Pengikut

Ahad, Oktober 23, 2011

IMAM Syafie sebagai pengikut sunah nabi s.a.w.


SUDAH nyata bahawa kebanyakan muslim Nusantara berpegang kepada mazhab  Syafi’i dalam fikah agama. Hal ini pula bukanlah menjadi satu kesalahan kerana menjadi kebiasaan mana-mana muslim beragama dengan mengambil pendapat (huraian mengenai hukum agama) seseorang imam atau ilmuan yang dikira paling kuat hujahannya. Imam al-Syafi’i (150H-204H) seorang ilmuan besar dan sedar pendiriannya dalam hal agama akan diikuti oleh orang banyak.  Oleh kerna beliau pun sedar bahawa orang awam mengikuti pendapat seseorang ilmuan, maka beliau telah menyatakan pendiriannya sejajar dengan al-Quran dan Sunnah Nabi s.a.w. agar orang tidak menganggap beliau membawa ajaran yang baru.  Malah, beliau memberi syarat bahawa hujah atau pendapatnya masih boleh dikeluarkan sekiranya terdapat perbedaan daripada hadis-hadis sahih nabi s.a.w..

Berikut saya cuplik beberapa pendirian al-Imam al-Syafi’i, yang diusahakan oleh Mohd Yaakub bin Mohd Yunus dalam kertas kerjanya yang bertajuk ‘Mazhab al-Imam al-Syafi’i Terhadap Sunnah dan Hadis’.  Moga-moga kenyataan imam besar kita akan menjelaskan lagi pemahaman kita bahawa al-Syafi’i merupakan pengamal dan pembela sunah nabi s.a.w.  Maka tidak timbul andaian mazhab al-Syafi’i berlawanan dengan al-Quran dan sunah nabi s.a.w.

"Apabila hadis itu sahih, maka dia adalah mazhabku." (Muhammad Nashiruddin al-Albani, Sifat Shalat Nabi, 58)

“Setiap apa yang aku katakan, sedangkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam terdapat hadis sahih yang bertentangan dengan perkataanku, maka hadis nabi adalah lebih utama. Oleh itu, janganlah kamu mengikutiku (bertaqlid padaku)." (Muhammad Nashiruddin al-Albani, Sifat Shalat Nabi, 59)

"Kaum muslimin telah sepakat bahwa barang siapa yang telah terang baginya Sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, maka tidak halal baginya untuk meninggalkannya kerana mengikuti perkataan seseorang." (Muhammad Nashiruddin al-Albani, Sifat Shalat Nabi, 58)

Seorang lelaki berkata kepada al-Imam al-Syafi`i: “Apakah engkau akan berpegang dengan hadis ini, wahai Abu ‘Abd Allah?”. Jawab beliau: “Apabila diriwayatkan daripada Rasulullah sesuatu hadis yang sahih dan aku tidak mengambilnya, maka ketahuilah bahawa akalku telah hilang”. (Al-Zahabi, Siyar ‘Alam al-Nubala`, 10/34)

Kata al-Humaidi: Suatu hari al-Syafi`i meriwayatkan sebuah hadis. Aku bertanya: “Apakah engkau akan berpegang dengannya?”. Dia (al-Syafi’i menjawab: “Apakah engkau menganggap aku ini datang dari gereja, atau memakai tali pinggang kristian sampai apabila aku mendengar sesuatu hadis daripada Rasululah shallallahu 'alaihi wasallam lalu aku tidak berpegang dengannya. (Al-Zahabi, Siyar ‘Alam al-Nubala`, 10/34)

“Langit manakah yang akan memayungiku, bumi manakah yang akan menanggungku, jika aku meriwayatkan hadis daripada RasululLah shallallahu 'alaihi wasallam lalu aku tidak berpegang kepadanya?” (Al-Zahabi, Siyar ‘Alam al-Nubala`, 10/34)
“Setiap hadis daripada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam adalah pendapatku, sekalipun kamu tidak mendengarnya daripadaku” (Al-Zahabi, Siyar ‘Alam al-Nubala`, 10/35)

“Apabila sahihnya sesuatu hadis maka itulah mazhabku. Jika sahihnya sesuatu hadis maka campakkan pendapatku ke dinding”. (Al-Zahabi, Siyar ‘Alam al-Nubala`, 10/35)

“Setiap perkara yang aku telah perkatakannya, sedang ada riwayat yang sahih di sisi ulama hadis daripada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang menyanggahi apa yang aku ucapkan, maka aku menarik balik ucapanku semasa hidupku dan selepas mati”. (Ibn Qayyim al-Jauziyyah, 'Ilam al-Muwaqqi'iin, 2/263)

Tiada ulasan:

Catat Ulasan