Pengikut

Sabtu, Mac 19, 2016

MENGAPA saya muslim, bukannya Kristian

foto hiasan
KEBANYAKAN manusia beragama kerna nenek-moyangnya beragama. Jika nenek-moyangnya beragama Islam, maka keturunannya beragama Islam.  Begitu juga jika nenek-moyangnya beragama Kristen, Hindu atau Buddha, maka itu jugalah agama keturunanya.  Mewarisi kepercayaan orang terdahulu dan mengikutinya sahaja tanpa mengambil pengetahuan mengenainya. Hanya sedikit yang jujur dan bersungguh-sungguh berilmu dengan agamanya, termasuklah dalam kalangan penganut agama apa pun.

Dalam kalangan muslim pun mewarisi kepercayaan atau tradisi beragama nenek-moyangnya. Jika nenek-moyangnya bukan ahli shalat di masjid, maka keturunannya pun banyak begitu sekalipun mereka telah punya pelbagai ilmu kemahiran (dengan adanya pemilikan diploma dan ijazah).

Jika muslim telah berbangga dengan Islam yang dikatakan agama keilmuan, setiap kita mesti bersedia menerima pertanyaan hebat: Mengapa aku seorang muslim, bukan seorang Kristen?

Adalah sangat tidak masuk akal, seorang yang kelihatan hebat ilmunya dan disanjung masyarakat, tidak bersedia menjawab soalan mengapa dirinya seorang muslim. Malah ketakutan apabila melihat gambar salib di tepi-tepi jalan.  Tampak ada yang tidak beres daripada ilmu yang ditekuni belasan tahun.  Agama yang dia yakini sendiri sebagai jalan akhir dan benar menuju akhirat, tidak dipahami lagi.

Al Baqarah ayat 170, “Dan apabila dikatakan kepada mereka, ‘ikutilah apa yang diturunkan Allah’ mereka menjawab ‘(tidak) kami mengikuti apa yang kami dapati daripada nenek kami (yang melakukannya)’.  Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa pun dan tidak mendapat petunjuk.”
                            
Al An’am ayat 116, “Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini nescaya mereka akan menyesatkan mu dari jalan Allah.  Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka dan mereka hanya membuat kebohongan.”

An Nuur ayat 51, “Hanya ucapan orang-orang mukmin, yang apabila mereka diajak kepada Allah dan rasul-Nya agar rasul memutuskan (perkara) di antara mereka, mereka berkata ‘kami mendengar dan taat’ dan mereka itulah orang-orang  yang beruntung.”

Al Ahzab ayat 36, “Dan tidaklah pantas bagi lelaki dan perempuan yang mukmin, apabila Allah dan rasul-Nya telah menetapkan sesuatu ketetapan, akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang urusan mereka.  Dan sesiapa mendurhakai Allah dan rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata.”


Apakah kita sebagai seorang muslim yang bersekolah tinggi masih beragama kerna sangkaan sahaja?

Isnin, Mac 14, 2016

TAHLILAN arwah itu diakui daripada Hindu Buddha

TAHLILAN orang mati yang dipahami sebagai ritual agama Islam hanya ada di Nusantara.  Kerna itu telah berlaku perdebatan atau diskusi kedudukan tahlilan arwah sebagai ritual agama. Sebagian ilmuan yang menjunjung ketulenan beragama berhujah tahlilan arwah atau selametan itu tidak ada pada jaman Nabi s.a.w.  Sebagian lagi menjawab ritual tahlilan itu tetap diterima sebagai  jalan ibadah kerna di dalamnya terkandung bacaan ayat-ayat al-Quran dan doa.  Ini dilihat sangat baik dan sesuai dengan adat budaya masyarakat Nusantara.

Kiyai Idrus Ramli bukan nama kecil dalam dakwah.  Beliau pula terkenal sebagai pejuang agama versi Nusantara yang melanggengkan tahlilan arwah, selametan, yasinan malam Jumaat dan hal-hal lain yang dikritik oleh pihak 'wahabi'.  Namun Kiyai Idrus Ramli mengakui bahwa sejarahnya, tahlilan arwah itu berasal dari luar Islam. Sebelum beragama Islam, masyarakat Nusantara telah terlalu lama beramal dengan Hindu-Buddha.  Terlalu sukar masyarakat menyisihkan terus ritual Hindu-Buddha.  Oleh itu konsep ritual kematian dalam Hindu-Buddha dikekalkan, tetapi isinya ditukar kepada ayat-ayat al-Quran.

Komentar pengarang: Setelah sadar begitu, kembalilah ke jalan salafus shalih. Manhaj salaf sebaik-baik jalan memahami dan melalui keagamaan.
Sabtu, Mac 12, 2016

GAME OVER pembuat bid'ah hasanah

MEMERIMA bid’ah sebagai rekaan baru dalam agama dan mengatakan ada bid’ah hasanah dan bid’ah dolalah sudah biasa didengar.  Maknanya mereka mengakui bahawa terdapat ibadah yang sebenarnya rekaan, atau bukannya tulen daripada ajaran Rasulullah s.a.w.. Namun mereka mendakwa jika ‘perkara itu baik adalah agama’ dan ‘tidak mungkin membaca al-Quran masuk neraka’…. Itulah asasnya bid’ah yang baik atau hasanah.

Kalimah bid’ah dan takrifan sebagai perkara baru dalam agama datang daripada sabda Nabi s.a.w.  Menurut ‘Irbadh bin Sariyah, “Rasulullah mengimami kami shalat subuh, kemudian baginda  berpaling ke belakang menghadap kami, lalu baginda menasihati kami dengan wasiat yang mendalam sehingga menitiskan air mata dan menusuk hati.  Kami berkata, ‘Wahai Rasulullah, nampaknya ini seperti nasihat perpisahan, berwasiatlah kepada kami’.

Baginda s.a.w. bersabda, “Aku berwasiat kepada kamu agar bertakwa kepada Allah, taat dan patuh (kepada pemimpin), walaupun pemimpin kamu seorang hamba abdi berkulit hitam.  Sesiapa antara kamu masih hidup setelah ketiadaanku, dia akan melihat banyak perselisihan.  Oleh itu, kamu hendaklah berpegang teguh kepada sunahku dan sunah khulafa al rasyidin yang mendapat petunjuk.  Gigitlah ia (sunah) dengan geraham (iaitu berpegang teguh).  Kamu hendaklah menjauhi perkara-perkara baru, kerna setiap perkara baru itu adalah bid’ah dan setiap bid’ah adalah sesat.” (HR Abu Dawud)

Oleh kerna telah didapati banyak juga amalan ibadah baru, tidak berasal daripada ajaran Nabi s.a.w. maka orang-orang agama pun berhujah bid’ah yang dilakukan adalah perkara baik atau bid’ah hasanah. “asalkan perkara baik adalah agama dan tidak mungkin membaca al Quran masuk neraka.”  Antara ibadah atau amalan yang digazetkan dalam bid’ah hasanah (bukannya bid’ah yang buruk yang sesat) adalah kenduri arwah, bertahlil arwah, membaca al Quran di atas kubur, merayu-rayu di kubur dan beberapa yang lain.

Namun, tidak mudah orang  yang mendukung bid’ah hasanah dapat memberi contoh bid’ah dolalah dalam amalan atau ibadah. Mereka mendiamkan diri, sama ada tidak mengetahuinya atau menyembunyikannya.

Tidak mengapalah mereka menerima bid’ah hasanah dan yakin itu adalah ibadah tambahan yang diyakini sebagai amalan sunah.  Mereka tidak menafikan itu adalah ibadah atau amalan baru yang bukan daripada Nabi s.a.w.

Mereka akan terdiam apa bila dikatakan sebaik mana pun bid’ah hasanah itu, hanyalah amalan sia-sia, tidak berguna di sisi Allah dan rasulnya.

Menurut A’isyah r.a. bahawa Nabi s.a.w. bersabda (maksudnya) “Sesiapa yang mengada-adakan dalam urusan kami (agama) perkara yang tidak terdapat padanya, maka amalan itu tertolak.” (HR al Bukhari)

“Sesiapa yang melakukan amalan yang bukan daripada suruhan kami (urusan agama) maka ia (amalan itu) tertolak.” (HR Muslim)

Akhirnya mereka berkata, “kita buat juga…terpulanglah kepada Allah memilih mana yang betul dan membuang mana yang salah.”  Demikianlah agama Islam kepada pembuat bid’ah, agama masih dalam kesamaran. Islam bagi mereka masih kabur, tiada kepastian dan dalam sangkaan belaka.


Semoga kita terjauh daripada berfikiran pembuat bid’ah kerna di sisi mana pun mereka kehilangan hujah, kecuali hawa nafsu.