu tidak boleh dijadikan enam waktu atau dikurangkan kepada empat waktu saja. Solat pun tak boleh ditambah apa-apa bacaan seperti usalli kerana Rasulullah tidak memberikan contoh begitu. Kepada pencinta sunah pasti bersyukur apabila usaha membanteras amalan hadis palsu dan daif dilaksanakan. Hadis palsu dan daif itu betul-betul satu pengkhianatan kepada sunah. Namun berapa banyak yang sayangkan sunah nabi bersedia menerima hakikat adanya hadis palsu dan daif sedang berlegar-legar dalam kehidupan, malah telah menjadi pegangan ratusan tahun.

Untuk mengelak daripada dituduh tidak mengamalkan sunah dan pelaku bid’ah, maka helah mudah ialah menyatakan ‘hal khilafiah’ atau perbedaan pendapat. Dengan kalimah khilafiah, maka ajaran hadis palsu dan daif terus berjalan dan subur, tambah kalau orang percaya wujudnya bid’ah hasanah. Goreng habis Labuuu…!

Inilah cabaran kepada yang cintakan sunah nabi: Membersihkan diri daripada bid’ah dan ini kerja sukar kerana bid’ah adalah urusan agama yang akal manusia memandang sangat cantik. Banyak orang sudah terpesona dengan amal bid’ah, tidak percaya bid’ah adalah ancaman sunah nabi.

Khamis, Januari 22, 2009

LAGI hal serban kita....

APA ada pada kes Ahmad Nasir Darus yang memilih penjara dua hari, tidak mahu membayar denda RM90.00 kerana dia mendakwa mempertahankan sunah nabi? Dia didapati bersalah oleh Majistret di Kota Bharu kerana menunggang motorsikal tidak memakai topi keledar, sebaliknya berserban sahaja. Isu ini sangat mudah untuk memancing emosi kebencian terhadap undang-undang jalan raya sebagai tidak Islam, memusuhi sunah nabi! Dan kalau ada sesiapa yang sanggup memanipulasi kes dengan senang akan dilihat sebagai wira Islam pula. Jeng-jeng-jeng.

Pergilah ke mana-mana pekan-pekan kecil atau desa akan kelihatan beberapa penunggang motorsikal tidak memakai topi keledar tetapi memakai serban. Ada pemboncengnya memakai topi keledar tetapi penunggang hadapan berserban saja. Kalau sudah begitu, memang si penunggang di hadapan tahu kesalahan tidak memakai topi keledar, sebaliknya berselindung di balik lilitan kain serban. Orang-orang seperti ini samalah seperti hujah Ahmad Nasir Darus menunggang motorsikal dengan lilitan serban tidak salah kerana mengikut pakaian cara Rasulullah. Kepada orang seperti ini undang-undang jalan raya wajib memberi hak muslim berserban.

Ada dua versi pemahaman Islam atau sunah nabi di sini. Pertama puak seperti Ahmad Nasir Darus yang secara total mendakwa berserban adalah sunah nabi setaraf dengan solat-solat sunat umpama solat sunat tarawih. Kalau orang tidak mahu tinggalkan solat sunat tarawih maka golongan ini pun tidak mahu tanggalkan serban kerana topi keledar. Bagi mereka berserban (mungkin berjubah sekali) seperti ibadah khusus yang tidak berubah sehingga kiamat. Ke mana-mana pun berserban, dan yakin berpahala besar. Maknanya mereka berpendapat kalau bertopi keledar tidak ikut sunah, tidak ada pahala. Sia-sia saja.

Puak kedua berfahaman topi keledar adalah sebagian daripada syarat wajib menunggang motorsikal. Undang-undang mewajibkan penggunaan topi keledar ini semata-mata untuk mengurangkan risiko cedera di kepala. Ertinya topi keledar lebih kuat, lebih afdal berbanding lilitan kain serban. Kalau dibuat kajian masukkan buah tembikai dalam topi keledar dan sebiji lagi buah tembikai lilit dengan kain serban: Ketuklah kedua-duanya dengan tukul besi. Hasilnya dengan mudah buah tembikai yang dililit serban pecah.

Puak kedua faham bahawa serban adalah pakaian yang termasuk hal keduniaan. Hal keduniaan ini akan mengalami perubahan kerana ilmu, iklim dan geografi. Dengan mengakui bahawa serban merupakan salah satu fesyen pakaian Rasulullah, tidak pula menjadikan satu masalah untuk meninggalkannya jika bertembung dengan kehendak semasa, misalnya memakai topi keledar. Golongan kedua faham menjaga keselamatan adalah wajib dalam Islam. Berjaga-jaga mengenai bahaya dan kerugian juga adalah sunah nabi. Ingat tak cerita seorang sahabat nabi membiarkan saja untanya tidak ditambat, kemudian dia bertawakal kepada Allah. Lalu ditegur oleh Rasulullah supaya menambat untanya dahulu barulah bertawakal kepada Allah. Betulah begitu, berusaha dulu pakai topi keledar kemudian bertawakal. Kalau dah nasib nak cedera di kepala juga, hati reda sebab sudah berikhtiar yang terbaik.

Soalnya adakah sunah nabi dalam berpakaian tidak ada kompromi dengan perubahan zaman dan teknologi semasa? Adakah Islam (baca sunah nabi) begitu kolot sehingga dikatakan: Biar bahaya kepala pecah dengan mudah tidak apa asalkan serban mesti dipakai! Misalnya jika ditakdirkan motorsikal sudah wujud pada zaman nabi, maka nabi kita pasti tidak memakai topi keledar sebaliknya berserban saja. Atau nabi tidak akan mencadangkan apa-apa teknik terbaik dalam urusan keselamatan kepala, sekalipun baginda tahu ada kaedah lain untuk lebih selamat bagi menggantikan serban.

Saya berterus terang bahawa memakai topi keledar ketika menungang motorsikal adalah memenuhi ajaran Islam. Pakailah topi keledar kerana jelas kebaikannya. Patuh undang-undang ulil amri ini juga ada pahala kerana Allah telah memberi iktiraf kepada ulil amri untuk ditaati. Islam bukan retorik, sebaliknya sangat praktikal dan responsif dengan tuntutan zaman.


TG Menteri Besar Kelantan Datuk Nik Abdul Aziz setuju topi keledar, bukan serban. sila klik http://www1.mstar.com.my/cerita.asp?file=/2009/1/22/mstar_mutakhir/20090122204931&sec=mstar_mutakhir

Rabu, Januari 21, 2009

LINA Joy lagi....

PADA bulan Disember tahun lepas saya masih mendapat SMS mengenai Lina Joy yang dikatakan menang kes dalam permohonannya untuk diisytiharkan sebagai seorang penganut Kristian. SMS karut ini masih melayang-layang dan diterima sebagai benar kerana emosi bukan disebabkan fakta sebenar. Fakta sebenar ialah Mahkamah Persekutuan telah membuat keputusan akhir dan muktamad bahawa Lina Joy gagal dalam permohonannya. Siapa yang faham undang-undang, kes yang diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan merupakan episod terakhir perjalanan kes, kecuali kes hukuman mati.

Benar, orang-orang yang ditarafkan sebagai intelektual termasuk yang bergelar ustaz pun masih percaya bahawa Lina Joy telah menang kes di Mahkamah Persekutuan. Apabila saya katakan kes yang diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan bagi Lina Joy sudah berakhir. Oh, ada yang membawa fakta baru kononnya Lina Joy telah membuat rayuan dan akhirnya Mahkamah Persekutuan menerima pula permohonan asal wanita Melayu ini.

Untuk menambah hebat cerita mengenai hal-hal Islam yang dikatakan tercabar dimasukkan pula cerita pelajar sekolah pondok yang berserban dan sampai ke mahkamah di Kelantan. Oh, dengan cepat cerita dikukuhkan bahawa pelajar ini didapati tidak bersalah! Saya terhenti membuat anggapan kerana tidak menemui apa-apa fakta daripada media. Itu cerita sebelum 20 Januari 2009.

Nah, akhbar 20 Januari 2009 memberi fakta yang sahih! Berita Harian menulis tajuknya ‘Pelajar pondok pilih penjara’. Pelajar pondok berkenaan, Ahmad Nasir Darus yang didakwa memakai serban ketika menunggang motorsikal telah didapati bersalah oleh Majistret Tengku Amalin A’Ishah Puteri Sultan Ismail Petra. Ahmad Nasir memilih penjara dua hari kerana tidak mahu membayar denda RM90.00.

Moral cerita yang saya dengar dan kutip ialah isu-isu berkaitan ‘Islam yang tercabar’ sangat laku sekalipun hanya dongeng. Pembawa cerita-cerita dongeng ini nampaknya bukan sahaja dilakukan oleh budak-budak tidak habis sekolah, tetapi oleh mereka yang dipandang tinggi statusnya.

Cerita kepala babi diletakkan di masjid atau di kawasan umat Islam juga sangat menarik minat telinga. Ya, mungkin asalnya memang benar-benar berlaku sebagaimana kes-kes di pantai negeri Melaka. Oleh kerana ini isu sensitif dan orang Islam memang tercabar emosinya, maka apa berita baru berkenaan kepala-kepala babi selepas ini sangat mengujakan dan pasti buat mulut melongo!

Jangan bimbang, kita masih ada hak untuk tidak percaya selagi tiada fakta yang benar. Sebab itu jangan mudah dengar khabar angin…..

Jumaat, Januari 16, 2009

POLITIK memang pelik tapi benar

POLITIK ini betul dunia pelik yang disahkan oleh orang, termasuk intelektual juga ulama. Cuba perhatikan orang-orang yang sebelumnya bercakap mengenai pentingnya perpaduan, hebat. Pernah ada orang besar agama cakap: Kita tidak mahu bincang perbedaan hal furuk agama, nanti berpecah. Katanya lagi, untuk jaga perpaduan umah, semua muslim ikut satu pegangan aliran saja!. Itu cakap dalam masjid, apabila keluar saja dia pun buat tidak perduli bahawa politik itu begini: Dia musuh kita, jangan percaya cakap dia, mereka salah, kami betul, biarkan mereka di sana, jangan masuk kumpulan mereka! Malah ada orang agama yang dua alam pun…

Ada orang disanjung sebagai tokoh politik semata-mata bergantung kepada nama tokoh lain. Untuk dilihat hebat, mula-mula dia akan menjadi pengkagum seorang tokoh dan sanggup menerima apa saja tindakan kerana mempertahankan Sang Tokoh. Maka di mana-mana dia akan berhujah bahawa Sang Tokoh adalah penanda aras baik buruknya pentadbiran negara. Mamat ini bukan ada agenda atau wawasan untuk negara, dia betul-betul menjadikan Sang Tokoh sebagai modal politik sehingga dia pula disanjung bagai wira. Kata Upin dan Ipin: Betul-betul-betul!

Kemudian apabila dirasakan orang sudah kurang memberi perhatian kepadanya, mamat ini bertukar menjadi pengkritik paling dahsyat kepada Sang Tokoh. Maka namanya naik semula. Al-Maklum, kalau dia sudah berani mengkritik seorang tokoh yang selama ini dikagumi, tentu orang akan anggap kehebatan mamat ini sudah mengatasi tokoh yang dijadikan subjek utamanya dulu. Upin dan Ipin pun kata: Betul-betul-betul!

Anehlah kan cara ini, tapi orang terima juga, sebab orang pun berfikiran aneh macam mamat tadi.

Kemudian sifir orang berpolitik ialah tidak boleh berkata yang bersalahan dengan pendapat Sang Ketua. Hebat mana pun idea seorang ahli politik, dia kena tunggu sang ketua bercakap benda yang sama. Kalau beri idea hebat-hebat sedangkan ketuanya tidak terfikir pun ideanya, alamatlah labu…. Jadilah kisah Singapura dilanggar todak! Yang malang ialah apabila orang cerdik yang berpegang kepada prinsip kebenaran masuk politik, orang mudah dapat membaca mana tindakan ilmiahnya berbanding keanehannya. Dah masuk politik, kena buat lawak bodoh juga…

Menjadi ahli politik wajib assabiyah! Kuatkan puak, kelompok atau parti. Wajib sokong dasar parti, cakap ketua parti dan jangan sesekali memuji mereka yang dicop sebagai musuh parti. Baik dan suci bagaimana pun, kalau orang itu bukan daripada kalangan ahli partinya, pandang dia itu sebagai lembu bongok! Kutuk dan londehkan kainnya supaya imej dan haluan hidupnya rosak. Kalau yang disasar itu sudah kalah, merana dan rugi, sorak ramai-ramai sampai puas.

Kalau ada kawan ahli parti yang buat salah dan dosa, jangan salahkan dia. Bela juga dari mana-mana sudut, asalkan dia dapat diselamatkan maruahnya. Buatlah apa-apa perkara untuk basuh arangnya, pujilah pada mana-mana yang munasabah. Yang sudah itu sudah, tutup rapat segala malu durjana. Ewah, kalau yang buat salah itu orang bukan puaknya, lanyaklah sampai lembik tujuh keturunan.

Anehnya, selepas bertubi-tubi mencemuh orang, menyorak, menyindir termasuk menghina orang, masuk ke masjid bersolat dan berdoa. Keluar masjid, buat lagi…

Asalkan nak mulakan cakap itu gunakan bahasa Arab dan ada sulaman ayat alquran, lepas itu hentam sajalah. Kalau orang biasa bohong dikata dosa, orang politik bohong dikata ‘kenyataan politik’. Porah! Kisah ini bukan merujuk satu parti politik saja, samalah dua kali lima mana parti yang berlawan dalam pilihan raya.

Kasihan anak-anak kecil, remaja dan anak-anak muda berbapak-bapakkan orang macam ini. Budak-budak ini ingat itulah contoh terbaik, umpama nak masuk syurga kena buat macam yang mereka lihatlah. Hancus, hancus!

Rabu, Januari 14, 2009

SERONOKNYA main politik

MENGAPA orang seronok berpolitik? Jawabnya kerana politik itu pertarungan, perlawanan dan medan jatuh-menjatuh! Alahhh, jangan nak berlakonlah semua peminat politik dengan mengatakan minat politik untuk menabur bakti dan memperjuangkan hak-hak yang semakin pupus. Ada yang jujur, tapi banyak yang memakai topeng.

Nabi Muhammad juga disebut ahli politik, untuk mewajarkan orang sekarang masuk politik. Dengan mengatakan aktif politik kerana nabi juga ahli politik nampak kudus, waduh-waduhhh. Kalau berpolitik sebagaimana yang digariskan oleh alquran dan sunah, tidak seronok. Pasti tidak ramai yang mahu mengekori isu-isu politik.

Politik sekarang ialah medan mencari pengaruh dan pengikut untuk berkuasa. Untuk itu sesiapa juga yang menjadi penghalang akan diserang dan disingkirkan. Di sinilah kerja memburuk-burukkan lawannya dilakukan secara besar-besaran. Adakah ini sistem pusaka daripada Rasulullah?

Cuba panggil seorang pemidato untuk memperkenalkan diri dan partinya. Mamat yang berpidato pun tahu orang tidak akan berkerumun sampai 10 ribu kalau dia hanya bercerita kebaikan diri dan partinya. Orang akan berkumpul puluhan ribu kalau ada aksi hebat, pendedahan skandal dan kisah-kisah yang sangat panas seperti kisah musuh politiknya ada skandal seks. Ini seperti kisah penjual ubat atau pembuat filem. Kalau isi ucapan atau filem ada unsur ganas dan seks, pasti mendapat sambutan hebat. Begitu jugalah ceramah politik. Semakin banyak cerita dalam kain diselak, semakin banyak orang datang berkerumun. Lepas itu si mamat dan puaknya akan berkata: Ya, puluhan ribu sudah menyokong parti kita dan menolak parti lawan. Inilah kaedah politik yang digemari orang sekarang. Soalnya adakah kaedah ini halal, berpahala dan ada jaminan syurga? Kita patut tanya halal dan haram sebab di atas pentas politik orang Melayu kerap sangat ayat alquran dibacakan dan digambarkan Islam sebagai asas pembangunan dunia akhirat.

Maka ketawalah orang Barat, Yahudi dan musuh-musuh umat Islam. Umat Islam yang dikatakan bersatu benar-benar berpecah, bermusuh dan sudah ada yang mengangkat kayu dan batu. Cuba lihat keadaan di Kuala Terengganu sekarang, ada berapa ribu polis tambahan dikerah berjaga-jaga untuk mengelak berlakunya rusuhan antara dua puak politik. Dua puak itu sama-sama Melayu dan Islam. Mereka mengaku punya Tuhan yang satu, Allah. Mereka yakin kitab ikutan yang satu, alquran. Mereka juga kerap membaca surah al-Hujurat yang menggariskan tatacara bermasyarakat sesama muslim.

Inilah politik cara pilihan raya yang tidak ada sopan dan kudusnya. Kusut masainya banyak sekali. Untuk kerja buruk-memburuk dan salah-menyalah antara satu sama lain pun modalnya bukan air liur saja. Wang berpuluh-puluh juta ringgit. Berapa belanja beli bendera, poster, kain rentang dan peralatan PA sistem? Belum hadiah-hadiah dan sewa-sewa logistik selama sebulan oleh kedua-dua puak.

Untuk apa semua wang puluhan juta, masa beribu-ribu jam, cuti kerja berhari-hari, kertas dan kain berpuluh-puluh tan digunakan dalam satu pilihan raya seperti di Kuala Terengganu? Jawabnya hanya untuk mencari seorang wakil ke Dewan Rakyat. Seorang wakil ini sama ada daripada Pas atau Barisan Nasional tidak akan mengubah apa-apa. Tidak ada perubahan kerajaan, tidak ada penurunan harga barang atau kenaikan gaji pekerja.

Untuk apa menang di sana? Mesej dan imej? Cit, itu saja!

Siapa pun yang menang di Kuala Terengganu tidak akan mengubah keadaan di Palestin. Encik Obama di New York pun tidak perduli siapa menang kalah. Malah Wak Osama yang dikatakan sedang berehat di lereng gunung juga tidak tahu ada pilihan raya di Terengganu.

Jangan marah ya, anda kena tahu juga omelan orang lain.

Isnin, Januari 12, 2009

MENCARI Obama, Osama dan Hang Tuah

HARI itu sewaktu Encik Obama menang pilihan raya Presiden Amerika Syarikat, sahabat-sahabat dalam www.al-fikrah.net juga rancak berforum menilai dan meramal pendekatan manusia kulit hitam itu. Obama memang menjadi isu baru kepada banyak pihak, termasuk dijadikan hujah supaya golongan minoriti dalam negara kita yang mahu menjadi Perdana Menteri. Macam Obama itulah, yang keturunan pendatang dan hamba abdi kulit hitam sudah bakal Presiden sebuah negara paling berkuasa!

Dalam rancak mengharap ada awan cerah daripada manusia bernama Obama, saya juga masih tidak faham dan tidak mahu menaruh apa-apa harapan kepada si Obama ini. Saya masih kuno kerana menggunakan sifir lama iaitu sesiapa juga Presiden Amerika, mesti menjadi pembela nombor wahid Israel! Puncanya mudah: Yahudi menguasai ekonomi dan media di Amerika. Mereka menjadi pelobi terkuat di sana. Gerombolan Yahudi yang elit ini sebenarnya menjadi penentu dasar luar Amerika. Maka Obama pun akan ganas seperti Si Bush anak beranak.

Ohoo.., saya dipujuk supaya melihat sejarah Si Obama. Bapak Obama kan orang Islam, maka tentu Obama ada perasaan simpati kepada orang Islam. Nama Obama pun ada ‘Hussein’. Nama Hussein tidak ada dalam Bible, tapi nama itu masyhur sebagai cucu Nabi Muhammad yang mati dalam tragedi Karbala, Iraq. Tak mungkin Obama akan menghancurkan umat Islam, umat yang menjadi saudara mara ayah dan ibunya. Ya, itulah harapan kepada Obama sekalipun Obama bukanlah seorang muslim.

Sekarang rupa-rupanya musim rejim Yahudi di Israel menyembelih dan menghapuskan umat Islam Palestin. Dan Amerika masih menjadi penyokong dan pembela medan pembunuhan ini. Sekali lagi, Si Obama yang bapaknya muslim dan Obama ini ada membawa nama Hussein telah merestui pembantaian terhadap para muslim Palestin. Walhal berapa banyak nama Hussein dalam bangsa Palestin, itu pun Obama tidak perduli. Sudah, sudah, jangan pandang Obama masih membawa nama Hussein lagi.

Sekarang nak cari siapa setelah Obama? Nampaknya masyarakat Islam sedang mencari Osama pula. Dalam keadaan tiada negara Islam atau Arab yang mampu mengatasi kezaliman Yahudi Israel, seolah-olah semua sedang meratap: Kalaulah ada Osama! Kalau ada Osama, dialah yang akan menghapuskan arang di muka.

Eh, macam dialog Sultan Melaka dahulu apabila Hang Jebat bermaharaja lela dalam istana sehingga baginda Sultan pun terpaksa menumpang di rumah Bandahara, begitulah bahasa baginda: Kalaulah Hang Tuah ada…. Hang Tuahlah yang akan menghapuskan arang di muka beta. Setelah diamat-amati oleh Bendahara maka dibukalah rahsia Hang Tuah belum mati. Maka Baginda Sultan Melaka pun meminta Bendahara memanggil Hang Tuah buat membasuh malu di muka Sultan.
Sekarang siapakah yang akan pergi memujuk Osama kembali ke istana OIC yang selama ini disembunyikan di hulu Sungai Melaka? Adakah Osama akan benar-benar bertarung dengan Yahudi Israel di Palestin dan membunuh semua Yahudi itu.

Saya masih tidak percaya yang Osama itu adalah Hang Tuah, penyelamat yang ditunggu-tunggu. Namun geng-geng Osama mungkin ada yang yakin bahawa Osama adalah Imam Mahdi! Fuh, dahsyat beb.

Ahad, Januari 11, 2009

QUNUT nazilah

Contoh Qunut Nazilah

اللهُمَّ إنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ ، وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِيْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَلَا نَكْفُرُكَ ، اللهُمَّ إيَّاكَ نَعْبُدُ ، وَلَكَ نُصَلِّيْ وَنَسْجُدُ ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ ، نَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ ، إنَّ عَذَابَكَ الجِدَّ بِالْكُفَّارِ مُلْحَقٌ ، اللهُمَّ عَذِّبِ الْكَفَرَةَ أهْل الكِتَابِ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِكَاللهُمَّ أَعِزَّ الإسْلَامَ وَالْمُسلمين، وَأَذِلَّ الشِّرْكَ وَالْمُشْرِكِيْنَ، وَدَمِّرْ أَعْدَاءَكَ أَعْدَاءَ الدِّيْن, اللهم أَهْلِكِ الْكَفَرَةَ وَالطُّغَاةَ وَالظَّالِمِيْنَ يا رب العالمين.. اللهم اِنَّنَا نَجْعَلُ فى نُحُورِ أعداءِنَا و نَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِم, اللهُمَّ بَدِّدْ شَمْلَهُم وَ فَرِّقْ جَمْعَهم و شَتِّتْ كَلِمَتَهم و زَلْزِلْ أَقْدَامَهم يا قهَّار , يا جبَّار , يا مُنْتَقِم, يا الله, يا الله, يا الله.اللهُمَّ يَا مُنْزِلَ الْكِتَابَ وَيَا مُجْرِيَ السَّحَابَ وَيَا هَازِمَ الْأَحْزَابَ اِهْزِمْهُمْ وَاْنصُرْنَا عَلَيْهِمْ.اللَّهُمَّ أَنْجِ المسلمين في فلسطين اللَّهُمَّ أَنْجِ المسلمين في كُلِّ مَكَان, اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, اللَّهُمَّ أهْلِكْ أمْرِيْكَانَ وَمَنْ وَالَاهُمْ, اللهُمَّ أَهْلِكِ الْيَهُوْدَ وَمَنْ وَالَاهُمْ,اللهُمَّ انْصُرْ إِخْوَانَنَا الْمُجَاهِدِيْنَ فِيْ سَبِيْلِكْ، والْمُضْطَهَدِيْنَ فِيْ دِيْنِهِمْ فِيْ كُلِّ مَكَانٍ، اللهُمَّ انْصُرْ إخْوَانَنَا فِيْ فَلَسْطِيْن ، اللهُمَّ انْصُرْهُمْ عَلَى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ، اللهُمَّ اجْمَعْ كَلِمَتَهُمْ، وَوَحِّدْ صُفُوْفَهُمْ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ, رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنْ الْخَاسِرِينَ.

Maksudnya: “Ya Allah sesungguhnya kami memohon pertolongan dariMU dan kami beriman denganMu, dan kami bertawakkal kepada Mu, dan kami memuja Mu dengan kebaikan dan kami tidak mengkufuriMU, Ya Allah hanya engkau yang kami sembah dan kepada Mu kami menunaikan solat dan bersujud, kepadaMu kami menuju, dan kami menyegerakan langkah, kami mengharapkan rahmatMu dan kami takutkan azabMu, sesungguhnya azabMu sangat pedih akan dikenakan kepada orang-orang yang kafir, Ya Allah azablah orang-orag kafir Ahli kitab yang menghalang-halangi dari jalanMU.Ya Allah muliakanlah Islam dan kaum muslimin, dan hinakanlah kesyirikan dan kaum musyrik, Ya Allah hancurkan musuh-musuhMu yang merupakan musuh-musuh agama (Islam), Ya Allah binasakanlah kekufuran, toghout dan orang-orang yang zalim, Wahai tuhan sekelian alam.
Ya Allah kami serahkan leher-leher musuh kami (kepadaMu) dan kami berlindung denganMu daripada kejahatan-kejahatan mereka. Ya Allah cerai-beraikan himpunan mereka, pecah-belahkan kesatuan mereka, selerakkanlah kalimah mereka, dan goncangkan kedudukan mereka, Wahai tuhan yang maha gagah, wahai tuhan yang maha keras, wahai tuhan yang maha membalas, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah,Ya Allah, wahai tuhan, yang menurunkan al-Kitab, wahai tuhan yang menjalankan awan, wahai tuhan yang mengalahkan tentera al-Ahzab, kalahkanlah mereka (orang-orang kuffar) dan bantulah kami menghadapi mereka.Ya Allah, selamatkanlah kaum muslimin di Palestin, Ya Allah selamatkanlah kaum muslimin di semua tempat, Ya Allah selamatkanlah kaum-kaum yang lemah dari kalangan orang-orang yang beriman, Ya Allah hancurkan Amerika dan sekutu-sekutunya, Ya Allah hancurkan Yahudi dan sekutu-sekutunya.Ya Allah bantulah saudara-saudara kami para pejuang di jalanMu, yang ditindas kerana agama yang mereka anuti di semua tempat.
Ya Allah bantulah saudara-saudara kami di Palestin, Ya Allah bantulah mereka, Ya Allah bantulah mereka berdepan dengan musuhMu dan musuh mereka, Ya Allah satukanlah kalimah mereka, dan saf-saf mereka, wahai tuhan sekelian alam, Wahai tuhan kami sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri, jika Engkau tidak mengampunkan kami dan mengasihani kami, sudah pasti kami akan tergolong dari kalangan orang-orang yang rugi.” bin-sahak.blogspot.com...zilah.html

Rabu, Januari 07, 2009

KERETA bukan syurga

NAMPAKNYA semua pengguna kereta sekarang berfokus kepada pakai tali pinggang keledar di bahagian belakang. Ke mana-mana masih menjadi isu sehingga Allah juga memberi contoh kemalangan dahsyat di Kelantan yang maragut 10 nyawa. Lalu orang bertanya kepada pemerintah, kecelakaan maut 10 jiwa itu tidak dapat dielakkan dengan tali pinggang keledar. Mujur tidak ada yang menghujah kepada pihak JPJ, jika semua tidak diikat dengan tali pinggang mungkin kematian kurang daripada 10 jiwa. Pihak bomba mungkin dapat memberi tafsiran setelah siasatan.

Tali pinggang keledar belakang ini sebagai tambahan peraturan dalam kereta. Dahulu, tahun 1990-an apabila kerajaan berhasrat untuk mewajibkan penggunaan alat ini, akhbar Berita Harian mengkritik dengan meminta kerajaan tidak menjadikan kereta sebagai sebuah penjara! Ya, semua sudah ditambat dan mesti diam bagai patung. Anak kecil sudah tidak boleh lagi berbaring untuk tidur dalam perjalanan panjang, kecuali ada tali pinggang yang mesra anak-anak tidur. Apa kata JPJ?

Minta maaf JPJ dan pihak berkuasa. Saya mahu tanya, adakah ini sekadar cuba jaya atau akan menjadi tanda aras pematuhan peraturan jalan raya?

Pengguna jalan raya sudah lali disentap oleh JPJ dengan pelbagai peraturan baru. Tentulah JPJ (baca kerajaan) mahu menjaga keselamatan dan nyawa pengguna jalan raya. Maka kalau kita senaraikan beberapa peraturan, seronok juga untuk mengetahui episod itu sehingga kini.

Apabila kenderaan berat seperti lori dan bas didakwa sering dipandu laju melebihi had, maka JPJ mewajibkan kenderaan berat dipasang tiga lampu kuning di bumbungnya. Konon apabila bas dipandu laju, lampu akan menyala, loceng pula berbunyi dan orang melihat bas ini sudah melampaui had. Bahaya tau! Apa sudah jadi peraturan itu sekarang?

Apabila bas-bas penumpang terlibat dalam banyak kemalangan maut dan pihak polis susah untuk mencari punca kemalangan ini, maka JPJ pun mewajibkan kenderaan berat dipasang kotak hitam macam pesawat terbang. Nampaknya ada syarikat kaut untung sebab sebuah kotak hitam berharga RM1,000. Katakan sebuah ada 15 buah bas, maka siapkan saja RM1500. Beli dan pasang. Apa sudah jadi sekarang?

Apabila penunggang motorsikal didakwa banyak terlibat dalam kemalangan dan puncanya kerana pengguna lain kurang jelas pandangan terhadap motorsikal ini, maka JPJ mewajibkan topi keledar ditampal pelekat pemantul cahaya. Belilah, tampallah…. Agaknya 4 juta topi keledar itu bertampal pelekat yang harganya RM2.00 sekeping. Kiralah bang, berapa syarikat pembekal itu dapat wang. Apa sudah jadi peraturan itu sekarang?

Lihat sajalah tali pinggang keledar bahagian belakang untuk kereta ini……..


Di balik kesungguhan JPJ mahu menjaga keselamatan pengguna jalan raya, cerita orang mendapatkan lesen memandu dengan pembayaran tertentu tanpa ujian praktikal masih kedengaran. Saya nak tanya: Apa kesudahan pendedahan puluhan ribu lesen terbang itu? Lesen memandu yang dikatakan lesen terbang itu betul-betul sah dikeluarkan oleh JPJ, bukan dicetak di belakang kedai.

Pengguna juga yang salah.

Sabtu, Januari 03, 2009

ISLAM yang kampungan

IZINKAN saya menulis tanggapan orang desa dan kota mengenai Islam. Saya sendiri hidup dalam dua dimensi: kota dan desa. Desa sebagai tampat kelahiran yang sekarang didiami, kota telah membangukan minda saya sebelumnya.

masih banyak yang berpendapat orang desa kuat pegangan agama dan orang kota bagai setan pelesit. Maka digambarkan orang-orang dari desa yang warak dan sebaliknya orang yang dari kota. Anggapan ini bukan melekat dalam kalangan orang desa sebagai syok dan ada ego sendiri, rupa-rupanya dikongsi orang kota juga. Alahai orang kota…, engkau yang sekolah tinggi pun mengaku tolol juga…

Orang yang buat filem dan drama itu orang kota, bukan orang desa. Sudah banyak
filem dan drama yang menggambarkan watak orang desa patuh ajaran Islam. Orang kota itu perempuannya punya rambut berwarna tidak bertudung, tidak solat, minum arak, masuk keluar disko, ahli maksiat dan macam-macam. Penulis skrip juga gemar membawa watak orang patuh agama itu datangnya dari desa, macam ibu bapa atau saudaranya. Kelihatan bodoh dan miskin, tapi pakai kopiah dan perempuannya bertudung!

Lebih dahsyat apabila dalam drama menghukum orang kota yang hendak bertaubah mestilah tinggal di desa. Watak ini akan meninggalkan kekayaan korporatnya tinggal di desa membela lembu! Wah, orang pun percaya dan memuji pengorbanan watak ini, yakin itu keredaan Allah.

Apa ini? Mereka melihat Islam bukan di kota-kota walaupun wahyu diturunkan di Kota Makkah. Mereka hanya percaya Islam dapat diamalkan oleh masyarakat kota zaman Madinah kurun ke-7, bukan orang-orang kota kurun ke-21. Mereka mengatakan orang-orang di desa sekarang bagai orang-orang kota pada zaman Madinah kurun ke-7 dulu. Ambooiiii!

Puncanya mereka menafsir Islam itu sebagai ajaran ritual semata-mata. Islam itu hanya diimejkan dengan kopiah dan tudung labuh, kehidupan yang tidak hiruk pikuk. Sebenarnya tafsiran tepat mereka ialah kerana di desa tidak ada padang lumba kuda, kelab-kelab malam dan pentas-pentas hiburan. Walhal di desa pun ada pembeli nombor ekor, ada makcik berkemban sambil menjemur pakaian, ada kes seks terlarang. Ya, tidak banyak sebab penduduknya tidak banyak seperti di kota.

Di desa tidak ada universiti sebagai pusat keilmuan, yang ada hanya berharap kuliah maghrib yang membaca kitab kuning saja. Walhal ilmu, termasuk hal kemahiran keduniaan adalah ilmu Islam. Orang kaya banyak di kota berbanding di desa, dan yang banyak berzakat itu orang kota. Yang banyak solat berjemaah itu orang berilmu yang banyak ada di kota. Yang banyak berfikir dan berusaha dakwah itu sah banyak orang kota berbanding orang desa.

Yang banyak menggerakkan ekonomi itu orang kota dan limpah kemakmuran masuk ke desa. Kemakmuran desa sangat bergantung keupayaan ekonomi orang kota. Tapi kerana orang tidak faham bahawa Islam itu juga masuk bab ekonomi, maka tidak dikira langsung bahawa kota lebih Islam berbanding desa.

Selagi orang melihat Islam itu kecil seperti tempurung, selagi itulah mereka memberi contoh yang di bawah tempurung itu sebagai contoh Islam. Selagi Islam itu hanya dilihat pada kain serban, biji tasbih, kain pelikat dan selipar maka selagi itulah banyak yang tertipu. Kasihan…. Tipah tertipu!