Pengikut

Sabtu, Februari 16, 2008

BOLEHKAH elak cukai?

APAKAH kerja menyeludup barang yang halal seperti beras dan pakaian dibenarkan oleh Islam? Soalan ini mungkin bisa difahami dengan maksud berdosakah seseorang muslim kerana ingkar undang-undang kenegaraan? Soalan lain, adakah mendapat pahala kepada warga muslim yang mentaati perintah-perintah negara seperti membayar cukai, menjaga kebersihan halaman, memandu mengikut peraturan jalan raya dan menghantar anak-anak ke sekolah?

Kenegaraan adalah urusan keduniaan yang ada dasarnya dalam al Quran dan sunah Nabi. Dalam hal akidah dan ibadah memang Allah dan rasul-Nya menjelaskan secara rinci hal-hal yang diperintah dan larangan. Namun dalam membentuk negara dan pemerintahan, prinsip-prinsip asas sahaja yang diutarakan, seperti hal keadilan. Lihatlah bahawa tidak ada ayat Allah dan wasiat Nabi mengenai pengganti baginda, sehingga pada awalnya umah agak keliru juga apabila Rasululah wafat. Namun para sahabat baginda memahami kehendak umum al Quran dan sunah nabi, maka bagaimana seseorang dilantik sebagai pemimpin (Khalifah) terserah kepada kebijaksanaan semasa. Yang menjadi asas kepada kepemimpinan ialah syura dan baiah, itu wajib dilaksanakan.

Oleh kerana ayat Allah (surah al-Baqarah:208) juga telah menyebut ‘masuklah kamu dalam Islam keseluruhannya’ maka dapat dimengerti bahawa urusan kenegaraan yang keduniaan juga adalah dalam orbit Islam. Hal ini diperkuat dengan memahami bahawa hidup adalah ibadah atau pengabdian kepada Allah (surah az Zariat: 56). Maka tentu saja urusan perekonomian yang didalamnya ada pencukaian adalah dalam rangka Islam yang ‘kaffah’ itu.

Lalu, apakah hukumnya mengelak apa-apa cukai yang sewajibnya dibayar oleh warga negara kepada pemerintah, sedangkan pemerintah sudah menyiapkan undang-undang kewajiban membayar cukai. Khalifah Umar al Khattab merupakan pemerintah yang kreatif dan hebat berijtihad. Allah memberi kelebihan baginda berkuasa sebagai khalifah selama sepuluh tahun. Selama itu, banyak pembaharuan dalam pentadbiran termasuk memperkenalkan cukai kepada penduduknya.

Kepatuhan rakyat kepada pemimpin merupakan arahan Allah. Maksud firman Allah dalam surah an-Nisa: 59: “Wahai kamu yang beriman, patuhlah kepada Allah, rasul-Nya dan pemerintah di kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat mengenai sesuatu hal, maka kembalikanlah kepada Allah dan rasul-Nya (al Quran dan sunah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian itu lebih utama dan baik akibatnya.”

Demikianlah bukti Islam memberi panduan kepada rakyat agar patuh kepada pemerintah. Kepatuhan kepada pemerintah ini dimulai dengan frasa ‘wahai kamu yang beriman’, ertinya rakyat yang sudah beriman kepada Allah dan rasul-Nya diwajibkan patuh kepada perintah-perintah ulil amri dalam perkara yang halal. Pengenaan cukai, peraturan jalan raya, pewajiban pendidikan anak-anak, peraturan penjagaan alam sekitar dan sebagainya adalah urusan keduniaan pemerintah.

Oleh kerana Allah sudah memberi perintah agar patuh dalam hal keduniaan yang halal, maka melanggar peraturan keduniaan yang halal adalah salah dan haram. Akal kita pun dapat membedakan antara perkara yang betul dan salah, maka tentu di sisi Allah hal yang betul dan salah ada pertimbangan pahala dan dosa.

Dapatlah difahami kepatuhan membayar cukai, menjaga alam sekitar, menjaga kebersihan, mematuhi peraturan jalan raya dan sebagainya termasuk urusan ibadah umum, ketaatan kepada pemerintah dan ada merit atau pahala di sisi Allah. Di balik itu, tentulah sebagai pelanggaran perintah Allah dan berdosa di sisi Allah.

Nah, inilah Islam yang sering dilaungkan sebagai kaffah.

Tulisan ini tidak ada kaitan dengan kepanasan politik berpilihan raya sekarang. Topik ini juga langsung bebas daripada kaitan mana-mana pihak dalam politik. Islam itu global, merentas segala tembok dan mensejahterakan alam.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan