Pengikut

Selasa, Februari 14, 2012

APAKAH makna sejadah berdiri dan solat?


BUKAN mesti apa yang disiarkan dalam media utama sebagai tanda pengesahan betul sesuatu peristiwa.  Sifat media ialah mencari berita yang ada kelainan sebagai memenuhi kehendak khalayaknya.  Maka tidak bolehlah mengatakan ‘benar dan sah’ adanya sejadah berdiri sendiri dan melakukan solat apabila ada liputan daripada TV3!


Mungkin betul, mungkin salah. Peristiwa seperti ini sebenarnya menggambarkan minda masyarakat Islam kita yang pantas teruja dengan ‘kepelikan’ terutama yang berkaitan dengan agama.  Misalnya, orang teruja dengan foto dahan-dahan kayu yang seakan membentuk kalimah Allah, atau pergerakan awan di angkasa yang sedemikiaan rupa juga.  Jika benar, memang itu kerana kebesaran Allah.  Sebelum ini ada rakaman video yang menggambarkan kubah masjid bergerak? Betul atau penipuan zaman computer?  Adakah dengan ada kepelikan barulah mengucapkan ‘subhanallah’ atau rasa bertambah iman dan menggandakan taubat?

Semua yang ada dialam ini adalah hasil kerja Allah.  Semuanya adalah kerana kebesaran Allah.  Bagi Allah mudah, hanya menyatakan ‘kun faya kun’ maka jadilah sebagaimana kehendak-Nya.

Maksud firman Allah ayat 73 surah al-An’am: Dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan hak (benar), ketika Dia berkata, ‘Jadilah!’ Maka jadilah sesuatu itu.  Firman-Nya adalah benar dan milik-Nyalah segala kekuasaan pada waktu  sangkakala ditiup.  Dia mengetahui yang ghaib dan yang nyata.  Dialah Yang Mahabijaksana  dan Mahateliti.”

Berapa banyak kejadian yang Allah ceritakan dalam al-Quran dengan terang supaya manusia berfikir mengenai kebesaran Allah atau Dia hanya memaparkan begitu saja agar manusia berfikir.

Cuba perhatikan kejadian Nabi Adam a.s. dan Isa a.s., kan sama.  Lagi Allah menceritakan laut terbelah dua untuk dilalui oleh rombongan Nabi Musa a.s. sewaktu dikejar oleh Fir’aun dan bala tentaranya.

Adakah ayat ini satu kelaziman sehingga tidak manusia tidak berasa kebesaran Allah?  Maksud ayat 78 surah At-Taubah: Tidakkah mereka mengetahui bahawa Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan Allah mengetahui segala yang ghaib.”

Maksud ayat 7-8: Dan apakah mereka tidak memerhatikan bumi, betapa banyak Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam (tumbuh-tumbuhan) yang baik?  Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda (kebesaran) Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.”

Ohh, kita baru hendak merasa ada kebesaran Allah apabila ada foto luar biasa.  Sejadah berdirilah, awan berbentuk kalimah apa lagi….

Tiada ulasan:

Catat Ulasan