Pengikut

Rabu, Jun 17, 2009

WAHABI dan Ahlus Sunnah Wal Jamaah

Soalan : Apakah perbezaan diantara mazhab Wahhabi dan Sunni, yang mana satu yang hampir dengan agama yang benar?

Jawab: Alhamdulilah. Selawat dan salam kepada Rasulullah saw, keluarganya serta para sahabatnya, amma ba'du.

Ahli Sunnah adalah pengikut Rasulullah saw yang menggunakan method/manhaj Salaf al-Soleh. Mereka ini mengikut petunjuk Nabi saw dan para sahabat ra. Mereka ini dan sesiapa pun yang mengikuti jalan beragama Rasulullah saw dan sahabat-sahabat diberi gelaran ahlus sunah wal jama’ah. Nabi saw didatangkan kepada manusia membawa tauhid, menolak syirik, dan menyeru manusia agar beribadat kepada Allah semata-mata. Bagi kalimah 'Wahhabi', beberapa orang mengaitkan dengan dakwah Syiekh al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman al-Tamimi (rh).

Telah diketahui umum bahawa pergerakan Syiekh Muhammad Abdul Wahhab (rh) dan dakwahnya telah meluas, terutamanya dakwah tauhid sahih dan menjadi amaran akan bahaya syirik seperti mengaitkan diri dengan si-mati. pokok-pokok, batu-batu dan sebagainya. Beliau (rh) menggunakan aqidah manhaj Salaf al-Soleh dan Tabien, sebagaimana ditunjukkan di dalam buku-buku dan fatwa-fatwanya. Buku-buku pengikutnya dari kalangan anak-anak dan cucu-cucunya dan lain2 juga mengandungi dakwah yang sama. Semua itu telah dicetak dan sebarannya dilakukan secara meluas di kalangan manusia. Dakwah beliau dan para pengikutnya adalah menurut Kitab Allah (al-Quran) dan Sunnah Nabi saw.

Wahhabiyyah (Wahhabism) bukanlah tarikat atau mazhab, akan tetapi satu manhaj atau metodolgi dakwah ke arah tauhid dan tajdid (pembaharuan) kepada apa yang hilang daripada landmark agama. Perkataan ‘wahabbi’ dimulakan oleh Barat untuk memburukkan Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Cara Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab yang mahu kembali kepada ajaran al Qur’an dan Sunnah sangat menyusahkan Barat di negara-negara umat Islam yang dijajahnya. Oleh itu Barat memberi pengertian buruk kepada cara Syeikh Muhammad Abdul Wahhab dengan nama ‘wahabbi’.
Memberikan perkataan 'Wahhabi' bagi menjatuhkan reputasi dan imej mereka yang berpegang kepada aqidah dan amalan yang sahih merupakan cara kerja jahiliyyah dan biased (berat sebelah).... mohon Allah akan kesihatan yang baik....

Mufti: Markas Fatwa di bawah penyeliaan Dr Abdullah al-Faqih.

sumber:http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=38967&Option=FatwaId

Tiada ulasan:

Catat Ulasan