Pengikut

Khamis, Oktober 03, 2013

TERJEMAHAN sejadi al-Quran dalam Bahasa Melayu

MAJORITI besar orang Nusantara tidak faham bahasa Arab, maka untuk memahami al-Quran mesti melalui terjemahan bahasa Melayu.  Hari ini terjemahan al-Quran bahasa Melayu boleh didapati di mana-mana, dan masyarakat Nusantara yang tidak faham bahasa Arab telah mendapat manfaat yang banyak hasil daripada kerja-kerja penterjemahan oleh ulama atau ahli ilmu.

terjemahan sejadi al-Quran

Hasil terjemahan yang terbaik ialah terjemahan sejadi.  Siapa yang belajar konsep penterjemahan dalam bahasa apa pun di dunia mesti mengetahui terjemahan sejadi.  Terjemahan sejadi ialah terjemahan daripada bahasa asing ke dalam bahasa sasaran dengan menjadikan hasil terjemahan itu hidup dalam budaya masyarakat sasaran.  Sebagi contoh, al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab di tanah Arab, tetapi melalui terjemahan sejadi ke dalam bahasa Melayu, para pembaca terjemahan itu merasakan seolah-olah wahyu diturunkan dalam budaya masyarakat Melayu.

Ada sekumpulan orang agama membuat tuduhan tidak senonoh terhadap pembacaan terjemahan al-Quran.  Tidak diketahui sama ada mereka jahil dalam konsep terjemahan, atau sengaja mempopularkan diri dengan mendakwa ‘kesesatan’ kepada sesiapa yang memahami sebagian ayat sifat Allah dalam al-Quran.

Mereka mendakwa terjemahan ‘istawa atau istiwa’ kepada ‘bersemayam’ merupakan penyelewengan akidah. Dakwanya lagi, bahawa ‘semayam’ bermaksud ‘duduk’ yang membawa pengertian Allah duduk seperti makhluk.  Oleh itu membaca terjemahan (contoh ayat 5 surah Taha) “Yang Maha Pengasih, yang bersemayam di atas Arasy” sebagai kesesatan akidah.  Namun perlu diingat pada setiap perkataan  semayam yang diguna sebagai menggantikan kalimah ‘istawa’ diberikan nota kaki “sifat Allah yang wajib diimani, sesuai dengan kebesaran dan kesucian-Nya”.

“Sesuai dengan kebesaran Allah dan kesucian-Nya” bermakna sifat Allah yang ‘bersemayam’ bukanlah seperti raja yang duduk di atas singgah sana.  Sebab itu dinyatakan “semayam sesuai dengan kebesaran Allah dan kesucian-Nya”.  Allah telah menjelaskan dasar memahami ayat sifat Allah yang Dia sendiri nyatakan dalam al-Quran seperti bersemayam di Arasy, wajah dan tangan Allah dengan memberikan penegasan pada ayat 11 surah as-Syura bermaksud, “Allah tidak menyamai apa juga”.  Jika sudah begitu dasarnya, maka muslim tidak akan membayangkan sifat Allah bersemayam itu seperti bersemayam seorang raja.

Mengapa dipilih istilah ‘bersemayam’ bukannya ‘duduk’?  Inilah yang dikatakan terjemahan sejadi dalam budaya bahasa sasaran.  Dalam budaya Melayu, gambaran duduk yang paling mulia ialah raja duduk bersemayam sebagai tanda berkedudukan tinggi dan berdaulat dalam pemerintahannya.  Perkataan duduk biasa diguna oleh rakyat jelata.  Oleh itu penterjemah memilih ‘semayam’ sebagai satu sifat keberadaan yang tertinggi, sesuai dengan kedudukan Allah sebagai penguasa alam.

Membaca Allah bersemayam di atas Arasy tidak merosakkan akdah sebab minda telah diasuh dengan prinsip bahawa Allah tidak sama dengan apa juga.  Allah tidak sama dengan apa yang akal manusia gambarkan.  Biar satu billion manusia memberi satu billion gambaran sifat Allah, semua tertolak sebab Allah sudah menyatakan ‘Allah tidak menyamai apa juga’.  Maka dengan menyebut Allah bersemayam di atas Arasy, mungkin hanya satu daripada satu billion gambaran manusia tentang Dia, yang semuanya tidak menyamai sifat raja bersemayam.

Jika tidak mahu menggunakan perkataan ‘bersemayam’ yang dikatakan menyamai sifat makhluk, sebenarnya tidak ada perkataan apa pun daripada semua bahasa di dunia untuk menggantikan kalimah istiwa, sebab semua terjemahan berkenaan mestilah dalam gambaran akal manusia. Sangat tidak memberi faedah kepada pembaca sasaran apabila ayat sifat Allah tidak berani diterjemah.  Lalu, adakah orang akan memahami isi kandungan al-Quran?

Atas matlamat terjemahan al-Quran untuk memberi kefahaman kepada bangsa sasaran (bukan Arab) maka dipilih perkataan yang sesuai dan sejadi tetapi diberi tanda (nota) bahawa sifat berkenaan hanya sesuai dengan kebesaran Allah, iaitu tidak mungkin menyamai sifat manusia atau mana-mana makhluk.


Wallahu aklam

Tiada ulasan:

Catat Ulasan