Pengikut

Ahad, Februari 17, 2008

MENCARI ruang dalam pilihan raya

TANPA diduga, ada perselisihan pendapat di kalangan yang berfikrah sunah mengenai boleh atau tidaknya dilakukan pilihan raya dalam menentukan apa-apa hal berkaitan pemerintahan. Pendapat pertama berkisar mengenai demokrasi yang memberi hak rakyat menukar kerajaan melalui pilihan raya. Mereka menghujah berdasarkan ayat yang mewajibkan patuh kepada pemerintah (surah an-Nisa:59 dan al Anfaal:46). Hadis-hadis nabi juga dijadikan hujah bahawa muslim ditegah melawan pemerintahan muslim, apa lagi menumbangkannya. Contoh dua hadis nabi sebagai sandaran mereka.

Dari Hudzaifah Ibnul Yaman radliyallahu 'anhu berkata, bersabda Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam: "Akan datang sesudahku para pemimpin, mereka tidak mengambil petunjukku dan juga tidak melaksanakan sunnahku. Dan kelak akan ada para pemimpin yang hatinya seperti hati syaithan dalam jasad manusia." Maka aku berkata: "Ya Rasulullah, apa yang aku perbuat jika aku mendapati hal ini?" Berkata beliau: "Hendaklah engkau mendengar dan taat pada amirmu walaupun dia memukul punggungmu dan merampas hartamu." (HR. Muslim)

Dari Irbadh bin Sariyah radliyallahu 'anhu berkata, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam pernah berkhutbah kepada kami, beliau berkata: "Bertakwalah kalian kepada Allah, wajib bagi kalian untuk mendengar dan taat walaupun pemimpin kalian adalah budak dari Habasyah. Dan sesungguhnya barangsiapa yang hidup panjang di antara kalian akan melihat perselisihan yang sangat banyak maka wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khalifah yang lurus dan terbimbing sesudahku." (HR. Abu Dawud, At Tirmidzi, dan Ad Darimi)

Seterusnya mereka berpendapat jika berlakupun kejahatan di kalangan pemerintah Islam itu, para muslim masih tidak dibenarkan untuk meruntuhkan pemerintahan di kalangan muslim lain.

Pendapat kedua pula muncul dengan hujah yang teknikal, responsif kepada pendapat pertama tadi. Golongan ini berhujah bahawa penyertaan parti politik dalam pilihan raya di negara ini bukan melawan pemerintah, sebaliknya hanya mencari siapakah yang terbaik dalam kerajaan. Mereka berpendapat pemerintah sebenar di negara ini adalah DYMM Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong. DYMM SPB Yang Dipertuan Agong adalah Ketua Negara dan bagai khalifah negara. Tambahan pula sudah ada akta yang menegah penderhakaan kepada baginda seperti kes pemberontakan al Maunah yang membawa hukuman mati kepada pemimpinnya.

Golongan ini menerima ayat al Quran dan hadis-hadis agar tidak melawan pemerintah, dan mereka tidak melawan DYMM SPB Yang Dipertuan Agong. Oleh itu kepada mereka yang kedua ini, adalah harus menyertai pilihan raya kerana menawarkan pilihan yang baik kepada rakyat, siapakah yang akan menguruskan negara.

Pendapat ketiga ialah mereka yang menyatakan pilihan raya ini suatu yang sesuai dengan situasi semasa. Mereka menerima apa-apa sahaja ayat al Quran dan hadis mengenai larangan melawan pemerintah Islam, namun mereka memahami dari sudut kepentingan semasa. Nas-nas soal pemerintahan adalah hal-hal keduniaan, bukan hal keagamaan yang tidak diketahui ilat atau sebab diwahyukan. Golongan ini berpendapat hal-hal keduniaan tidaklah statik, tetapi berubah berdasarkan masa dan tempat.

Hujahan pendapat ketiga ini berdasarkan tindakan Khalifah Umar al Khattab yang tidak memberikan agihan wang zakat kepada golongan mualaf sedangkan nas al Quran mengenai mualaf sebagai salah satu daripada lapan asnaf, (lihat surah at Taubah:60). Khalifah Umar berijtihad tidak memberikan agihan zakat kepada mualaf kerana suasana zaman pemerintahannya yang sangat mengukuhkan Islam, sehingga beliau berpendapat golongan mualaf tidak perlu dipujuk rayu atau dibelai dengan wang zakat. Baginya, kebenaran dan kemegahan Islam berada di hadapan mata, terpulanglah sesiapa untuk memilih Islam atau mengingkarinya.

Berdasarkan kaedah yang digunakan oleh Khalifah Umar, maka golongan ini berpendapat pilihan raya adalah keperluan semasa dalam mencari pemerintah Islam yang terbaik.

Apa pun patut diperhatikan lebih mendalam suatu sistem dan situasi semasa dalam negara berkenaan sebelum sesuatu keputusan menerima kaedah pilihan raya atau menolaknya. Maksudnya, keadaan di negara ini tidaklah sama sama seperti di Indonesia atau Pakistan. Antara yang membedakan antara Malaysia dengan beberapa negara Islam lain yang juga mengadakan pilihan raya ialah perlembagaan negara. Pengkaji wajib meneliti kesan dari sudut perlembagaan apabila calon-calon muslim berada dalam Parlimen. Maksudnya, nisbah ahli muslim dengan bukan muslim dan kesannya dari sudut politik, adakah keputusan itu menguntungkan atau merugikan umah.

Faktor kedua ialah kedudukan muslim dalam negara ini. Keadaan ini patut dalam kajian untuk dikaitkan dengan kesan apa-apa keputusan dalam pilihan raya. Misalnya bolehkah berlaku pertukaran satu parti muslim dengan parti muslim lain dengan berjaya, atau pertembungan ini akhirnya akan menghasilkan situasi kurang sihat.

Kesimpulannya, para pemikir muslim di negara ini patut sangat memikirkan bagaimana pilihan raya dapat dijadikan wahana membangunkan umah dan tamadun Islam. Selain itu yang penting juga ialah peranan ahli-ahli politik yang patut sekali menunaikan janji untuk tidak meraih keuntungan peribadi dalam berpolitik, sebaliknya mengutamakan agenda pembangunan Islam dan umah. Nampaknya, bab inilah yang susah.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan