Pengikut

Jumaat, September 19, 2008

SEJARAH alquran terjemahan Melayu

BATU Bersurat yang ditemui di Kuala Brang Terenganu ada catatan tahun 1303 Masehi. Batu bersurat yang menceritakan pemerintahan dan peraturan Islam ini membawa maksud tahun berkenaan Islam sudah diamalkan dalam pantadbiran di Terengganu.

Catatan ini mendahului pengislaman di Melaka. Ahli sejarah sepakat mengatakan tahun 1400 barulah Putera Raja Palembang bernama Parameswara yang beragama Hindu sampai ke Melaka. Kemudian dicatat pada tahun 1414 barulah pemerintah Melaka memeluk Islam. Secara rasmi bermulalah Melaka sebagai kota yang berketuakan muslim.

Jika dilihat sejarah Islam di Perlak (Acheh) sendiri, Islam telah ada di sana awal abad ke-13, maksudnya seratus tahun lebih awal daripada catatan di Batu Bersurat Kuala Brang. Soalnya, sejak tahun-tahun berkenaan Islam berkembang di Nusantara ini adakah masyarakat Melayu Nusantara mempunyai alquran yang ditulis dalam Bahasa Melayu sebagai panduan hakiki.

Sebelum Islam diterima oleh Melayu Nusantara bangsa Eropah terdahulu mengetahui kandungan alquran dengan proses terjemahan ke dalam bahasa Latin pada tahun 1143, beratus tahun sebelum Islamnya Terengganu dan Melaka. Kemudian pada zaman Renaissance di Eropah, alquran diterjemah dalam bahasa Latin dan dicetak dengan banyak pada tahun 1530 di Venice Itali.

Alquran diterjemah ke dalam Bahasa Perancis oleh Du Ryer tahun 1647. Kemudian pada tahun 1734 George Sales langsung menterjemah daripada bahasa Arab ke bahasa Inggeris. Terjemahan alquran dalam Bahasa Inggeris moden dan diterima banyak ialah yang dilakukan oleh Abdullah Yusuf Ali (1934) dan telah diulang cetak beberapa kali.

Jika seawal kurun ke-13 Islam sudah diterima di Nusantara, bilakah alquran terjemahan Bahasa Melayu dilakukan? Ilmuan Melayu di Acheh Abdul Rauf Fansuri, pertengahan kurun ke-17 (1650-an) telah menterjemah alquran ke dalam Bahasa Melayu. Namun terjemahan ini tidaklah menepati tatabahasa Melayu sebagaimana yang digunakan di Malaysia dan Indonesia hari ini.

Kemudian terjemahan alquran dalam Bahasa Melayu yang dikira sejadi dalam budaya Melayu ialah Al Furqan (1928) oleh A. Hassan seorang pejuang salafi di Bangil. Kemudian menyusul Tafsir Quran Indonesia oleh Mahmud Junus tahun 1935.

Demikianlah sejarah awal usaha penterjemahan alquran ke dalam Bahasa Ibunda Nusantara yang hari ini sudah mudah ditemui di mana-mana terjemahan alquran dalam Bahasa Melayu, sama ada yang dihasilkan di Malaysia atau Indonesia.

Sekalipun terjemahan alquran dalam Bahasa Melayu ini satu usaha penting untuk mengelak buta panduan alquran (yang asalnya dalam Bahasa Arab), namun pemilikan oleh setiap individu muslim tidak memberangsangkan. Kebanyakan muslim memiliki naskhah asal dalam Bahasa Arab dan membacanya tanpa mengetahui maksudnya.

Oleh kerana alquran sebagai petunjuk atau panduan hidup, maka wajiblah memiliki alquran yang diketahui isi kandungannya. Kepada lembaga atau jabatan yang sangat berkaitan dengan pembangunan minda umah, moga dapat diusahakan pelajaran menterjemah alquran secara praktikal dan mudah supaya tumbuh pusat-pusat pelajaran menterjemah alquran secara harfiah. Ini sangat membantu pemahaman alquran dalam hidup, berbanding sekarang yang lebih banyak pusat pelajaran membaca atau qiraat alquran.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan