Pengikut

Selasa, Disember 24, 2013

ISLAM kata Hari Natal itu bid'ah

CATATAN ini sebagai kenang-kenangan adanya Hari Natal yang dikatakan sebagai hari lahirnya Jesus atau Nabi Isa putra Maryam. Demi akidah yang benar, muslim tidak akan merayakan Hari Natal, jadi catatan di bawah sebagai coretan mencari iktibar.


Ada yang melepaskan terus nama Jesus dan Kristian daripada pemikiran umat Islam dengan alasan nama-nama berkenaan tidak ada dalam al-Quran. Maka dikatakan umat Islam tidak perlu membuat kritikan atau pembetulan terhadap pemahaman mereka.

Sebenarnya, budaya manusia juga telah menyebabkan sesuatu istilah berubah sekalipun maksudnya sama. Nama Nabi Yusuf yang ada dalam al-Quran disebut sebagai Jusuh di Terengganu dan Joseph oleh sebagian bangsa Eropah. Nama Muhammad juga disebut disebut sebagai Mehmet di Turki dan Balkan, seperti juga Mamat kepada sebagian orang Melayu. Maka apa susahnya memahami Isa telah disebut sebagai Jesus!

Memang Kristian tidak menyatakan Jesus sebagai nabi sebagaimana muslim menyatakan Isa adalah seorang nabi. Namun perhatikan persamaan-persamaan pemahaman tentang peribadi Jesus oleh penganut Kristian dan Islam.  Mungkin catatan al-Quran tidak selari dengan pemahaman umat Kristian, tetapi  menjelaskan ada titik temunya.

Jika nama ibu Jesus disebut sebagai Maria oleh umat Kristian, maka dalam al-Quran ibu Nabi Isa ialah Maryam.  Ayat 45 surah Ali-Imran menjelaskan ibu nabi Isa. “(Ingatlah) Ketika para malaikat berkata. ‘wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyambaikan khabar gembira kepada kamu tentang satu kalimat (firman) dari-Nya., namanya Al-Maseh Isa putra Maryam seorang terkemuka di dunia dan akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan’ (kepada Allah).”

Sekalipun secara umum kitab suci umat Kristian disebut Bible, tidak kurang pula yang menyatakan kitabnya sebagai Injil.  Malah ada yang menamakan kelompok mereka sebagai pengikut Injil.  Perkataan Injil tentulah merujuk kepada kitab nabi Isa yang memang jelas difahami oleh umat Islam. Ayat 48 surah Ali Imran, “Dan Dia mengajarkan kepadanya (Isa) kitab, hikmah, Taurat dan Injil.”

Dan yang paling utama ialah berkenaan kepercayaan bahawa Jesus mati dikayu salib. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam al-Quran.  Kalaulah Jesus itu bukanlah Nabi Isa, buat apa Allah menerangkan yang sebenarnya dalam ayat 157 surah An-Nisa’, “dan (Kami hukum juga) kerna ucapan mereka, ‘sesungguhnya kami telah membunuh Al-Maseh Isa putra Maryam, Rasul Allah.’ Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula) menyalibnya, tetapi orang lain yang diserupakan sebagai Isa.  Sesungguhna mereka yang berselisih pendapat tentang (pembunuhan) Isa, selalu  dalam keraguan tentang yang dibunuh itu.  Mereka benar-benar tidak tahu (siapa yang dibunuh) melainkan  sangkaan belaka, jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya.”

Oleh itu agama Kristian itu sebenarnya merupakan agama bid’ah.  Ajaran agama yang diada-adakan setelah ketiadaan Nabi Isa, malah menyalahi prinsip asas agama yang dibawa oleh Nabi Isa kepada kaum Yahudi.  Bid’ah ini bermaksud ‘rekaan baru dalam agama dengan tujuan untuk menambah kecintaan dan ketaatan kepada Allah’.  Mungkin akhirnya mereka berhujah bahawa tujuan mereka mengubah pemahaman agama daripada yang diajar oleh Nabi Isa semata-mata untuk menjadi manusia yang taat kepada Allah, namun apabila tatacara beragama tidak menepati yang diajarkan oleh para nabi, semua perkara baru dalam agama itu adalah kesesatan.

Contohnya, Nabi Isa tidak mengajar cara menyembah Allah dengan berkonsep kayu salib atau palang. Umat Islam boleh kata rekaan beribadah dengan menggunakan konsep kayu palang adalah bid’ah, maka itulah kesesatan. Oleh itu menjelaskan kebenaran Jesus atau Isa adalah sebagaian kerja dakwah Islam.


Kesesatan dalam beragama sangat sukar diperbetulkan kerna mereka yang terlibat sangat percaya apa yang dilakukan merupakan kebenaran agama.  Tidak mudah umat Kristian menerima hakikat bahawa Jesus tidak mati disalib. Juga sukar penganut Syiah menolak konsep imamah sebagai akidah agama. Penyembah berhala juga berkata cara ibadah mereka paling benar di sisi tuhan (kepercayaannya).  Pengamal bid’ah dalam kalangan umat Islam pun sama, walhal amalan bid’ah adalah kesesatan beragama.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan