Pengikut

Khamis, Oktober 19, 2017

asya'irah pilih ahli kalam

Foto hiasan
Imam Abul Hassan al Asy'ari (260-324H) adalah tokoh ulama Ahlus sunnah wal jamaah  pada abad ketiga Hijrah.

Sejak berusia 10 tahun sehingga 40 tahun,  beliau berfahaman Muktazilah. Beliau adalah ulama ahli kalam atau Muktazilah selain bapa tirinya yang juga guru beliau. Bapa tirinya ialah Abul Ali al Juba'i.

Pada usia 40 itu, Imam Abul Hassan al Asy'ari sangat berfikir tentang fahaman Muktazilah,  dan mengisytiharkan keluar daripada fahaman tersebut. Beliau mendakwa berfahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi mengikuti pendirian Abdullah bin Saad bin Kullab. Pengikutnya dikenali sebagai Kullabiyah.  Pada waktu inilah Imam Abul Hassan al Asy'ari menetapkan tujuh sifat dzatiyah Allah iaitu Hayat, Ilmu, Qudrah,  Iradah,  Sam'a, Basyar  dan Kalam.

Menurut Sheikh Ibnu Taimiyyah,  Ibnu al Qayyim al Jauziyyah dan Sheikh Muhibuddin al Khatib bahawa Imam Abul Hassan al Asy'ari meninggalkan manhaj ahli kalam dan mengikuti aliran ahli hadis setelah berhijrah ke Baghdad. Pada peringkat ini beliau dikatakan menerima semua sifat  Allah tanpa tasybih, tamtsil,  takyif, dan tahrif. Inilah yang menjadi perbedaan antara ahli kalam dengan ahli hadis. Kitab "al Ibanah an Ushul ad Diyanah" dianggap kitab beliau yang terakhir,  yang menjelaskan pegangan akidahnya menyamai para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam.

Imam Abul Hassan al Asy'ari menjadi patokan ahli mazhab akidah Ahlus sunnah wal jamaah versi Asya'irah. Namun kebanyakan ahli Asya'irah memilih manhaj ahli kalam dan menolak manhaj ahli hadis. Mereka menggabungkan ajaran Imam Abul Hassan al Asy'ari yang tujuh dengan 13 lagi sifat Allah daripada Imam al  Mauturidi. Sebab itulah golongan ini menisbahkan Mazhab akidah mereka sebagai Asya'irah dan Mauturidiyah terkenal dengan pegangan Sifat 20.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan